Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘Politiskt’ Category

Gunnarthorell's Blog

Förförelseakten för att få igång krig kräver subtilitet – eftersom krigets massdödande spontant inger avsky. För att få igång omfattande krig görs alltid olika förändringar i språk och symboler. Förändringar som människorna tar till sig och kan tro på.

Alltför många tycks t.ex. svälja detta med att media presenterar (först Saddam, sedan Ghadaffi och nu) Assad som en sorts ”samtida Hitler”.
Det krävs att man ska delta i och visa en passande avsky.
Som också rätt många vet har dessa diktatorer fungerat som Västs marionetter innan krigen bröt ut 2001. Gränser i de angripna nationerna har dragits av våra egna kolonialmakter. Det är också ”våra länder” som försett dem med vapen.
Muslimerna har inte hotat Europa sen 1600-talet (Wiens belägring) / trots det ”köper” många i stort sett bilden av att dessa auktoritära ledare nu motsvarar ”Hitler” – alltså en grotesk överdrift när det gäller förmåga att hota. Den…

View original post 320 fler ord

Read Full Post »

In the magazine ”Arena of the Day” 19 September, the author #Maria_Küchen makes an effort to place Jordan Peterson among the fascists.

Long Story, short:

She performs some of her own arguments regarding JP’s ”Maps of Meaning” – a reasoning that becomes rather insinuant, without accounting for the evolutionary research on which Jordan Peterson has based himself.

For starters, she attacks JP’s weak point, his delight in Carl Jung’s psychoanalytically founded theories. In these sections she has scored. There are some superficial similarities with fascism here. But to point that out, brings no satisfaction.

What’s easily understood, is that Jordan Peterson is intensely disliked among the left leaning academics.

Through the constellation of postmodernism / Marxism / Feminism, they themselves have had a position of power in behavioral science and humanities – which has been reflected in the Swedish politics.

Jordan Peterson now, is joyously lambasting their ”old school”.

Those who for long time have held power are undeniably weakened in their rethorics – (they haven’t been criticised for decades!).

Maria Küchen also makes the mistake of dismissing the whole internet phenomenon (= JP became known & debated via Youtube, pods) as ”suspicious seduction”, non-scientific.

Thus, primarily TEXT would be the worthy bearer of scientific truth. That JP (like Hitler) might seduce the ignorant mass, by personal charm?

Rather, the Internets oral, visual media, has become part of university and education. Impact growing rapidly.

Discussing dominance hierarchies in nature and in the society, Maria Küchen wants to put JP back, among the postmodernists – because, by contradiction, he seems to relativize his own claims.

Dominance Hierarchies are both the foundation for all living beings ( creating ”harmonious order”) but also causing unavoidable chaos (when they are dissolved).

There is undoubtedly an element of demagoguery in JP’s discourse (as with Marx, Hitler, Freud etc.).

But one should see him as an agitator for caution and dialogue in present time.

”Do NOT experiment politically with biogical fundamentals, such as gender”.

”Do NOT try to smash the existing order (but reform it gently).”

What we call ”truth” in common speech, first emerges as a blasphemy.
Then it is silenced (not appropriate to talk about)
In the end it will be accepted!
At that point, we act as if we had always had possessed the new convictions 😃

http://www.dagensarena.se/essa/jordan-peterson-sanningssagare-eller-falsk-profet/

(NB, Money make the world go round)

Paypal Me! 💗

Read Full Post »

I ”Dagens Arena” 19 Sept, gör författaren Maria Küchen en ansträngning att sortera in Jordan Peterson i fascistfacket.

Long Story, short:

Hon genomför en del egna resonemang angående JP:s ”Maps of Meaning”, resonemang som övervägande ter sig insinuanta (JP=fascist) utan att riktigt ta sig an den evolutionsforskning som Jordan Peterson bygger på.

Till att börja med angriper hon JP:s svaga punkt, hans förtjusning i Carl Jungs psykoanalytiskt lagda teorier. I dessa avsnitt har hon poänger. Det finns ytliga likheter med tankesätt inom fascism. Men att peka på det här räcker inte långt.

Jag kan rent allmänt förstå att Jordan Peterson väcker stor olust bland vänsterakademiker. Han utmanar det deras fundament inom universitetsvärlden.

Genom postmodernism/marxism/feminism har de haft en ansenlig maktställning, inom beteendevetenskap och humaniora – vilket speglats i den förda politiken. Jordan Peterson angriper nu hela den gamla konstellationen.

De som länge innehaft makt försvagas alltid i sin argumentation, eftersom de länge har stått över kritik.

Maria Küchen gör misstaget att avfärda internet-fenomenet (= JP blev känd, debatterade via Youtube, poddar ) som ”misstänkt suggestion”.

Alltså, att främst TEXT skulle vara bärare av vetenskaplig sanning. Att JP (liksom Hitler) förför den okunniga massan, genom personlig charm?

Snarare har ju Internet, dess muntliga, visuella medier blivit en del av universitet och utbildning. Dess betydelse växer snabbt.

När det gäller JP:s diskussion av dominanshierarkier i naturen och i samhället, bränner det till.

