Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘Politiskt’ Category

Vi ska ta ställning mot alla ”krig”, eftersom KRIG efter Hiroshima Nagasaki, måste ses som mänsklighetens i särklass grövsta perversion och brottslighet.

För att bygga en verklig fredsrörelse måste vi urskilja vilken stormakt som varit den främsta krigsanstiftaren sen 1945.

Varje angreppskrig och med våld påtvingad ”regime-change” leder vidare till nytt våld.
Historiskt är krigen en kedja av förbrytelser och plundring som alstrar mafia, drogberoende, fattigdom, mental ohälsa.

De små staterna kan mot detta bilda ett fredsförbund mot stormakternas geopolitiska krig. För nedrustning och Kärnvapenförbud.

”Politiker” ter sig patetiska i längden, om de kämpar för jämlikhet, rädda klimatet, biologiskt mångfald – och SAMTIDIGT godtar något så groteskt destruktivt som ”krig” (och organisationer som främjar krig och upprustning).

Read Full Post »

”FIENDEN” – i en epok med 13.100 kärnvapen och kärnkraftverk överallt är egentligen själva ”det militära säkerhetstänkandet”som bygger på ”ömsesidigt garanterad förintelse”(Mutual Assured Destruction).

Dvs SÄKERERHETEN de fakto garanteras av att det andra landet totalförstörs ifall det angriper.

Och till råga på detta perversa vansinne har det vuxit fram en till princip: ”Förmåga att slå till först”, First Strike Capability.

Det betyder, att i ett stort överrasknings angrepp kunna slå ut fiendens alla kärnvapen.

När NATO har närmat sig Ryssland med baser i 13 nya stater efter 1997 är det den typen av hot som Ryssland har ställts inför.

Den väpnade nazismen och inbördeskriget i Ukraina 2014 triggade igång Rysslands motangrepp.

Det uppenbara, ändlösa vansinnet ligger i själva MILITARISMEN.

Dvs att nationernas regeringar fortsätter att tro att det existerar någon sorts ”säkerhet” i vapensystem som numera kan ta livet av hela arten människa på ett fåtal dagar.

Fortsätter att sälja vapen, trappar upp fientliga sanktioner, inte förmår förbjuda kärnvapen, inte litar på DIPLOMATI, nedrustning, handel, modernisering.

Vi lever för närvarande med en sjuk värld som under USAs hypnotiska informations övertag, driver i väg mot ett Tredje Världskrig

Read Full Post »

Lägger upp denna film efter tips från en läsare. Den är en påminnelse om flera saker. Dels att man ska vara försiktig med att tro att illdåd (krigsbrott) i krig (och fred) är vad de utges för att vara. Dels att Förenta staterna och Nato ända sedan andra världskriget mobiliserat mot vad man ser som…

”DEMOKRATINS” STAY BEHIND ÄGNADE SIG ÅT TERROR, SKAPADE KAOS I SAMHÄLLET FÖR ATT BEKÄMPA KOMMUNISMEN OCH FORTSÄTTER SÄKERT MED DETTA ÄN IDAG

Read Full Post »

Vi fastnar för propagandans slagord som proppats i oss. ”Konspirationsteorier” tex?
Det ”demokratiska Ukraina” ( istället för inbördeskrigets Ukraina).

Det ingår numera i den massmediala bilden att allt som händer i Väst, genom Väst (dvs hos ”oss själva”) är prima virke. Bara a few rotten apples, då och då.

Ingenting att se här. En ensam galning dödade OP, ok.
Leif Pettersson.
Yes master..

Kärnvapen, javisst. Modernt och bra med NATO.
USA /NATO – First Strike Capabilities runt Ryssland. Ingen fara.

Tortyr? Bara ”enhanced interrogation”.
(Missförstå aldrig våra Goda avsikter).

20 år av ”krig för fred”.
2 miljoner döda, 10 miljoner på flykt.
Men detta var för fred, frihet, mot Evil-doers..vänner till Ryssland.
Alltså, auktoritära ledare, Hitlers med Massförstörelsevapen.

