Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘Politiskt’ Category

Dags att lägga ner den radikal-feministiska teorin?

Gunnarthorell's Blog

Spaning:
Gjorde min egen lilla genusforskning i Pressbyråns tidskriftshyllor. Kvinnligt kontra manligt intresse.

Kön sägs vara ”socialt konstruerat“. Mitt intryck blev väl, “isåfall är det nog en jävligt, stadig betongkonstruktion”?

Har levt nu i 77 år, varav 50 under feministisk politik – dvs en tydlig, radikal ideologi för jämställdhet ( genomsyrar media, universitet, skolundervisning).
Men inte mycket har ändrats i intresseprofiler sen min barndom, trots all indoktrinering?

Kvinnor bryr sig om utseende, giftermål, sitt mående. Män om teknik, bilar, sport, förvärv.
(En skillnad mot 50-talet, kvinnor joggar, motionerar, idrottar mer) .
Men själva teorin verkar skev. Dvs snarare att ”biologin dominerar”, och att det ”konstruerade” tycks en smula marginellt?

(Eller måste det gå typ 50, 100, 500 år till, innan de politiska kampanjerna ger resultat?)

Sen märks att det också finns en ålderrelatering.
Hittade en hylla med tidningar för korsord, spel, tidsfördriv, TV-menyer också.
Kanske typiskt när äktenskap väl inletts?…

View original post 326 fler ord

Read Full Post »

Har just läst och lyssnat på Fredrik Virtanens bok, ”Utan Nåd, en rannsakning”.

Citat: ”Att bli rövtagen av Stockholms medievärld är en intressant upplevelse. Fruktansvärd förstås, rent av livshotande, men också lärorik på flera plan.” 

Om mobbningen: ”razzarna och metoo dårarna hade gemensam fest”.


Speciellt ljudboken känns värdefull – skickligt inläst av honom själv.
Det blir en dokumentation om livskrisen som kostade honom jobbet, och nära kostade honom livet, på grund av mediedrevet som följde av #metoo .
Som bonus en komisk och bitande exposé över den svenska medievärldens förvandling från sober, granskande journalistik till måttlös lynch-justis – i sin tävlan att svansa efter sociala medier.

Fredrik har dessutom en proffsig hemsida! Missa inte han intervju med Jan Myrdal, och mycket annat!

Fredrik Virtanen hemsida

Read Full Post »

Moesta et errabunda

O älskade säg, om ditt hjärta ej stundom har flytt
långt bort från det mulnande hav och den orena stad?
Till hav som är klarare blått och så jungfruligt nytt
att dess skum är ett ljusets och renhetens bländande bad —
dit, älskade säg, om ditt hjärta ej stundom har flytt?

Blott havet det vida kan läka de kvalfyllda bröst.
Vems ande har låtit dess rosslande vågsånger bli —
tätt följda av vindarnas milda, harpklingande röst —
åt hjärtat en sällsam och bävande vaggmelodi?
Blott havet det vida kan läka det kvalfyllda bröst

O bär mig, min springare, för mig i fjärran, fregatt!
Långt, långt; här är stoftet av strömmande tårarna vått!
O säg, är det sant att mitt hjärta har ropat i natt:
bort, bort ifrån grämelse, synder och smärta och brott?
O bär mig, min springare, för mig i fjärran fregatt!

O rosornas paradisland, huru fjärran du är,
där himmelens ljus är som glädjens och kärlekens sken,
där den som blir älskad och dyrkad är värd hållas kär
och vällusten själv, fastän het, bliver helgad och ren —
o, rosornas paradisland, huru fjärran du är!

Den barnsliga kärlekens eviga grönskande ö,
med visor och kyssar och hjärtans förborgade rus
där fiolernas ekon bland skuggande kullarna dö
vid vinkrus i aftonens rosdoft och svalnande sus —
den barnsliga kärlekens eviga grönskande ö,

all oskuldens Eden av fröjd och förstulna behag,
mer fjärran än Kina och Indien? Säg, huru lång
är vägen till dig — kan du ropas tillbaka i dag
eller kallas till liv av den klaraste, flöjtrena sång,
all oskuldens Eden av fröjd och förstulna behag.

