Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘Politiskt’ Category

(mer…)

Read Full Post »

Wilkinson in Stockholm

Wilkinson does not imagine that equality can be achieved in any utopian sense (ala Communism’s New Man or Heaven on Earth). A social ranking will always exist, but the question is whether it forms a pyramid that is very steep, or if it is flattened to varying degrees. See below.
He believes that it is natural for man to use both status-seeking and egalitarian strategies in his social action.
The important thing is proportions.
In a distinctly unequal society, the status seeking becomes central.
Economic equality attracts more of diplomacy, friendly behavior, and strategy thereafter.
Companieros (those with whom you share bread, pane).
An similar behavior can be seen in chimpanzee flocks, when the dominant male is NOT physically superior and aggressive. Then, delegation, negotiation behavior, gifts and gift-behaviour are developed.
Rather, if the leader has superior strength and aggressiveness, a tyranny unfolds, where members seek confirmation through submission and self-assertive behavior.
The research (by the gini measure) shows that the entire population is more healthy and well-off with equality. It is not about living standard, or poverty per se, but rather about the distances in the social hierarchy.
In the case of large differences in income, one is disproportionately concerned about one’s status, and the body generates stress hormones. The brain is affected.
The person who is at the bottom of the hierarchy gets poor self-image, feels self-contempt – also contempt of the members of his family.
In such a society, bullying, violent behavior for self-assertion arise.
It also becomes more common there with an inflated, narcissistic self-image to reach recognition, respect. Ostentatious consumption.
Others recedes, isolate themselves, feeling unworthy.
The subjective experience of prolonged self-contempt is internalized and spread to the children.
Three quarters of all Britons have experienced suicide impulses
Financial repression affects the brain and intelligence. It is now proven that signs of intellectual inconsistency are caused by poverty, not the other way around.
The book is called ”The Inner Level” by Richard Wilkinson and Kate Picket.

PayPal Me 🛑

Read Full Post »

Vad kan vi göra åt det offentliga förtalet mot männen och maskuliniteten?

Lite bakgrund:

Genusteorin (att kön övervägande är en social konstruktion) skapades av John Money, på 50-talet, Hopkins Institutet.
Teorin byggde på en tvillingstudie, där den ena tvillingen som litet barn, vid en omskärelse råkade få sin penis avlägsnad (ett missgrepp).
John Money fick reda på detta, och övertalade föräldrarna (en fattig familj) att låta pojken ingå i ett experiment.

Man tog bort också pojkens testiklar. Gav honom dockor, flickkläder, kallade honom, och uppfostrade honom som ”Brenda”.

Tvillingarna träffade regelbundet John Money och utsattes för behandling, som idag nog närmast skulle uppfattas som övergrepp.
Nåväl, John Money publicerade sin avhandling, som fick stort genomslag.
Plockades upp tex av Simone Beavoire i Det Andra Könet (som ”bevis” för att kön är en del av ett indoktrineringssystem, för att ”förtrycka kvinnorna”)
Resten är historia, som det heter.
INGEN i det ideologiska triumtåget brydde sig dock om att kolla hur det gick för tvillingarna.

I puberteten blev ”Brenda” trots alla åtgärder åter maskulin, och ville göra samma saker som tvillingbrodern.
Han fick så småningom veta om vad som hänt honom, och beslutade att operera om sig till man. Kallade sig David.
Hans tvillingbror utvecklade schizofreni och tog livet av sig.
Också David Rheimer tog till sist livet av sig.
Trots det fortsätter man i universitetsvärlden att betrakta teorin (att kön är en social konstruktion) som vetenskaplig.
Det rör sig snarare om en doktrin, som bevisligen är felaktig och vållar stor skada.
I själva verket kan man säga att Genusteorin är pseudo-vetenskap, precis som Herman Lundborgs skallmätningar.

Att den fått ett sånt genomslag beror antagligen på teorins förmåga att söndra (ungefär som rasreorierna).
”Makten” behöver väl alltid nya verktyg för att behärska populasen?
(Rasteorierna skämdes ju ut av Hitler..)