I det fallet vill Maria Küchen sortera tillbaka JP bland postmodernisterna – eftersom han genom motsägelse tycks relativisera egna påståenden.

Men dominanshierarkier är både grund för allt levande (dvs skapar ”ordning”) men orsakar också kaos (när de rivs ner).

Det finns onekligen ett inslag av agitation hos JP (liksom hos Marx, Hitler mfl 😎).

Jag ser honom dock som en agitator för försiktighet och dialog i den här tiden.

”Experimentera inte med biogiska fundamenta, som genus och kön”.

”Försök inte krossa den bestående ordningen (men reformera den gärna) ”.

Det vi kallar ”sanning” i vanligt tal dyker först upp som en Hädelse. (En gammal iakttagelse).
Först tigs den ihjäl (olämpligt att prata om).
Till slut blir den accepterad!
Då uppträder vi som om vi alltid hade tänkt precis så.

http://www.dagensarena.se/essa/jordan-peterson-sanningssagare-eller-falsk-profet/

(lite Moola, alltid välkommet):

PayPal Me 🙄

Read Full Post »

Om Horace Engdahl

Lyssnade på Horace Engdahl, den sista Grisen igen.
(Alltså nu – efter Metoo-kampanjen,
efter Benny Fredrikssons självmord,
och efter konflikten i Akademin.)
Märkligt hur synsk han verkar.
Som att han, i stora drag ser vad som ska hända.
Att han kommer att krossas, som av skilsmässan. Det vill säga av separation, av “obehövlighet”.
Men det finns samtidigt en uppstudsighet som hos en irrlärig profet. Man gapskrattar åt han försåtliga hån mot sina “fiender” (feminister, de frasradikala, de slösaktiga, de politiskt korrekta).
Mot skvallret och intrigerna har han klassikerna och naturvetenskapen – en mer trovärdig kunskap om mänsklighetens kapacitet för grymhet och hyckleri, men också om det vackra, storslagna i vår existens.
Mitt tips är att hans mästerstycke av aforismer och satir blir ihågkommet långt efter att den nuvarande ideologiska epoken gått i graven. ☺

Sätt gärna in en slant $!

PayPal Me 🛑😏

Horace Engdahl

Read Full Post »

Jag lyssnar på Hans Roslings, ”Hur jag kom att förstå Världen”. Han dog i cancer vid 70. Biografin är enkel, gripande. Påminner i attityd om Lasse Berg. Samma sorts utveckling , från fattig social bakgrund, över studentradikalism, långa resor i Asien och Afrika, till att förvärv av en dialogisk förmåga – ett stort berättande om ”världen”, ”Afrika” , ”mänskligheten”.Marianne Greenwood, Göran Hägg och andra ingår i den här rätt svenska kategorin. Och förstås, Henning Mankell.Det finns antagligen fler som jag ännu inte känner till.De tog över från Sten Bergman, Bengt Danielsson, Jan Myrdal..

PayPal Me 🛑🤓

Read Full Post »

The Kindly Ones

When thinking about the Second World war, we tend to have somewhat simplistic explanations, like, ”the germans were special, they were authoritarians”. Or, ”their leader was mentally ill and led them to hell”. ”They hated the jews”, etc.
That’s why it’s interesting to read The Kindly Ones, novel by Jonathan Littell, who shows how ”normal”, and intellecually ”convincing” WAR and MASS KILLING was at that time.
The real pitfalls weren’t the sick hatred, but the seductive and wellmeaning idealism of war. The protagonist, Max Aue, is a bit of a humanist, cultured and enthusiastic about the German mission.
Jonathan Littell shows how GREAT National socialism and COMMUNISM sounded in the beginning. Hundreds of thousands of people believed in the glory of military action.
So! read the Kindly Ones closely, and take warning!
The same thing is happening again.
The key concpepts are somewhat different today But ”we” – hundreds of thousands in the Western World – have started to believe in ”the Just Cause of War”.
This time we have nuclear weapons, enough to destroy the whole planet.
Not a single soul could imagine the catastrophies of the First and the Second Worldwar (80 million dead).
SO , WHAT WILL HAPPEN THIS TIME?

(Money make the world go round, so..):

PayPal Me! 🛑💗🤓

Mänsklighetens hopp

Read Full Post »

Krigets första offer är som alla vet sanningen. Därför kommer här en liten hjälpreda för er som vill hålla reda på och utvärdera nyhetsrapporteringen.

Saker som våra nyhetsbyråer publicerar är nyheter. Saker som fienden publicerar är False News.

Subjektiva beskrivninar av våra reportrar är ögonvittnesskildringar. Subjektiva analyser från fienden är ryktesspridning.

Vi gör analyser, de kör med sin propaganda.

De har trollfabriker, vi har informationcentraler.

Vi redogör för fakta, de sprider halvsanningar och lögner

Det här gäller tills vidare. Dvs tills kriget är slut. Därefter är det den vinnande sidans version som gäller.

Dalai Lama är beroende av en stormakt, men säger likväl den nakna sanningen just när det gäller vad ”krig” egentligen är… 😎

Read Full Post »

Older Posts »