(Charles Baudelaire, översättning Dan Andersson)

Inläsning av Moesta et errabunda

Prövar den nya redigeraren
Dessa rosor är från Sydfrankrike. Tror det är Pelle Engmans bild

Read Full Post »

Krig, aggression smittar

I Bergtagen av Thomas Mann (som utspelas före det Första Världskriget ) finns ett par kapitel om hur människor infekteras av aggression, som av en sjukdom. De börjar förolämpa varandra, de börjar slåss. Det slutar med en duell där Naphta, en av protagonisterna avsiktligt skjuter sig själv.

Det finns ett stillsamt vansinne i att vissa människor i länder som länge haft fred, bara kan tänka i termer av krig. Inte förmår protestera mot krigen som sådana. Inte ser det groteska i sjukdomen de smittats av utan tror att de måste ”ta ställning” för eller mot någon av de krigförande parterna.

Hela kampretoriken ”vi, De Goda” mot ”dom, De Onda” kommer från slutet av 1800-talet.

Krig o inbördeskrig var antagligen länge en sorts ”fungerande affärsidé”. Plundring av resurser för dominans.

Inte efter Hiroshima Nagasaki!

Den moderna tidsandan (i mån den existerar) innebär att kunna se komplexitet och nyanser.
Det vill säga att ”sinners & saints” är tämligen jämnt fördelade genom miljontals år av evolution.

Och att fred, frihet aldrig kan åstadkommas av trakasserier, bombningar.

Det generella argumentet för ”fred i vår tid” handlar utan tvekan om vår arts blotta överlevnad.

Read Full Post »

”En motvikt mot kaos” :

Läser man Jordans rätt omfattande bok, inser man att dragningskraften ligger i att han återupprättar intresset för ”personlig moral”, dess samband med (tidigare) trossystem och förbindelse med artens evolution (från primater). Han är en sorts författare som vill påverka och förändra tänkandet kring vår nuvarande situation och framtid.

Tragiken i att vara människa (”medveten om sin varelse”), framhävs av på ett delvis nytt sätt. Det finns ingen lösning på vårt problem med lidandet. Vi föds, kämpar, vinner, förlorar, blir försvagade, sjuka och dör till sist. Under livstiden pågår en social modernisering och utveckling som i sig är konfliktfylld och smärtsam. Alla 1800-talets utopier har visat sig leda till kaos, krig och katastrof. Vad kan då människan göra, utom sträva efter bättre sammanhang med andra, mening i sitt individuella liv?

Ibland har JP kritiserats för att vara manschauvinist. Men allt han skriver är snarare positivt till kvinnors frigörelse. Vad han däremot säger är att radikal-feminismens dogmatiska propaganda gått ut över pojkar och unga mäns självkänsla (vilket visar sig i självmordstatistik, sämre utbildningsresultat mm).

En mer rättvis kritik är att JP i sin antimarxism inte tycks se något större värde i kollektiv organisering och kamp för mänskliga rättigheter. Han utgår på denna punkt mycket från Solsjenitsyns författarskap, som verkar ha gjort starkt intryck.

JP negligerar därför att kollektiv kamp för jämlikhet i Väst har tagit sig uttryck också i fackföreningar, reformism, fredsrörelse, medborgarrättsrörelse osv?

Det är en stark prestation att som i den här boken, kunna integrera filosofi, religionsvetenskap, klinisk psykologi och evolutionsforskning. En hel del formuleringar är definitivt nyskapande, banar väg för ett modernare tänkande.

I en del andra sammanhang blir JP lite väl ordrik och klyschig. Men det accepterar man, eftersom attityden är djärv, och helheten slående.

För mig personligen resulterar det i en viss självrannsakan. Jag kan nog önska att det hade funnits en motvikt som JP, under den grandiosa kult av frihet och frigörelse som min egen generation 40-talister ägnade oss åt!

Försöken att sabla ner JP beror antagligen på att många inom media och på delar av universiten känt sin ställning hotad.

JP angriper vad som är svagheter i deras fundament, till exempel den automatiska propagandan mot ”de Vita Heterosexuella männen”, den utbredda
värderelativismen (typ, allt omvandlas till ”språk”, ”diskurser” ). Samt oförmågan inom humaniora och samhällsvetenskap att vilja se sammanhang mellan den etiska dimensionen i religionerna och evolutionen. ( som exempel, JPs resonemang om överallt existerande dominanshierarkier i biologiska sammanhang).

JP åstadkommer en sorts renässans för delar av konservativt och liberalt tänkande, kan man nog säga.