PayPalMe 🛑


David Reimer, som flickan ”Brenda”

Read Full Post »

Det förvånar mig verkligen, att vi 73 år efter Hiroshima Nagasaki, och efter 100 år av forskning om evolutionen, fortfarande politiskt sett, delar in oss i ”höger mot vänster”.
Och tillika – att det existerar en mer eller mindre ”dödlig fientlighet” mellan högerns och vänsterns mer extrema former?
Den extrema vänsterns (marxismens) ”tokeri” är dess ”messianska hot”, att rasera samhällets hierarki i grunden (krossa kapitalismen, krossa patriarkatet) utan att ha något betryggande alternativ, i dess ställe.

Den extrema högerns (fascismens) ”tokeri” är hotet om att rasera en samhällsordning som gått igenom en serie  humana reformer (ta bort den måtfulla delen av ”vänsterns” reformer, dess fackföreningars inflytande, dess minoritersgruppers representation osv ).
Det är något gränslöst och sekteristisk i dessa kvardröjande ”militanta attityder”,  som knyter an till 1800-talets krigsideologier – som bara kan leda till total förstörelse i nuvarande århundrade.

2000-talet, slutligen, måste få präglas av ett robust fredsmotiv:
dialog mellan ideologier, dialog vägledd av logik, vetenskap, artificiell intelligens.
PayPal Me 🛑

En obsolet tradition?

Read Full Post »

Vi bör kunna vara överrens om att Officiell Historieskrivning har blivit grundligt fifflad med. Det gör det svårt att låta bli att se världen naivt: som om den handlade om de Goda mot de Onda, hjältarna mot skurkarna.
Men världen är inte så beskaffad. Genom evolutionen finns gott/ont, högt/lågt i ett kontinum, jämnt fördelat.
Och därför, uppstod förmodligen också det eviga behovet hos ideologerna, att rigga upp ”motsatta sidor”, uppmuntra konflikt.
I en tid av potentiellt kärnvapenkrig (=total förintelse), har vi alla rätt att ta kontroll över vår varseblivning, kontroll över våra liv.
Oavsett hur udda våra åsikter är i förhållande till ”partilinjen” – låt aldrig Andra föreskriva sättet att tänka.
Om du INTE sticker av i den här världen av dödlig konformitet, vad gör du isåfall på planeten?(fritt efter en känd konspirationist, vars namn helst inte bör uttalas)

PayPal Me 🔻

Read Full Post »

Tillvaron är ett sjukhus, där varenda patient är besatt av en längtan att byta säng. Den ene vill ligga mitt emot kakelugnen, den andre tror att han skulle tillfriskna, om han bara kom vid fönstret. För mig känns det som om jag alltid skulle kunna trivas just där jag inte befinner mig, och detta flyttningsproblem hör till dem som jag ständigt dryftar med min själ.
Säg mig, min själ, du min arma, förfrusna själ, hur skulle du tycka om att slå dig ner i Lissabon? Där bör det vara varmt, och du skulle kvickna till igen som en liten ödla. Staden ligger vid vattnet, man påstår att den är byggd av marmor och att invånarna hyser ett sådant hat mot allt slags vegetation att de rycker upp träden med rötterna. Det vore väl ett landskap efter din smak, ett landskap av ljus och sten och speglande vatten.
Själen svarar inte.
Eftersom du är så förtjust i att vila och att se på rörelse – vill du komma och bo i Holland, detta lyckogivande land? Det vore kanhända en trakt som skulle förströ dig, sedan du så ofta beundrat den i bild på museerna. Vad säger du om Rotterdam, du som älskar master och fartyg, förtöjda vid husens stenfot?
Själen förblir stum.
Batavia kanske skulle tilltala dig mera? Där finge vi förresten stifta bekantskap med den europeiska anden förmäld med den tropiska skönheten.
Inte ett ljud. – Är månne själen död?
Har du alltså kommit till den grad av försoffning att du bara finner nöje i ditt eget onda? Om det är så – låt oss då fly till länder som liknar döden… Nu har jag det – arma själ! Vi packar och far till Torneå. Låt oss resa längre bort till Östersjöns yttersta ände, eller ännu längre bort från livet om det är möjligt – vi kan slå oss ned vid Nordpolen. Där snuddar bara solen snett vid jorden och den långsamma växlingen mellan ljus och natt upphäver alla olikheter och ökar ödsligheten, denna halva tomhet. Där kunde vi ta oss långa bad i mörkret medan norrskenet, för att förströ oss tid efter annan strödde ut sin säd i rosiga kärvar liksom återskenet från ett fyrverkeri i helvetet.
Äntligen exploderar min själ, och i sin vishet ropar den till mig: ”Var som helst! Var som helst! Bara det blir bortom denna värld!”

