Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘Politiskt’ Category

Intressant artikel. Ett nytt sätt att se på sexualitet och parbildning:

”det erotiska kapitalet hos en attraktiv kvinna påverkar mäns beteende och ger den attraktiva kvinnan många sådana möjligheter i livet som en icke-attraktiv kvinna eller det stora flertalet män inte har.

Pengar eller kvinnors sexuella makt kan även innebära negativa följder för ägaren, dvs. icke-önskvärd användning av motmakt. Den rike kan bli rånad eller en kvinna våldtagen. Den rike kan bli tvungen att stå ut med dem som tjatar efter pengar, en kvinna kan bli tvungen att stå ut med dem som tjatar efter sex.”

Här finns länken till artikeln: http://genusdebatten.se/gastinlagg-kvinnors-sexuella-makt-vad-ar-det/

Read Full Post »

Spaning:
Gjorde min egen lilla genusforskning i Pressbyråns tidskriftshyllor. Kvinnligt kontra manligt intresse.

Kön sägs vara ”socialt konstruerat“. Mitt intryck blev väl, “isåfall är det nog en jävligt, stadig betongkonstruktion”?

Har levt nu i 77 år, varav 50 under feministisk politik – dvs en tydlig, radikal ideologi för jämställdhet ( genomsyrar media, universitet, skolundervisning).
Men inte mycket har ändrats i intresseprofiler sen min barndom, trots all indoktrinering?

Kvinnor bryr sig om utseende, giftermål, sitt mående. Män om teknik, bilar, sport, förvärv.
(En skillnad mot 50-talet, kvinnor joggar, motionerar, idrottar mer) .
Men själva teorin verkar skev. Dvs snarare att ”biologin dominerar”, och att det ”konstruerade” tycks en smula marginellt?

(Eller måste det gå typ 50, 100, 500 år till, innan de politiska kampanjerna ger resultat?)

Sen märks att det också finns en ålderrelatering.
Hittade en hylla med tidningar för korsord, spel, tidsfördriv, TV-menyer också.
Kanske typiskt när äktenskap väl inletts? När man fetmat en del.

Intressant att noterar detta med att bilar är ”manligt intresse”.
Jag växte upp på landet i Dalarna. Där var hästen husbondens angelägenhet.
Korna var hustruns.
Hästen och korna var de viktiga djuren, som drog in resurser, näring och gav status.
Sen kom traktorerna, och det blev männens område.
Min tanke är att det finns en biologisk ”design” som utgår från att kvinnan (med livmoder, bröst, kvinnliga hormoner osv ) har en utsatt situation under 9 månaders graviditet, 1 års amning, sen modersband).
I jämförelse med det har mannen en friare, rörligare position – kan försvara sin familj, skapa resurser.
Ur den här biologiska olikheten uppstår olika anpassnings-möjligheter, men vad som tar form i varje period (och blir karaktäristiskt för ”män” resp ”kvinnor”) är bestämt av den givna ”biologiska designen”.
Denna förändras bara ytterst långsamt över tid.
Så att vi till exempel utan vidare känner igen oss och kan förstå tex symboler, grottmålningar osv, som skapades för tiotusentals år sen.
(Den tidens ”pressbyrå”? 🤓)

Jag vet sen min barndom vilka som köpte hem damtidning, veckorevyn, romantik osv (mor och systrar). Och vem som köpte tidningar om historia, motor, teknik, äventyr (far och jag o min bror). Det är nog i stort sett detta mönster som går vidare.
Men jag har trots allt också en systerdotter som jagar älg. Och en annan som har spelat fotboll.

Så det har uppenbart hänt en del.
Sådant var otänkbart för mina systrar och min mor.

Som sagt sker alltså en utveckling, en modernisering (av könsrollerna) men den styrs av de biologiska realiterna. Det vill säga, de begränsningar och förmågor som anges genom en evolution på 2 miljoner år eller mer.

Det betyder inte att ”allt förblir vid det gamla”. Bara att vissa teman tycks ha permanens.