Så håller det på.
Hur länge till kan man fråga sig

Det knepiga är att ”kamp för överlevnad” också är genetiskt inprogrammerat i oss – och att ”frid och fred” har vi mest med ”den egna stammen”. De Vänligt sinnade.

Våra känslor signalerar ofta att ”de främmande” är farliga.

Så det senare utnyttjas tex i all krigspropagaganda.

”Krig” har ofta haft karaktär av raskrig. Britterna kallade tex tyskarna för ”the huns” – hunnerna, under WW1.

Fransmännen gick under namnet ”poofters” (bögar som pudrar sig osv)
Vietnameser var ”gooks”.

Vi som är fyrtiotalilster minns uttrycken ”Den Gula Faran”, ”de blå myrorna” (om kineser, kommunister i blåställ)

I USAs proxykrig har ”de Vita hjälmarna” ställts som speciellt goda (också om raka motsatsen kunnat bevisas)

Vad jag menar med human intelligens (som motsats till ”militärt säkerhetstänkande”, ”Mutual Assured Destruction” ) är att ta vår evolutionära bristfällighet med i beräkning. Se oss själva på ryggen

Det görs delvis genom en senare tids litteratur, berättarkonst, dramatik, filosofi.

Tänker på pacifistiska romaner o filmer som vänder sig mot det egna samhällets (statens) våldsmakt, beväpning, rasism och korruption.

Eric Maria Remarque, Samuel Beckett, Harold Pinter, Leo Tolstoj, Eugenie Ionesco, Nevil Shute, Stanley Kubrick..några namn som dyker upp. Också i Ryssland och Kina finns en motsvarande, system-kritisk litteratur o konst.

Finns mycket att upptäcka och ”damma av” för en genuin antikrigsrörelse.

Read Full Post »

Ursäkta men..
Om det nu bevisligen är ”demokratiska” statschefer (o dess proxies) som råkat starta de flesta angreppskrigen sen 2001 (Afghanistan, Irak, Libyen, Syrien, Jemen) då är det väl logiskt att vi själva, (som numera lever i ”Den bästa demokrati som kan köpas för pengar”) försöker organisera motstånd mot krig – inte bara mot Rysslands nuvarande krig?

Och att våra skattefinansierade, public service medier informerar om fredsforskning, logiken i Fredsförhandlingar.
Upplyser om Krigspropagagandans ABC – dvs dess urgamla, grundläggande Lögnaktighet.
Upplyser också om att ”massmedierna” vid krig, är en del av det psykologiska försvaret..?
Är detta för mycket begärt i nationen Sverige som faktiskt har fått tre stora, internationellt kända fredsledare mördade (Folke Bernadotte, Dag Hammarskjöld, Olof Palme)?

Read Full Post »

Det finns inget alternativ till moderna krig utom fred, nedrustning – eftersom vapnen blivit alltmer ohyggliga – och krigspropagagandan alltmer genomträngande, suggestiv.

I ”på Stranden”, av Nevil Shute försöker människor som överlevt kärnvapenkrig vara ”som vanligt” fast de vet att slutet närmar sig.

Inte ens ledande militärer själva förstår hur ”Det Ofattbara” egentligen kunde hända.
(man skyller på varandras nationer).

Det hela har karaktär av en gigantisk kollision… olycka.
Den boken skrevs som en varning under förra kalla kriget.

Sextio år senare har nästan allt i civilisationen blivit ”smartare”, intelligentare, mer uthålligt – ”humant anpassat” – utom vad gäller vår kollektiva enfald beträffande ”krig”, ”krigspropagaganda”, ”vapenindustri”.

Det vill säga, planlagda Massmord på den egna arten.

(ta bara en sån sak som att det militära sorterar under ”nationell säkerhet”. Rubriken borde vara ”articide”).

Read Full Post »

Alla stormakter anser sig ”befria”.
Deras missiler är alltid rena och med hög precision bara mot de militära installationerna osv.

