Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘Politiskt’ Category

Våld föder självklart våld.

Var och varannan politiker o redaktör tycks nu i andanom ha ryckt in vid fronten – om vi ska tro dem själva. 😁

De som inbillar sig att en Krigsorganisation som NATO skulle vara något skydd för Europa, är patenterat okunniga.
NATO är USAs alibi för att kunna starta krig också i Europa.

Citat / Jacques Baud : ”De baltiska länderna, Polen eller länder som Sverige, Finland och till och med Schweiz, som tror att NATO skulle kunna ge dem ytterligare säkerhet, tar grundligt miste, eftersom amerikanerna aldrig kommer att offra Washington, New York eller Los Angeles för att skydda Helsingfors eller Stockholm. I vilket fall som helst skulle de inte inleda en strategisk kärnvapenduell med Ryssland utan att gå igenom en taktisk och operativ kärnvapenfas som först skulle ödelägga de europeiska länderna.
Under kalla kriget lämnade Warszawapakten ett utrymme för en konventionell fas i händelse av en konflikt i Europa. Med paktens försvinnande och NATOs inringning mot öster försvinner detta utrymme”

Alltså
Kommer snart, Krigsskådeplats Europa:
Get your tickets now!
(Bring flashlight and survival blanket!)

Sammanfattning – ”apliknande dumhet” existerar alltid i sk krig.
Man ser urtida babian-klaner drabba samman under våldsam upphetsning. De har inte förstått att de numera har ”kärnvapen” istället för trädgrenar el stenar…

Typ, vad som kommer att hända sen med tjocka släkten i de radioaktiva ruinhögarna ?
😬 På gravstenen för Homo Sapiens.
”De kunde inte låta bli!”

Read Full Post »


(Följdfråga, vad är det som saknats hos motparten? dvs ”vänstern”)

Jag tror personligen att ”massmedierna” i Sverige spelat en ful roll.

De ska granska makten, men har alltmer blivit en osviklig del av Makten.

Typiskt tex är Dagens Nyheter som väl gjort allt för att främja nyliberalism, och dessutom slirat konstant vad gäller fakta om USAs 22 år av kriminella krig nära Europa.

Nu, med gängvåldet i förorterna, är det förståeligt nog vänster-liberala krokodiltårar som passar – för att ge intryck av ”samhällsansvar”, när gemenskapen skakar?

DN ansåg tex – inför angreppet på Irak – att detta var rätt, och skedde för att avlägsna ”en tyrann med Massförstörelsevapen”. Några massförstörelsevapnen hittades aldrig.

Alltså, kopiering av Washington krigspropaganda, när de flesta visste att det handlade om olja, geopolitisk dominans!

Sen har liknande propaganda upprepats beträffande Libyen, Syrien. Alltid, ”en ond tyrann med Massförstörelsevapen”.
USAs krig är definitionsmässigt ”för fred”, har i slutändan ”humanitärt syfte”.
Ibland (och gärna långt efteråt) ses de som ”tragiska misstag”. Oavsett hur många miljoner civila som dödats,
oavsett hur många miljoner som tvingats fly till Europa – (vilket åstadkommit demografisk chock, politisk destabilisering i europeiska länder).

Annat ljud i skällan, förstås när ”Ryssen” också tar till vapen…Då kopplas STOR indignation på, ofattbar ondska.
Och stora rustningar, kärnvapen, medlemskap i krigsalliansen NATO nödvändigt, trots att NATO o USAs 22 år av angreppskrig o frånvaro av diplomati uppenbart provocerat fram Rysslands militära motangrepp i Ukraina.

Men varför valde alla socialdemokrater samma väg, dvs ”new management”, övergav den klassiska reformpolitiken?

Före mordet på Palme genomförde massmedierna omfattande, grova skandaliserings-kampanjer i mot såväl Wilson i UK, Whitlam i Australien, Olof Palme i Sverige, som Willy Brandt i Västtyskland. Det hela verkade orkestrerat.
Dessa internationella ledare arbetade bla för ett världsomfattande fredsförbund med alla de mindre nationerna, riktat mot stormakternas krigspolitik. Bandung konferensen var tex en produkt av detta arbete.