Kanske vi ska uppskatta den här kontinuiteten…. bekräfta att heterosexuella, manliga män och kvinnliga kvinnor är suveräna i sitt ”lagarbete för arten”? Sluta propagera för att likrikta och bygga om.

Read Full Post »

Evolution of religion

World Religions are an important link
in the cultural evolution of humanity.
Advanced primates create a way of
in written document signify how they
have come into existency, why they
should stick together, and have simple
rules for agreement, to gain collective strength.

The powerful feature of the New
Testament, as well as the Qur’an, is that
the genealogy of Abraham’s sons is made
universal, thus appropriate for ”saving the
whole world” (in other words, ”build empires”).
Therefore, Rome could be ”christened” under
Constantine who saw a cross in the sky.
”In this sign we shall conquer”. The
foundation was laid for the West.

Similarly, the Islamic Empire was also
created. The intolerance of and guilt laid
upon non-believers – the hidden or direct
threat – is found both in the Torah,
the Bible, and in the Quran.

Christianity could not have been the
driving force of the early colonial era,
only being about ”friendly”, ”good” and

”the sermon of the mountain”

But precisely by having universal claims
of virtue, under an omnipotent God, and
creating ”blind compliance” – produced the right
mixture that won over idolatry.

The same applies, of course, to the Qur’an
and to the Islamic Empire.

The New Testament and the Qur’an should
be seen as ”more developed” versions of
the Jewish genealogy. They are designed
to build civilization in grand style. The
ingredients of fanatical unity, victorious
messages in Judaism remain, INSIDE both
the New Testament and the Qur’an.
Today, we must look through the
intolerance of the abrahamitic religions.

Islam is not an ”enemy”. Christianity or
Judaism is not an enemy. It is the war
and the few who advocate intolerance
and profit from war who are dangerous.

Islam has, through dogmatism and West’s
effective colonial war, come to retain
a somewhat retarded trait, in terms
of perspective on women.

But to understand how it works,
we only need to go back a hundred
years in the history of our own civilization.

Islam is not the ”enemy” of women.
Rather – the protection of ”women
and children” has got an old-fashioned
character. By ”old-fashioned character”
I mean that all religions go through a
process of secularization as their
economy and culture copy and trade the
”latest technology”, ”best idea”.

Even in my childhood, older women
in the rural area of the Protestant Sweden
had covered their hair, and their foremost,
important task was considered to be good
wifes and mothers.

It is obvious that Christianity conquered
worldwide power through the wars of the colonial
era. Our dominance was cemented by the
Enlightenment that brought the American
and French Revolution and the wave of
new colonial war in the 19th century.

The secularization of Christian nations
can be seen as a feature of modernization.
The foundation of the political propaganda
is ”We ourselves, who have the freedom,
democracy, ie the LIGHT on our side” towards
”the dictatorship, the uncivilized, the DARK”.

It is very much like the mission, and to have
God on our side, and to force the unbelievers,
by power of arms.

Only a naive mind can be fooled by war
rhetoric.

(But we are naive, and desire to belong to
the flock is strong. We do get manipulated
into hatred and war)

Read Full Post »

Zenrin, på svenska

Ingenting är undangömt.Sen långt tillbaka är allt klart och dagsljust.
Människans tankar finns inte till.
De är som fotavtryck i himlen.
Över, inte minsta trasa att skyla huvudet.
Under, inte en tum jord att sätta foten på.