PayPal Me 🛑

Read Full Post »

Fredsrevolution

Vi är själva uppbyggda som ett mikrokosmos, i ständig rörelse. När döden inträder, vad betydde vi? vad betydde våra kulturer, parader och processioner?
Kanske: ”A tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing”?
Det låter förmodligen märkligt att påstå att djur och natur är ”andliga”? men i vart fall finns det något hos djur (i naturen) som reflekterar det vi kallar andlighet.
När det gäller djur kan man vara säker på att de har känslor ( t.ex. av tillfredställelse i att finnas till ) som liknar våra egna känslor. En hund som vilar sig. En katt som spinner. En tupp som gal.
Djuren har större förmåga än oss att vara hela, enkla. De är inte neurotiserade av kultur o civilisation.
De flesta djur i frihet verkar befriade från långsinthet, paranoia, och kronisk oro. När två djur drabbar samman uttrycker de aggressivitet som liknar vår egen, men snart är den över. Ett djur skulle inte grubbla efteråt i åratal och gillra fällor för sin ”fiende”.
Inte heller förstör ett djur i det fria sin tillvaro genom att gnälla o beklaga sig, utan agerar, gör något av sin livsgnista, tills döden kommer.
Det är något storslaget hos mänskligheten som har gått förlorat i och med att vi uttrycker oss så mycket genom klagomål, krigföring, utnyttjande, hämnd. Baudelaire uttrycker det i sin liknelse av människan med en patient, som alltid tycker sig ligga på fel ställe.Baudelaire

Vad är kärnan i världsreligionerna (det som alltid missförståtts, förvanskats)? Fredsbudskapet skulle jag vilja säga, All One. Att allt levande hör ihop, har gemensamt ursprung.
Varför skulle inte kosmos, den dans av energier och den tomhet som vi finns uti (är uppbyggda av och kommer ifrån) kunna kallas för något annat än ”materia”?
Snarare är det något typiskt 1800-tals-hybris att upprätta en hierarki och överst sätta människan (hennes andlighet, hennes nationellt-judiskt-muslimskt-kristna andlighet ) underst ha infödingarna, djuren, växterna och Materien (som kokar kaffe och tar ut soporna).
Våld o fientlighet verkar utgöra grunden för våra egen och nationernas (imperiernas) utveckling o hittillsvarande existens.
Vi beklagar det – men vad vi gör och säger tyder på att vi anser att det är oundvikligt – eftersom vi känner oss själva. Vi berömmer oss av att vara vara ”realister”.
Psykoanalytikern Harry Guntrip har sagt att det stora tabuet i Västvärlden (med dess religioner, dess vetenskaper o tekniker) är tabuet mot ömhet.
Jag håller med. Revolution kan på 2000-talet bara vara fredsrevolution, att vakna upp till den robusta, uthålliga sidan i vår natur – och bygga in den i civilisationen. Starkare än ”tron och hoppet” – det outsägbara, som världsreligionerna grundats på, men som förvanskats till att gälla enbart ”mig och de mina”.
/GT 2011Stöd min fredsfilosofi!

PayPalMe

Read Full Post »

« Newer Posts - Older Posts »