Palmes popularitet i Tredje världen gjorde antagligen att skandalisering via massmedierna inte räckte. Därför lönnmördades han.
(Det är i alla fall vad vad bröderna Poutiainen hävdar i ”Inuti Labyrinten”, om mordet på Palme.)

Jeremy Corbyn har ju skandaliserats genom falska anklagelser för antisemitism.
Vad man gjort med Bernie Sanders, vet jag inte?

Sovjetunionens Kollaps 1991 spelade också in, det gjorde högern mer aggressiv.
NeoCons i USA satte igång sin geopolitiska intrig för dominans, som realiserades i raden av angreppskrig och ockupationer som inträffade från 2001 fram till nutid.

Nu ska också Sverige som haft fred med Ryssland i 200 år, vara en del av denna grovt kriminella utrikespolitik.

Read Full Post »

Berättelser kan ses ur ett kultur-evolutionärt perspektiv.
Det finns ett antal ursprungliga berättelser av typen urkunder (skapelsemyter, nedskrivna texter om ”vilka vi, människorna, är”, hur vi kom till. Vad vi ska uträtta, Toran, Bibeln, Koranen, Bhagavad-Gita, Iching, Taodeching osv ).
Från dessa har andra berättelser vuxit fram och överlevt glömskan. De kallas klassiker.
Varför de tycks minnesvärda är svårt att förklara.
Varför överlever en viss formgivning av bruksföremål, som kärl, koppar, grytor, slevar? Eller varför tycks vissa verktyg som odödliga?
Dels för att de fortsätter att vara brukbara, dels för att vi ser något vackert i dem som kopieras och förbättras från generation till generation. Men vad ÄR vackert?
Antagligen förhåller det sig på liknande sätt med berättelser – att vissa teman fortsätter väcka ”mänskligt intresse”,
kärlek, förförelse, äventyr, förbrytelse, svek, förlåtelse, fejder, mord, krig och fred.. den lille som besegrar den store. Det finns en litterat katalog inom oss. Ordspråk, embryon till berättelser, dikter, vittnesmål.
Stor litteratur kan isåfall ses som intressant utveckling av det som en gång funnits i ”urkunderna”.

Se tillkommer motivet med att kunna höja sitt sociala status med litteratur och konst. Då blir det mer komplicerat.

”Marknaden” vaskar fram det som tycks omedelbart gångbart, det som ytligt sett verkar stämma med Canon.
Men vad som verkligen blir klassiskt ( kommer att leva kvar, förfinas, ungefär som bruksföremålen, verktygen) är alltid svårt att förutsäga. Detta är själva utmaningen för kritiker.

Konkurrensen mellan berättelser har alltid varit hård.
Den stora mängden av alster, genrer hamnar i havet av glömska. Bara i efterhand går det att se vad som levt vidare, förblivit ”användbart”.
Vi får trösta oss med att det FINNS en succession, hoppas på att vi som läsare /värderare inte är totalt blinda? 😀

https://www.facebook.com/gthorell

Read Full Post »

Fredsrörelse präglad av ickevåld har rötter i Mahatma Gandhis, Martin Luther Kings, Nelson Mandelas, Oscar Romeros, Rachel Corries, Bertha von Suttners andligt betonade kamp mot rasism och kolonialism.

Också i den nationella, demokratiska och revolutionära socialismens tradition – Rosa Luxemburg, Emma Goldman, Olof Palme, Willy Brandt, Mordechai Vanunu, Pablo Neruda, Victor Jara, Julian Assange, Edward Snowden.

Samt i liberal, sekulär diplomati, Raul Wallenberg, Folke Bernadotte, Dag Hammarskjöld, Robert Kennedy

Av de nitton namn jag nämnde gav tretton sina liv som martyrer för fredsarbete, en satt i isoleringscell i trettio år, en var fängslad i 2 år, en är i arrest på livstid, en är olagligt fängslad på obestämd tid, en är i landsflykt.