Var stilla. Jaga inte. Våren kommer, gräset gror av sig självt.
Vatten före, vatten efter, nu och för alltid flödande, följande sig självt.
Ett visst ord bestämmer hela världen.
Ett visst svärd skapar fred mellan himmel och jord.Om du inte får tag i det inifrån – var ska du söka?
Om du vill ha reda på vägen till bergstoppen
fråga de som går på den dagligen.
De fallande dimmorna flyger tillsammans med vildgäss.Om hösten har vattendragen samma färg som himlen.
Om du inte tror, se på september, se på oktober.
Gula löv faller, täcker berg och floder.
Vildgässen har inte för avsikt att kasta en spegelbild.
Vattnet menar inte att ta emot dem.
Skopa upp vatten med händerna, du håller i månen.När du plockar en blomma doftar också dina kläder.
Berg och floder, hela jorden manifesterar essensen
av det varande. Rösten av bergsforsen är från en jätte.
Bergens linjer och kullar, är de inte renhet, Buddhas kropp?
På det stora mysteriet finns ingen aviga och räta. Fåglarnas vägar upphäver öster och väster.
Sen långt tillbaka finns det inte flera vägar.
De som kom fram gick alltid samma väg.
Dag efter dag stiger solen upp i öster och går ner i väster. Alltid framåt, för att leda vattendragen till sitt slut, eller
Väntande orörlig på att vita skyar ska höja sig.
Hör, vinden avtar, blommor fortsätter att falla!
En fågel ropar, tystnaden i bergen djupnar.
Om du vill rädda ditt liv måste det falska jaget dö.Ytterligt förintad har du för första gången fred.
Du håller ett litet blad – en fem meter lång Buddha av guld.
Zens stora sjukdom: mitt i regnet uppfattar du solen.Du öser källvatten ur eldens centrum.
Rider din häst längs en svärdsegg,
Gömmer dig i eldsflammor.
En tiger med många horn, en ko utan svans.
När du hinkar upp vatten tror du att bergen rör sig.
Med segel hissade tycker du att klipporna är på väg.
Blå kullar är alltid blå kullar. Vita skyar är alltid vita skyar.
I vårens landskap finns inte hög eller låg.
Grenar som blomstrar växer naturligt till långa, somliga korta.
I livet kommer du inte att träda in i de himmelska kretsarna.
I döden skräms du inte av något helvete.
När du kliver ner i vattnet blir det inte minsta krusningOm du möter en som är upplyst, hälsa varken med ord eller tystnad.
Om ni möts kommer ni att skratta.
Skogsdungen, de många fallande löven.
Ni sover med benen utsträckta.
Fria från sanning, fria från lögn.

Read Full Post »

En skiss.

Religionen är en betydelsefull länk i mänsklighetens utveckling av civilisation. Avancerade primater skapar ett sätt att teckna ner hur de kommit till, varför de ska hålla samman, ha enkla regler för att få enighet, styrka.

Det kraftfulla draget i Nya Testamentet liksom i Koranen är att släktsagan om Abrahams söner görs universell, alltså passande för att ”Rädda hela världen” (med andra ord, ”bygga imperier” ).
Därför kunde Rom kristnas under Konstantin som såg ett kors på himlen. ”I detta tecken ska vi segra”. Grunden lades för Västvärlden. På liknande sätt skapades också det islamska väldet.

Intoleransen mot och skuldbeläggande av icke troende – det inlindade eller direkta HOTET – finns både i Toran, Bibeln och i Koranen. Kristendomen skulle inte ha kunnat vara drivande för den tidiga kolonialepoken, om den enbart varit ”vänlig”, ”god”.
Men just genom att ha universella anspråk på godhet, ha EN allsmäktig Gud, och samtidigt skapa ”blind efterlevnad” (hot om helvete, löfte om frälsning) – fick man en mix som vann över avgudadyrkan.
Detsamma gäller förstås Koranen och i det islamska väldet.

Nya Testamentet och Koranen är ”mer utvecklade” versioner av den judiska släktsagan.
De fungerar för att bygga civilisation i stor stil.
Judendomens grundrag av fanatisk enighet, segrande budskap, finns kvar, Inuti både NT o Koranen.

Idag måste vi genomskåda draget av intolerans mot De Andra. Islam är ingen ”fiende”. Kristendom eller judendom är ingen fiende. Det är krigen och det fåtal som förespråkar intolerans o tjänar på krig som är farliga.

Islam har, antagligen genom dogmatism och Väst’s effektiva kolonialkrig, kommit att behålla ett något efterblivet drag, vad gäller kvinnosyn.
Men för att förstå hur det fungerar behöver vi bara gå tillbaka en hundra år i vår egen civilisations historia.
Islam är inte ”fiende” till kvinnorna. Beskyddet av ”kvinnor och barn” har snarare en omodern karaktär.
Med ”omodern karaktär” (av kvinnosyn) menar jag att alla religioner går igenom en process av sekularisering allt eftersom ekonomin och kulturen kopierar ”senaste tekniken”, ”bästa idén”.
Ännu i min barndom hade äldre kvinnor på landsorten i det protestantiska Sverige Hucklen, dvs huvudkläden, och deras främsta, förnämsta uppgift ansågs ligga i moderskapet.

