Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Search Results for 'Feminism'

Författaren Pär Ström analyserar i boken ”Sex feministiska myter” sex av de vanligaste feministiska teserna och visar att dessa inte stämmer med verkligheten. De sex myterna är: Myt 1: ”Kön är en social konstruktion” Myt 2: ”Kvinnor får lägre lön för samma jobb” Myt 3: ”Kvinnor har svårare att göra karriär” Myt 4: ”Män slår […]

Read Full Post »

Svagheten i den samtida feminismen är att den är ideologi-driven, och inställd på att bara se kvinnornas problem. Vad vi behöver är en politik som bygger på utvärdering och stödjer sig på vetenskap, dvs, tar hänsyn till biologiska skillnader ( förkastar konstruktivism) / urskiljer vad som är specifikt kvinnliga o manliga privilegier, likväl som vad som […]

Read Full Post »

Den ”dekadenta”, statsunderstödda feminismen säger att ”männen” (dvs männen som flertal) startar krigen – dvs kan lastas för historiens värsta våldsdåd. Det stämmer inte. Om vi ser historiskt är det ledare i mäktiga släkter som startar krig. Alltså ett litet URVAL av förmögna män i familjer  där kvinnorna också har (och har haft) sin talan. Ända sen romartiden finns en rad […]

Read Full Post »

Den ”dekadenta”, statsunderstödda feminismen säger att ”männen” (dvs männen som flertal) startar krigen – dvs kan lastas för historiens värsta våldsdåd. Det stämmer inte. Om vi ser historiskt är det ledare i mäktiga släkter som startar krig. Alltså ett litet URVAL av förmögna män i familjer  där kvinnorna också har (och har haft) sin talan.Ända sen romartiden finns en rad mer […]

Read Full Post »

Doris Lessing (citerat från AB) #metoo ”Åhörarna på bokmässan i skotska Edinburgh häpnade när Doris Lessing gick till våldsamt angrepp på den moderna feminismen, som hon kallade ”en försåtlig, fundamentalistisk kultur”. Doris Lessing sade att pojkar och män numera är offer som känner skuld för sin blotta existens, och uppmanade männen att slå tillbaka. – […]

Read Full Post »

Vad är egentligen Pride?En utveckling av en friare, fredligare humanitet – eller/och, en upplösning av den vitala identiteten för ”kön”.( enligt somliga ledande till ”Västvärldens undergång” mm 🤓) Min egen tanke är att samhällskritiska folkrörelser ibland når sina mål, dvs lagarna ändras, rättigheter utökas. Det sker en modernisering. Vid den tidpunkten kan ”rörelsen” flyta samman […]

Read Full Post »

En förklaring till historiskt hat och favorisering som ger intryck av att vara nedärvt. Som jag beskrivit tidigare är judendomen en förelöpare till både kristendom och Islam. Den judiska monoteismen är prototyp för tre stora civilisationer: den ortodoxt kristna, den romerskt kristna (dvs katolska/protestantiska) Och den muslimska. Man kan därmed i viss mening se det […]

Read Full Post »

Kvinnor har definitivt berättargeni. När det gäller språk och underrättelseverksamhet tror jag  att det är männen som har kopierat kvinnorna. Vi glömmer lätt att männen inspireras o motiveras av ”sina” kvinnor – kanske mer än av män. För flertalet män fungerar kvinnorna  som  informella ledare. Tror det är Camille Paglia som sagt, utan män skulle kvinnor leva  på stenåldersnivå. […]

Read Full Post »

Vi behöver se både ekonomi-historiskt och kultur-evolutionärt på skillnaderna mellan män och kvinnor i deras ”lagarbete för släktet”. Den genusforskning vi har i dag utgår från dogmen om en ”manlig könsmaktsordning” som ska rättas till. Ett normativt synsätt som härstammar från 1800-talets revolutionära filosofi. Enligt detta perspektiv är patriarkatet männens våldsamma övertagande av makt, från […]

Read Full Post »

Det som kallas patriarkat har genom kulturell evolution en utvecklad kopia av matriarkatet inom sig . Principen är att ett stabilt, segrande system införlivar och lyckas förbättra det innovativa i systemet som konkurreras ut. (Pilbågen blir armbors, armborst blir gevär.Häst och vagn blir diligens, blir automobil.Ångmaskin, blir explosionsmotor/elmotor. Stigar blir vägar. Byar blir städer Osv) […]

Read Full Post »

Next »