Fienden däremot är ond, smutsigt, tyrannisk och inkompetent.

Vi är skyldiga att förstå, och slå larm om faran i alla stormaktskrig.

Men genomskåda också den sida vi är ”tvångsrekryterade” till.

Fred kräver att vi ser relativ legitimitet (och förbrytelse) från två håll.

Det är svårt för vi är marinerade i vår egen sidas propaganda.

Många kockar kokar ihop den giftiga soppan, ”krig”.
Vapenfabrikanter, massmedieredaktörer, finansiärer, högerextrema politiker.
De profiterar både på krigen och på uppbyggnaden efteråt.
De skiter sannolikt i om planeten går åt fanders den här gången.

Också om man var där och såg ”med egna ögon”, skulle man antagligen ha svårt att förstå.
I krig härskar lögn, list, bedräglighet.
Efteråt skriver segrarmakten historien, och överdriver sina framgångar, slätar över sina förbrytelser.
Samt gör det rakt motsatta med ”fienden”.
Först efter flera generationer går det att få fram nyansering, insikt om hur ”det ofattbara” kunde hända. (och då är mycket av källmaterialet förstört, vittnena avdöda)

Fortfarande är det tex olika kontroversiella frågor, vad gäller det Andra Världskriget.

Här i alla fall, en dokumentär om vad som hänt i Östra Ukraina, vilket förstås censurerats av ”våra massmedier”:

Donbass. Yesterday, Today, and Tomorrow (the documentary that the West doesn’t want you to see)

(mer…)

Read Full Post »

Finns det något annat lösning på upptrappade krig än ”diplomati”?
Arten människa, Homo Sapiens har funnits i 200.000 år. Under den större delen av tiden existerade inte krigsvapen.
Massdödande av den egna arten i form av ”krig” och genom allt värre krigsvapen började ungefär för tio tusen år sen, i samband med uppkomsten av statsstäder med dess klass-hierarki.
Ur statsstäderna växte nationer och imperier fram.

När europeer på 1500talet kom tex till Nordamerika (med dess samlare-jägarfolk) kände dessa inte till ”krig”.
Deras konflikter löstes genom skärmytslingar, en sorts uppvisningar i hot, som kunde leda till skador, men sällan till dödsfall.
Urinvånarna lärde sig ”krig” dvs massdödande av ”fienden” genom mötet med européerna och deras vapen.

Poängen är att evolutionen sannolikt gett oss anlag för relativt fredlig konfliktlösning vilket gjort att arten kunnat överleva länge.

Antagligen är det därför KRIGSPROPAGAGANDAN, lögnerna, är så viktiga för att få igång krig – vilket vi sett i alla USAs krig, som vi ser nu när också Ryssland angriper en annan nation.

Kan man komma åt massmediernas systematiska lögner och förtiganden skulle diplomatin fungera mycket bättre.
Då vore ett generellt Kärnvapenförbud och nedrustning rimligt.

En rad starka ledare som tagit initiativ för fred och nedrustning har lönnmördats o mördats
(Folke Bernadotte, Mahatma Gandhi, Dag Hammarskjöld, Martin Luther King, Oscar Romero, Olof Palme, JFK, Robert Kennedy)

Egentligen avskyr människor krig, en ytterst lite klick tjänar på krig.

Redan ett ”konventionellt bombkrig” av amerikansk typ i Europa, med alla dess kärnkraftverk, skulle sannolikt eskalera till radioaktiv katastrof på grund av krigets gängse misstag, krigslist, falskflagg och psykopaiska grymhet

Jag konstaterar att flertalet trots detta genom nuvarande propaganda känner sig trygga med ”militär krigföring”, dess halvsanningar, förtiganden och grundläggande primitivitet.

Sverige ska alltså skicka vapen till det av Ryssland angripna NATO-Ukraina! Hur pass klokt är det?

Read Full Post »

Massmedierna” – Den Fruktansvärda SladderTackan – har under hela sin existens spelat en speciellt avskyvärd roll, just vad gäller KRIGSPROPAGAGANDA.