Sen kommer givetvis högst olika politiska grupper att anse sig ha nytta av honom, vilket händer med allt nytänkande (jag själv, som ”socialdemokrat” anser mig ha nytta av honom, och tycker han borde införlivas i den politiska reformismen, ingå i utbildning osv 🤓)

Tror också att försöken att brunsmeta honom i stort sett har misslyckats. Hans popularitet växer samtidigt som alltfler blir varse intoleransen och begränsningen i den politiska korrektheten.

_____________________________________________________

De 12 regler som JP utgår från:

Stå rak i ryggen och skjut bak axlarna (Stand up straight with your shoulders back)

Behandla dig själv som en person du är ansvarig för att hjälpa (Treat yourself like someone you are responsible for helping)

Bli god vän med människor som vill ditt bästa (Make friends with people who want the best for you)

Jämför dig själv med den du var igår, inte med hur någon annan är idag (Compare yourself to who you were yesterday, not to who someone else is today)

Låt inte dina barn göra något som får dig att tycka illa om dem (Do not let your children do anything that makes you dislike them)

Sopa rent framför egen dörr innan du kritiserar andra (Set your house in perfect order before you criticize the world)

Ägna dig åt det som är meningsfullt, inte åt det som är egennyttigt (Pursue what is meaningful, not what is expedient)

Tala sanning – eller låt åtminstone bli att ljuga (Tell the truth – or, at least, don’t lie)

Förutsätt att den du lyssnar på kanske vet något som du själv inte vet (Assume that the person you are listening to might know something you don’t)

Uttryck dig med precision (Be precise in your speech)

Stör inte barn som åker skateboard (Do not bother children when they are skateboarding).

När du möter en katt på gatan, klappa den (Pet a cat when you encounter one on the street)

Read Full Post »

Familjen

Undran.
Familj är någonting som har utvecklats bland primater under minst två miljoner år.
För att fatta vad ”mänsklig” familj är, måste man ha ett perspektiv av ca 200.000 år.
(Homo Sapiens, “lagarbete för överlevnad / fortplantning”? )
Att anse att kategorin ”män” bildar en ”maktstruktur” ( förtryck av kvinnor och barn) är väl släkt med vanföreställning?

Om nu mänskligheten har utvecklat sin civilisation, sitt välstånd (och ”framgång”) i tusentals år genom väpnad konkurrens mellan stammar – hur ska vi isåfall kunna ”ta bort männens våldskapital” ?
Feminismens strategi är ”krossa patriarkatet”, reformera ”männen” – men när kvinnor hamnar i ledande ställning visar det sig att de agerar ungefär som männen.
Dvs, använder våldsmonopol, för att konkurrera, hålla ”lag och ordning”.
Finns det inte en enfald i ett upprepat klander av ”männen=förtryckare”?
(ungefär som gamla Sovjet-affischer på kapitalister med feta magar, höga hattar, utstrålande ”maktlysten ondska”).
Visst har män fördelar, slipper vara rädda i en del hotfulla situationer. Men på liknande sätt kan man säga säga att kvinnor har privilegier genom sin identitet (vilket avspeglas i statistik: färre självmord, färre allvarliga arbetsskador, mindre mentalsjukdom, längre livslängd, fler fall av tilldömd vårdnad, speciella skydd vid misshandel ).

För att kontrollera våldsmonopolet och verka för fred, krävs en omfattande enighet i befolkningen.

Read Full Post »

Lyssnade på radion idag, 11e September.
Nästan inga kommentarer om 911 och dess konsekvenser (dvs, 16 år av krig, förstörelsen av 5 nationer i Mellanöstern, upp mot 4 miljoner dödade).
Däremot pratades en hel del om flyktingkvoter, skarpsinniga frågor, om ambivalensen beträffande humanitär politik, om bekymren angående ökande våldsbrott.
SÅ är det alltså, att leva i skuggan av en ”Stor Lögn”.
Vissa tydliga sammanhang får bara inte kommenteras.
Ingen kan tex säga i en bred offentlighet: ”den officiella berättelsen om 911 var uppenbart en lögn! sannolikt, för att få igång alla dessa krig.”
”Krigens konsekvenser är förstås migration, sociala problem som splittrar andra befolkningar.”
”Alltså. Sverige måste sluta stödja de amerikanska krigen, sluta sälja vapen, och se över sitt samarbete med NATO.”

Nej, så naivt! det är förstås Hesekiel 9:5 som forfarande gäller.

Read Full Post »

« Newer Posts - Older Posts »