Det är uppenbart att kristendomen erövrade världsherravälde genom kolonialepoken. Sen cementerades detta av upplysningen, den Amerikanska och Franska revolutionen – vågen av nya kolonialkrig under 1800-talet.

Att de kristna nationerna sekulariserades, kan ses som ett drag av modernisering. Grunden i propagandan är hela tiden, ”Vi själva, som har friheten, demokratin, dvs ljuset på vår sida” mot ”Diktaturen, de ociviliserade, dvs mörkret”.
Det är mycket likt missionen, att ha Gud på sin sida, och omvända de otrogna genom vapenmakt.
Bara ett enfaldigt, naivt sinne låter sig luras av krigsretoriken.
(Men enfald och längtan att tillhöra flocken är stark).

”Det behövs ingen stor konst, ingen utsökt vältalighet för att bevisa att kristna bör vara fördragsamma mot varandra. Jag går ännu längre; jag säger att vi bör betrakta alla människor som våra bröder. Vad för något! Turken – min broder? Kinesen – min broder? Juden? Siamesen? Ja, otvivelaktigt! Är vi inte alla barn av samma fader och skapade av samma Gud?” Voltaire

Read Full Post »

Tyvärr tror jag vi utvecklas i samma riktning som det mångkulturella USA. Allt större klasskillnader, med boendesegration, getton och växande kriminalitet.
Det finns ett globalt finanssystem som driver fram det hela – genom propaganda, lönnmord, krig mutor, OCH ledsamt nog, också – popularitet.😢

(några av familjerna: Rotschildt, Peyser, Rockefeller, Wallenberg, Vanderbilt, Bush, dynastin Sachsen-Coburg-Gotha. Något hundratal människor äger lika mycket som halva mänskligheten).

Krig ger Migration = mera folk, större krediter. Ger god avkastning.

När medelklassens barn drabbas av brott blir det mer poliser, tyngre beväpning, militarisering (som i staterna).
Också vapenhandeln gynnas förstås.

Folk skaffar vapen, mer övervakning och larm. Gated communities.
Möjligen, om USA kollapsar av finanskrasch, inre strider, kan det bli fråga om i grunden ny politik. Dvs att återuppfinna ”statlig valuta”, ”nedrustning” , ”fredsrörelse”, ”new deal” , ”common good” , ”Allmännytta”.

Så länge USAs ”dröm” avancerar får ett litet land som Sverige försöka ”hantera sin besvikelse” så gott det går?

Man ser det på att den klassiska socialdemokratin är stendöd, att alla partierna gjort sig delaktiga i USAs krig.

Att SD blivit ”modellen” för det som de unga broiler-politikerna i hemlighet härmar? (samtidigt som de gläfser ”rasist”)

Read Full Post »

Klok betraktelse! 💗

Josefin Utas

När vi köpt hämtmat till familjen ibland, så har det då och då blivit deras favorit: Chicken Tikka Masala från Little India, en restaurangkedja som finns i Stockholmstrakten. Eftersom vi bor ganska nära Kista galleria så har jag handlat det där i food courten.

För ett tag sedan noterade jag en ny skylt i bakgrunden hos Little India med arabiska bokstäver och texten HALAL. Vad menar de, undrade jag. Att man kan få halalkött om man vill? Eller är allt deras kött halal? Jag frågade och de svarade att all kyckling de serverar är halalkyckling. Det kom som en överraskning för mig.

Halalslakt enligt islam utförs genom att halspulsådern skärs av när djuren är vaket och närvarande och djuret ska sedan förblöda. Som jag förstått det, så måste djur som halalslaktas i Sverige bedövas först. Problemet är att detta sätt inte är äkta halal och därmed köper många restauranger in…

View original post 853 fler ord

Read Full Post »

« Newer Posts - Older Posts »