Namnen ovan är vad jag, en svensk i ett land med 200 år av fred råkar känna till. Är säker på att varje nation som varit i krig el inbördeskrig sen 1945 har en unik lista på martyrer o fredskämpar.

Det är dags att ta fram hjältarna/hjältinnorna för fred, lära känna deras erfarenheter och organisera ett fredsarbete.
Jag vill tipsa om Ana Valdes eftersom hon som svensk författare tillhör denna kategori, har berättat om sin kamp i Uruguay i ”Er Tid Ska Komma!”

https://www.facebook.com/reel/677019560467356?s=yWDuG2&fs=e

https://www.facebook.com/gthorell

Read Full Post »

Jag hörde en intervjuare på radion fråga en av deltagarna i feministpartiet FI om en ”mans-skatt” som föreslagits.

Hon byggde sin förklaring med att ”alla män tjänar ju på männens våld mot kvinnorna”.

Det slog mig att frågan är invecklad, leder till andra frågor. Vilka är det som tjänar på våldet? Kollektivet av män drabbas själva som grupp av det grövsta våldet – visar upp de största skadorna ( flesta dödade, invalidiserade ).

Det vi talar om är det laglösa våldet. Men det laglösa våldet hänger ihop med det lagenliga våldet – traditionen att ha arméer. Männen av folket har i många hundra år genom lagstiftning varit förpliktade att göra värnplikt, försvara nationen, arbeta som poliser, väktare. Också av tradition forma de stora fundamenten – bryta ny mark, röja, bygga nytt – fysiskt tunga, adrenalinkrävande arbetsuppgifter.

Frågan är vilka som har fördel av att ”manskollektivet” yrkesmässigt och socialt är associerade med våldsapparaten, de ryggknäckande jobben. Det givna svaret – de män och kvinnor som själva lever skyddade och uppbär privilegier. Den gruppen vore det naturligt att beskatta extra.

Ett politiskt parti som säger att ”alla män tjänar på männens våld mot kvinnorna” kan bara uppfattas som köns-rasistiskt, kan bara åstadkomma en sprängning av opinionen – analogt med rasistiska grupper och partier.

Den ekonomiska fördel vissa män har genom en ibland högre genomsnittslön äts upp av förslitning, social utstötning, risktagande. Männen transfererar av tradition egendom till kvinnorna – genom att de lever kortare ( arv ), genom att de uppfattar det självfallet att stödja sina kvinnor och familjer. Kvinnor har i viktiga avseenden makt över männen.

Männen hamnar till slut i de fattigare bostadsområdena jämfört med kvinnor. Deras mer tävlingsinriktade, slitsamma yrkesliv ger skador. Deras nominellt högre inkomst transfereras till kvinnor, som har bättre hälsa, har fördelar vid skilsmässor. Kvinnor överlever sina män med många år.

När jag går på olika kulturevanemang slår det mig hur vackra och livfulla kvinnor är högt upp i åldern. Deras män ter sig slitna, hårt åldrade, som lastdjur eller dragdjur.

Kvinnorna ägnat mer tid åt föräldraskap och mer tid åt att värna om sin hälsa, sitt utseende – det ingår i den kvinnliga identiteten.

Utseende och hälsa är ett viktigt tecken på status. Aristokratin har i alltid värnat om skönheten. Starka färger, långt hår osv. Attributen finns kvar i kvinnlig identitet. I en kvinna ser vi minnen av ett äldre samhälles aristokrati, ett ännu äldre samhälles gudinnekult.

