Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Search Results for 'Feminism'

Feminismen gick hand i hand med arbetarrörelsen. I motsats till arbetarrörelsen har den under 1900-talet i Väst nått de flesta av sina reform-mål. Kvinnor i Europa har sen 1900-talet i stort sett samma möjligheter som män att välja utbildning och yrkesinriktning. Klassklyftorna har däremot ökat, och det sociala skyddsnätet har rustas ner. Vad gäller den klassiska kvinnorörelsen kan den […]

Read Full Post »

Författaren Pär Ström analyserar i boken ”Sex feministiska myter” sex av de vanligaste feministiska teserna och visar att dessa inte stämmer med verkligheten. De sex myterna är: Myt 1: ”Kön är en social konstruktion” Myt 2: ”Kvinnor får lägre lön för samma jobb” Myt 3: ”Kvinnor har svårare att göra karriär” Myt 4: ”Män slår […]

Read Full Post »

Svagheten i den sentida feminismen är att den är ideologi-driven, och inställd på att bara se kvinnornas problem. Vad vi behöver på 2000-talet är en politik som bygger på utvärdering och stödjer sig på vetenskap, dvs, tar hänsyn till biologiska skillnader ( förkastar konstruktivism) / urskiljer vad som är specifikt kvinnliga o manliga privilegier, likväl som […]

Read Full Post »

Den ”dekadenta”, statsunderstödda feminismen säger att ”männen” (dvs männen som flertal) startar krigen – dvs kan lastas för historiens värsta våldsdåd. Det stämmer inte. Om vi ser historiskt är det ledare i mäktiga släkter som startar krig. Alltså ett litet URVAL av förmögna män i familjer  där kvinnorna också har (och har haft) sin talan. Ända sen romartiden finns en rad […]

Read Full Post »

Den ”dekadenta”, statsunderstödda feminismen säger att ”männen” (dvs männen som flertal) startar krigen – dvs kan lastas för historiens värsta våldsdåd. Det stämmer inte. Om vi ser historiskt är det ledare i mäktiga släkter som startar krig. Alltså ett litet URVAL av förmögna män i familjer  där kvinnorna också har (och har haft) sin talan.Ända sen romartiden finns en rad mer […]

Read Full Post »

Doris Lessing (citerat från AB) #metoo ”Åhörarna på bokmässan i skotska Edinburgh häpnade när Doris Lessing gick till våldsamt angrepp på den moderna feminismen, som hon kallade ”en försåtlig, fundamentalistisk kultur”. Doris Lessing sade att pojkar och män numera är offer som känner skuld för sin blotta existens, och uppmanade männen att slå tillbaka. – […]

Read Full Post »

Odenplan 22 02 20 Tyvärr blev den första ”fredsdemon” mestadels en manifestation av Fraseringarna om ”fred” framstod på sin höjd som ett litet fikonlöv. Inte ett ord om att USA bombat 5 länder nära Europa ”tillbaka till Stenåldern” (med minst 2 miljoner dödade och tiotals miljoner på flykt). = Total Kollaps, inför pro-USA – hjärntvätt?? […]

Read Full Post »

Kulturella och tekniska innovationer konkurrerar genom sin funktionalitet för släkten, stammen, nationen. Med funktionalitet  menas förmåga att skapa tillräckliga resurser, sammanhållning och stridbarhet.  Konkurrens genom kopiering, härmning finns både inom den egna gruppen och  mellan främmande grupper — tex genom deras handel och  väpnade konkurrens.  Konkurrens inbördes och utåt gäller också för system av tankar och symboler (tex  religioner, […]

Read Full Post »

Vad är egentligen Pride?En utveckling av en friare, fredligare humanitet – eller/och, en upplösning av den vitala identiteten för ”kön”.( enligt somliga ledande till ”Västvärldens undergång” mm 🤓) Pride Stockholm Sweden Min egen tanke är att samhällskritiska folkrörelser ibland når sina mål, dvs lagarna ändras, rättigheter utökas. Det sker en modernisering. Vid den tidpunkten kan […]

Read Full Post »

Om historiskt hat och favorisering (ambivalens) som ger intryck av att vara nedärvt. Som beskrivits tidigare är judendomen en förelöpare till kristendom och Islam. Den judiska monoteismen är prototyp för tre stora civilisationer: den ortodoxt kristna, den romerskt kristna ( katolska/protestantiska) Och den muslimska. Man kan i någon mening se det judiska folket som grundare […]

Read Full Post »

Next »