Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘#antifeminism’

Det finns konstitutionellt betingade skillnader i BETEENDE mellan kvinnor och män. Man bör i evolutionens kontext se dem som ”ett lagarbete för familjen”. Inte som två konkurrerande släkten.
I en lyckad familj gillar de två ”stjärnspelarna” (man, hustru) varandra, och hjälps åt, delar lika.

I en olycklig familj skyller ”stjärnspelarna” på varandra och söker lägga skuld på den andre.
Idén om lönegapet är ett sådant, tidsenligt falsarium som används politiskt, för söndring.
Effekten är att oprivilegierade män drivs åt högern (som är ”lindrigare” i sin ålagda, offentliga genusretorik).

Politiker av idag (”individualismens o privilegiernas ERA) har en intuitiv förkärlek för ”nya fräscha idéer” som kan användas för söndring – dvs försvagning av folkmakten. Rivalitet mellan könen är ett förträffligt verktyg eftersom det söndrar vid roten.

Ingen vill ju ha sparken NU, när man kommit sig upp i den mest luxuösa direktörsklassen!

Le Enrage’

Read Full Post »

Författaren Pär Ström analyserar i boken ”Sex feministiska myter” sex av de vanligaste feministiska teserna och visar att dessa inte stämmer med verkligheten.

De sex myterna är:

Myt 1: ”Kön är en social konstruktion”

Myt 2: ”Kvinnor får lägre lön för samma jobb”

Myt 3: ”Kvinnor har svårare att göra karriär”

Myt 4: ”Män slår kvinnor”

Myt 5: ”Kvinnor dubbelarbetar”

Myt 6: ”Kvinnor får sämre sjukvård”

Påståendet att kvinnor dubbelarbetar (medan män underförstått enkelarbetar) är en typisk livskraftig myt. Tidsanvändningsundersökningen från SCB visar att när förvärvsarbete och hemarbete räknas samman arbetar män 19 minuter mer om dagen än kvinnor.

Boken tar också upp hur och varför feministiska myter uppstår, växer och sprids.

Titel: Sex feministiska myter: Pär Ström

Format: Pocket, 96 sidor

Utgiven: 2011

Ladda ner boken här (gratis)

(Boken är tyvärr slutsåld)

Read Full Post »

Vi behöver försöka se både ekonomi-historiskt och kultur-evolutionärt på skillnaderna mellan män och kvinnor i deras ”lagarbete för släktet”.

Den genusforskning vi har i dag utgår från falska premisser – egentligen dogmen – om en ”manlig könsmaktsordning”. Ett synsätt som härstammar från 1800-talets revolutionära filosofi.

Enligt detta synsätt är patriarkatet männens våldsamma övertagande av makt, från en fredlig, social ordning med kvinnlig dominans, matriarkatet. Där arvsrätt var på moderns sida.
Undersöker man närmare finner man att i dessa samhällen förstod man inte funktionen av det biologiska faderskapet. Kvinnlighet dyrkades som symbol för fruktbarhet och släktens tillväxt. Venus av Willendorf!

Modern hade beskydd av sin far och sin bror. Männen i övrigt var tillfälliga ”älskare” – dvs en sorts rituell promiskuitet rådde.

Det troliga är att släkterna blev funktionellt starkare när man allmänt fått insikt om den biologiska faderns roll för familjen. Begreppet trohet blev viktigt för arvsrätt, jordägande och ekonomisk expansion.

Mannen blev som make det främsta stödet för sin familj, mor med barn.
Det var antagligen den här kultur-evolutionära förändringen som medförde att patriarkaten kom att bli dominerande över hela världen.
INTE att männen gjort uppror o börjat ”förtrycka kvinnor och barn”.

Den matriarkala kvinnokulten lever i själva verket vidare genom de mytiska föreställningarna om jungfru Maria Gudsmoder, Afrodite o Diana. Genom kejsarinnor, drottningar, divor.
Också genom kvinnors tradition av skönhetsvård, fysisk renhet osv. Alltså en rad ”kostsamma” aristokratiska attribut.

Patriarkatet har, kan man säga, en kopia av matriarkatet inom sig. Ungefär som att modellen för fortplantning och släktets utbredning nu fick ”dubbla motorer”.

När det gäller det alltid omtalade ”lönegapet” mellan kvinnor och män, stämmer det nog att kapitalismens tankesätt kan vara influerat av den kulturella miljön. Men samtidigt domineras den av profitmotivet

Att företag och institutioner verkligen skulle avstå från att prioritera något så lukrativt som den ”billigare arbetskraften av halva befolkningen”, dvs kvinnorna, verkar ganska osannolikt.

En annan förklaring till gapet (dvs om kvinnornas egna preferenser) verkar rimligare!
Vad gäller den relativt låga värderingen av arbete med vård skola omsorg tror jag det hänger ihop med ”bristen på skalbarhet”. Dvs ”framgången” är visserligen värdefull, i vissa fall oskattbar, men också långsam, omärklig. Och arbetet ska betalas över skatt.

Man brukade ju säga att ”statens kaka är liten men säker”.
Jfr i Kina vid skiftet till marknadsekonomi. Att man krossade ”risskålen av järn”
Marknaden och teknisk innovation är gentemot staten spektakulär, snabb framgång, stort genomslag.

Om mänskligheten överlever klimathot o krigshot kommer man att omvärdera betydelsen av släktets ”humanisering” – dvs hitta lösningar för ekonomisk omfördelning till de viktiga jobben med vård skola omsorg.

Mer om mitt sätt att vinkla synen på genus och kön finns på länk under bilden.

https://gunnarthorell.blog/?s=Feminism

Read Full Post »

DET SOM KALLAS PATRIARKAT HAR GENOM KULTURELL EVOLUTION EN VÄL UTVECKLAD KOPIA AV MATRIARKATET INOM SIG.

Principen är att ett stabilt, segrande system alltid införlivar och lyckas förbättra det innovativa i systemet som konkurreras ut.

(Pilbågen blir armbors, armborst blir gevär.
Häst och vagn blir diligens, blir automobil.
Ångmaskin, blir explosionsmotor/elmotor. Stigar blir vägar. Byar blir städer Osv)

Kopian av matriarkatet ser vi tex i föreställningen om Maria, Guds Moder. De kvinnliga helgonen. Och förstås i drottningarna, kejsarinnorna – de stora divorna etc

Men också i den grekiska mytologin om Afrodite, Diana, Hera.

Den klassiska, grekiska kulturen restaurerades i Väst’s föreställningsvärld genom renässansen på 1500-talet.

Senare, även genom upplysningen och romantiken – och inte minst i kvinnorörelsen från sluter på 1800-talet fram till idag.

Alla som håller på med reklam vet att rikta sig till kvinnorna, eftersom de väl känner till att dessa bestämmer över lejonparten av familjernas konsumtion.

Patriarkatet formar ett yttre, väpnat skydd för kvinnor och barn (byggnader, försvar, industri). Ett system som främst bärs upp av männen (soldater, grovarbetare, innovatörer)

Kopian av Matriarkatet formar ett inre försvar för arten, genom födelse, moderskult, trohet, uppfostran, etik, skönhetsideal, dekorum. Ett system som domineras av kvinnor.

Det naturliga i Väst 2021 vore därför att ha en aktiv rörelse för både männens och kvinnornas mänskliga rättigheter.
https://gunnarthorell.blog/?s=Feminism

Read Full Post »