Gunnar Thorell /

https://www.facebook.com/gthorell

Read Full Post »

Otroligt – att vi 77 år efter Andra Världskriget, Hiroshima Nagasaki och Förintelsen står inför ett hot om ett till Världskrig – den här gången med tusentals kärnvapenmissiler.
Galna ”Massmedier” som jobbar för högtryck med den upprörande ”fiendebilden” hin Onde Putin – men såklart ”Vi Själva i Väst” (plus ”lilla Modiga Ukraina”) som höjden av sårad oskuld.
Trots fakta om Storebror USAs rekordartade krigsanstiftan o proxykrig i 77 år, på fyra kontinenter, med 800 utomterritoriella militärbaser osv
Hur många ”tyranner med weapons of mass destruction” finns det?
Dessutom att USA är den enda nation som använt radioaktiv ammunition som gett fosterskador (i Irak) och kallblodigt använt ”Massförstörelsevapnen”, dödade en kvarts miljon människor på några sekunder.
Är vi alltid dumma i huvudet som art i samband med krig?
Förtjänar vi ens finnas kvar på den här planeten?

Jeffrey Sachs, en röst för fred, talar om olika nationers våld mot världen i övrigt.

Han konstaterar att före WW2 var (kolonialmakten) England med sin demokrati på hemmaplan, den överlägset våldsammaste världsmakten.
Efter WW2 började kampen för koloniernas frigörelse, då trädde USA (även ”demokratiskt”) in på liknande sätt, för att med militärt våld (proxykrig, beväpna fascistiska rörelser) stoppa nationella, liberala, socialistiska befrielserörelser.

Här är USAs lista på militära interventioner angrepp. o subversioner utanför sitt eget territorium.

(För att hindra världskrig borde den publiceras dagligen i alla massmedierna. Men naturligtvis sker raka motsatsen).

Kina 1945
Syrien 1949
Korea 1950
Kina 1950
Iran 1953
Guatemala 1954
Tibet 1955
Indonesien 1958
Kuba 1959
Kongo 1960
Dominikanska republiken 1961
Vietnam 1961
Brasilien 1964
Kongo 1964
Guatemala 1964
Laos 1964
Dominikanska republiken 1965
Peru 1965
Grekland 1967
Guatemala 1967
Kambodja 1969
Chile 1970
Argentina 1976
Turkiet 1980
Polen 1980
El Salvador 1981
Nicaragua 1981
Kambodja 1981
Angola 1981
Libanon 1982
Grenada 1983
Filipinerna 1986
Libyen 1986
Iran 1987
Libyen 1989
Panama 1989
Irak 1991
Kuwait 1991
Somalia 1992
Irak 1992
Jugoslavien 1995
Iran 1998
Sudan 1998
Afghanistan 1998
Jugoslavien 1999
Afghanistan 2001
Irak 2002
Somalia 2006
Iran 2005
Libyen 2001
Nutid – Egypten, Libyen, Irak, Syrien!

(listan o texten efteråt sammanställd av Umit Dag)

Samtliga ovanstående länder har USA antingen bombat, attackerat eller försökt störta regeringen på, sedan 2:a världskriget. Inget annat land har härjat på vår planet som USA.

Man har skapat en militär allians i form at NATO och flyttat fram sina positioner ytterligare. Idag har man i stort sett sina militära baser över hela jorden.

Media styrs stenhårt. De har kastat land efter land i avgrunden och det är alltid för det invaderade landets bästa. Diktator efter diktator har man bombat bort, i demokratin och frihetens namn. Naturligtvis ska landets resurser tillfalla amerikanska företag som tack för hjälpen.

Att landet lämnas i ett inbördeskrig efter att man satt grupper mot varandra får man räkna med. USA är ju världens räddare, de är de som är de goda.

Diktatorer är ju av ondo, förutom den störste och grymmaste av alla diktatorer, Saudiarabien, dem knäböjer man inför. Europa, så även Sverige, applåderar och beundrar USAs vilja att hjälpa alla länder som behöver det.

För USA är ju de goda. Vi ser på amerikanska filmer, läser amerikanska nyheter och efterapar det stora landet i väst. Oj vad vi vill vara som USA. Är man allierad med USA får man också göra lite som man vill.