Somliga av dem ”flåsar nu hysteriskt”, för att få igång ett Tredje Världskrig?
Ingen historisk info om hela kedjan av ”krig” sen 2001. Inga varningar för det kriminella vanvett mot mänskligheten som ligger i ”krig” mellan kärnvapenrustade stormakter.

”Fienden” och fiendens ledare personifieras och skändas i vanlig ordning, som av försåtliga skolmobbare.
Kom ihåg:
”Utan Media kan man inte Starta ett Krig. Handledning i Intellektuellt självförsvar”
(klassikern, av Jan-Olof Rönn! )

Vid ”krig” uppstår en sorts andlig och intellektuell kortslutning hos vår art.

Tror det har att göra med något som Hans Rosling säger, att mellanhjärnan (dvs känslocentrum) avgör snabbsortering ”vän/fiende” vilket är en urgammal överlevnadsmekanism.

Propagandisterna väljer därför alltid att spela på känslor. Det avskyvärda hos ”fienden” samt det ”ädla” hos vårt egen sida.

Genom detta kan de köra över det möjliga förnuftet, dvs den information för fred och diplomati, som är mer komplicerad, och som sorteras av stora hjärnan.

Med tanke på 2000-talets kärnvapenrustade stormakter är alltså massmediernas krigspropagaganda i dag bokstavligt talat ”monstruöst kriminell” – kan mycket väl leda till utplåning av all civilisation på ett fåtal dagar.

Några citat av Oswald Spengler 1922, ur Västerlandets Undergång. (Tack till Markus Andersson! )

”Presskampanjen uppstår som en fortsättning med andra medel på kriget – eller en förberedelse för det – och dess strategi med förpostfäktningar, skenmanövrar, överfall, stormangrepp, finslipas under 1800-talet till den grad att ett krig kan vara förlorat innan det har börjat – eftersom pressen redan vunnit det.”

”Pressen är idag en arme med omsorgsfullt organiserade vapenslag, med journalister som officerare och läsare som soldater. Men det är som i alla arméer; soldaten lyder blint, och ändring av krigsmål och operationsplan genomförs utan hans kännedom. Läsaren vet inte vad man gör med honom och skall inte heller veta det och inte heller förstå vilken roll han spelar. En våldsammare satir om tankens frihet får man leta efter. ”

”Den politiska pressen skapar ett behov av skolutbildning för alla, något som saknas under antiken. Omedvetet uppstår en önskan att utöka partipolitikens maktmedel med tidningspressen.. Den tidiga demokratins idealister ansåg att detta var en fråga om upplysning utan baktankar, och än idag finns dumbommar som entusiasmeras vid tanken på pressens frihet, men just tack vare den har världspressens kommande ceasarer fria händer. Den som lärt sig läsa dukar under för dess makt, och den drömda självständigheten förvandlas i den sena demokratin till folkens radikala följsamhet inför de makter som bestämmer det tryckta ordet.”

Porträtt av Oswald Spengler, konstnär Markus Andersson

Read Full Post »

Det är en våldsam förenkling, när vi slår oss för bröstet, som ”vi i Väst”, ”de nobla demokratierna” /mot ”diktaturerna” (med sina ständigt nya Hitlers med Massförstörelsevapnen).
Väst (med ”den bästa demokrati som kan köpas för pengar” ) tålde ju inte ens sanningsägare om ”våra krig” som Julian Assange eller Edward Snowden.
USA har torterat och fängslat människor sen 911. Såg vi aldrig bilderna från Abu Ghraib?
Var de påhittade?
Hur stolt ska man då egentligen vara över en ”demokrati” som bygger på reklam? Med byrakratiserade institutioner, traskande patrull efter den starkaste makten?