Man får stödja terrorism, låta terrorister resa fritt genom landet, bomba sin befolkning, kväsa all form av opposition, förbjuda byggande av kyrkor och hålla kristna utanför den offentliga sektorn, censurera sociala medier och förtrycka minoriteter. Allt detta går bra bara man upplåter sina baser till USA.

Slutsats: ”Det Militära” är ett på djupet intelligens-befriat system, från början uppbyggt som mafia. Kulturellt sett bara ett snäpp över konkurrensen mellan babianflockar.

Men fullkomligt livsfarligt ödeläggande för ett urbant, högteknologiskt samhälle – (kärnvapenmakter) .

https://www.facebook.com/gthorell

Read Full Post »

Otroligt egentligen, att vi 77 år efter Andra Världskriget, Hiroshima Nagasaki och Förintelsen står inför ett hot om ett till världskrig – denna gång med TUSENTALS KÄRNVAPENMISSILER.
Galna ”Massmedier” som jobbar för högtryck med den upprörande ”fiendebilden” hin Onde Putin – men såklart ”Vi Själva i Väst” (plus ”lilla Modiga Ukraina”) som höjden av sårad oskuld.
TROTS FAKTA om Storebrors rekordartade krigsanstiftan o proxykrig i 77 jävla år, på fyra kontinenter, med 800 utomterritoriella militärbaser osv
Dessutom att Storebror är den ENDA nation som kallblodigt använt ”Massförstörelsevapnen”, dödade en kvarts miljon människor på några sekunder.
Är vi kapitalt dumma i huvudet som art?
Förtjänar vi ens att finnas kvar på den här planeten?

USAs hundratals militära interventioner sen 1945

https://www.facebook.com/gthorell

(mer…)

Read Full Post »

Sorgligt, men vår art av primater fungerar på ett banalt sätt, och det är vad massmediernas krigspropagaganda spelar på.
Att skapa ett ”varmt, heroiskt VI SJÄLVA” och mot detta peka ut ”Den Onda Makten” och de som kramar Den Onda Makten. ”Putin-kramarna”.
Fienden.
Till och med en del vänster-veteraner från Vietnamrörelsen (som borde veta bättre) faller nu för krigspropagagandan. Dvs de KAN inte se komplexiteten i den intrig som byggts upp i Ukraina, med USAs kraftiga bidrag och anstiftan.
Nej, nu ska det auktoritära, ondskefulla Ryssland ”regime-change’as” delas upp, med USA/Väst’s benägna vapenhjälp.
En riktigt fet godbit som många velat hugga för sig genom historien (inte bara Hitler och Napoleon)
Egentligen är alltsammans som rör krig en sorts otidsenliga ”släktfejder”, ”brödrastrider” – som hos chimpanser el babianer.
Med skillnad att vi under historiens gång utvecklat alltmer fruktansvärda vapen.
Själva ”idiotin” i krigspropagandan – dvs hetsen för en fejd – påminner om vårt ”enkla ursprung” när vi pucklade på varandra (men då endast med trädgrenar).

En fråga.
Kan vi nå ett steg längre, eller tar vår saga slut snart ?

https://www.facebook.com/gthorell

Read Full Post »

Och ”Utan Media kan du inte Starta ett Krig”.
Krigspropagaganda uppvisar samma infantila nivå som i gängkrig. Skadeglädje, lögnaktighet, ingen ände på rivalens hemskheter –

Men ”vår egen sida”, förstås alltid präktig, rättsinnig oavsett hur destruktiv.

Man kan också likna den militära logiken vid hur treårigar i en sandlåda reagerar mot varandra. ”Treåringar” som har kärnvapen o kan spränga sig själva, ”sandlådan + hela bostadsområdet” i luften.

Ja ”massmedierna” ljög lika konsekvent i början på Vietnamkriget, i slutet av sextiotalet.