Det är ju ”demokratier” (USA, UK) som startat flest krig, förstört 5 folkrika nationer nära Europa sen 2001.
Fick Folken rösta om dessa krig?
När fick människor rösta om krig öht? (Hm, hur kan jag ens ställa en sån fråga? Måste tala med min terapeut)

Vad angår militarism o utrikespolitik gäller inte ”human intelligens” , ”normal mänsklig etik”.
Det beror på att nationerna, dvs ”statsmakterna” historiskt sett har vuxit fram ur mafia, dvs beskyddarverksamhet. En väpnad konkurrens.
Logiken där är helt annorlunda. När diplomatin misslyckats, övergår procedurerna till ”underrättelsetjänst, propaganda, terror och våld”.

På grund av det har vi en synnerligen blodig historia, 10.000 år av ”krig”.
Krig, är varken mer eller mindre en sorts glorifierade gangster-uppgörelser.

Efter Hiroshima Nagasaki försvann all civilisatorisk, kultur-evolutionär rationalitet från det som kallats ”krig”. Eftersom hela människoarten hotas av undergång.
Bara lögnerna och massmord på den egna arten återstår.

Allting ”praktiskt” i civilisationen (verktyg, födoämnen, läkekonst, information ) utvecklas smart, intelligent!!
Bara information om nationella konflikter är kvar på skrämmande ”medeltida nivå”.
Varför har ledare för fred lönnmördats och mördats ? (Olof Palme, Dag Hammarskjöld, Folke Bernadotte, Martin Luther King, JFK, Oscar Romero, Jesus Kristus mfl )?
Andra skandaliseras, kletas ner (Bertrand Russel, Willy Brandt, Wilson)
Man blåser upp den egna sidans storstilade ”godhet” och ”frihet”, och svärtar ner den tilltänkta ”fienden” som ”Hitlers med Massförstörelsevapnen” – djävlar från underjorden.
Dags för mer sofistikerad teknik och publicitet när det gäller fredsarbete.

Stormakternas krig är analoga med gangsterkartellers uppgörelse om dominans, men har gäller det geopolitiska revir, militära säkerhetszoner. USA deltog aktivt i Kiev-kuppen med pengar, vapen och stöd till högerextremistiska nationalister. Det kan jämföras med när Sovjetunionen installerade missiler på Kuba, vilket ledde till Kubakrisen, dess hot om kärnvapenkrig.

OM folkets flertal förstått vansinnet i det militära tänkandet sen Kalla Kriget (”Mutual Assured Destruction” , strävan efter ”First Strike Capability” , hotet om ”Nukleär vinter”) skulle protesterna just nu vara mot krigsgalenskapen som sådan.

Men massmedierna har aldrig upplyst om, eller varnat för detta.
(Jämför med vilket sagolikt rabalder de haft om Corona).

Det visar på en grundläggande lögnaktighet, inbyggd i nästan samtliga massmedier.
De uppfattar sig som en del av det ”militära säkerhetssystemet”.

För övrigt visade de upp ett liknande stolleri under de tusentals ubåtsiktningarna på åttiotalet.

Det är i praktiken enstaka individer med plats i offentligheten, som måste orka bryta igenom det vansinne som pågår.

Under Vietnamkriget gjordes det av humanister och författare.
Var är dessa nu?
Reducerade till försäljare, hovfolk?

Ukrainarna har minnen både av tyrannisk kommunism och blodtörstig nazism.
Genom kuppen i Kiev 2014 lyckades USA – med pengar o krypskyttar – få igång dessa svårläkta motsättningar.
Ungefär som de för övrigt gjorde i Korea, Vietnam, Indonesien, Irak/Iran, Chile, Guatemala, Nicaragua, Argentina, Angola, El Salvador, Afghanistan, Libyen, Syrien.
(FÖRSÖKTE göra också i Kina, men inte lyckades)

Dessa USAs kupper och krig behandlas genomgående med ”diskretion” i ”våra massmedier”.
För att få grepp om dem krävs att man läser böcker, tar del av av oberoende journalister och författare.
De flesta av dem skriver på engelska. (Några är översätta till svenska, bla genom Ordfront o liknande, mindre förlag).

Read Full Post »

Older Posts »