Det hette att USA med sina ”rådgivare” o vapen måste ”rädda världen undan kommunismen”. Så detta Vietnamkrig var enl media visserligen ”tragiskt”, men dock ett Krig underförstått av godo för mänskligheten
(5 miljoner dödades)

Så det första steget i min egen veteran-generation var att publicera en tidskrift, VIETNAMBULLETINEN, som drog fram den franska kolonialhistorien, de svikna fredsavtalen, frihetskampen – de katolska fascister i Vietnam, som både Frankrike o USA använde som sina ”proxies”.
Nu finns internet, video, sociala medier – andra sätt att arbeta på.
Men ett liknande upplyst motstånd mot medias krigspropagaganda måste spridas till allmänheten.

På den tiden fanns Olof Lagercrantz som efter hand släppte in antikrigs artiklar i DN. Sara Lidman, Lars Forsell, Folke Isaksson, Jan Myrdal.
I dag existerar inte ngt motsvarande – diktare/författare, humanister är inordnade som PR-agenter för att sälja sina böcker och artiklar.
Svenska Massmedier utgör följaktligen en mur av lögnaktig krigspropagaganda.
Det är farligare nu än på sextiotalet.
Mer kärnvapen, kortare varningstid.
Kritisk journalistik existerar inte, eller blir straffad, fängslad, torterad (som i fallet Assange, Snowden, Manning) .

https://www.facebook.com/gthorell

Read Full Post »

Visst ser jag felen och förbrytelserna hos USAs mäktiga rivaler, Ryssland och Kina!

De ser jag tydligt sen sjuttiotalet.
Vem kan undgå att känna till Gulag systemet, de militära intrången vid upproren i Ungern, Tjeckoslovakien. Repressionen i Baltikum, svälten i Ukraina.
På samma sätt, Kinas militara repression i Tibet. Övergrepp och fängslanden under kulturrevolutionen.

Man måste väl närmast vara illiterat om man i Väst inte kände till de övergrepp som USAs rivaler på världsarenan begått?

Under förra kalla kriget publicerades ibland dödssiffror för Stalins avrättningar i Sovjetunionen så man undrade om det överhuvudtaget kunde finnas kvar någon befolkning där.
Senare forskning i Kremlarkiven (J Arch Getty o Nicholas Werth) under Gorbatjovs töväder, reducerade siffrorna till en tjugondel av de påstådda..

Så detta känner vi till i Väst. Kan också rekommendera Rysard Kapucinski, Varland Sjalamov, Solsjenitsyn, Pasternak, Bulgakov, Jung Chang (systemkritiker i Öst )

Däremot tycks det i Väst stå sämre till med kunskapen om ”oss själva”, vår ”gobeläng av lögner” som Harold Pinter (en av ”våra” systemkritiker) beskrev det.

De flesta blir överraskade inför den omfattande listan över USAs regime-changes, proxykrig o bombkrig sen 1945. Och faktum att USA har över 800 militärbaser utanför sitt eget territorium tycks flertalet knappt känna till, verkar inte störa deras tilltro till de trots allt goda avsikterna med den USA-stödda Kiev-kuppen.

Enligt Pinter fungerar massmediernas propaganda hypnos på ”oss själva” som om alla krigsförbrytelser USA gjort sig skyldiga till ”egentligen INTE HÄNDE – och OM det verkligen hände saknar det i vart fall betydelse” (fritt ur minnet).

Dvs ”våra” massmedier nöter in och upprepar och överdriver våra rivalers förbrytelser, men ”glömmer bort” o placerar vår egen sidas förbrytelser bland finstilt o i fotnötter…
”Kom glömska, med ditt drömska..”

Så kan masslaktandet av vår egen art fortsätta och fortsätta, trots hotet numera, om total utplåning.
En fredsrörelse tycks vara något i fjärran, overkligt.
En liten åderlåten byråkrati som stultar fram bakom vapenhandlare, terroristexperter, statschefer, flåsande nyhetsankare

https://www.facebook.com/gthorell

Read Full Post »

Older Posts »