Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘#antiwar #peace #evolution #humanism #amnesty’

Befolkningarna i Europa kommer överhuvudtaget inte att ha något skydd av ”militär” om ett Krig mellan stormakterna bryter ut.
Ett sådant krig blir inte likt något tidigare krig.
Det finns ca 15000 kraftfulla kärnvapen redo att förinta städer, kärnkraftverk allt som kan försvaga ”fienden”.
Själva tankestrukturen i ”krig” är kriminell och bygger på våld, hot och krigslist – dvs som ursprunglig mafia, sk beskyddarverksamhet. När diplomatin upphört talar lögnen och våldet. Lögnen och våldet blir totala, tills ”fienden” tömt ut sina resurser.
Ingenting talar för att varesig massmedierna, de rika eller militären för närvarande har något klart tänkande om risken vad gäller en gemensam undergång.

Därför måste vi som lever och har familjer/släkter i vad som är embryon till demokratier, protestera mot kriggalenskapen i sig – vilket vi började med under Vietnamkriget, o som också manifesterades i början av Irak-kriget.

Det kan inte åstadkommas utan ett folkligt uppvaknande inför de nya, katastrofala riskerna.

Genom att – som tokfransen Hultqvist – vilja ansluta Sverige till den ”kraftigaste gangstern” (USA/NATO ) gör man Sverige till en direkt måltavla för angrepp.

Ett Krig mellan topprustade stormakter har aldrig tidigare i historien genomförts ”med måtta”.
Stormakter, imperier är som månghövdade organismer som strider för sitt ”intresse av dominans” – med lögner, med list, med tillgängliga vapen.
De har gjort detta ohejdat i 10.000 år.

Vi ska inte tro att stormakterna eller imperierna har vad vi kallar ”human intelligens”.
De har spioneri, mass-propaganda, falskflagg, stealth, minering, koncentrationsläger, sabotage, tortyr, kemiska vapen, biologiska vapen, kärnvapen.

Men de saknar human intelligens. De saknar medkänsla, måttfullhet, sympati.
Det är bara genom folkets motstånd som ”human intelligens” kan manifesteras i fredsrörelse.

Read Full Post »

Tid att älska dags att dö. Av Remarque:

En klassisk antikrigsroman om Andra Världskriget. Med udden mot både nazism och kommunism.
En dramatisk berättelse om oss själva som släkte – vad vi är kapabla till,
av grymhet,
dumhet,
kärlek
och godhet
Märker att det är värdefullt att pånytt läsa vissa historiska romaner som kom till under Första och Andra Världskriget!
Kanske för att krigen fortsatt, och blir allt värre? (kärnvapen, napalm, vit fosfor, splitterbomber, drönare, tortyr, uranhaltig ammunition)

Dessutom har vi som haft fred i 200 år utpräglat svårt att förstå de som flyr från krigen.
Många av dem ( de flesta) har svårt att berätta, eftersom det väcker upp outhärdlig ångest o depression (som regel förtränger de minnena).

Remarque var själv i WW1 och han lyckas vittna på ett begripligt sätt om mardrömmen och förbrytelsen i den perversion som kallas ”krig”.

De Nakna och de Döda, Norman Mailer

Kan också rekommendera De Nakna och de Döda. Utspelas under Andra världskriget, på en ö, under USAs offensiv mot Japan.
(Norman deltog som soldat i WW2)

Bland annat låter författaren huvudpersonen uttala något absolut väsentligt om ”krigets väsen” :

Det går inte att besegra en ”fiende” utan att införliva och överträffa dennes grymhet.
Det vill säga, den egna armén tenderar att förvandlas till ”fienden” (dvs till fascister) av kriget.

Nog det intelligentaste argumentet för Pacifism jag hittills stött på.
(Det mest universella OCH sakinriktade…)

Och just detta har givetvis hänt med den amerikanska militären!
Vilket bland annat visas av filmen ”Collateral Murder”, som Chelsea Manning o Julian Assange lät publicera.

Samt av Abu Graib, tortyren, den uranhaltiga ammunitionen (som gett tusentals fosterskador), den iskallt, lögnaktiga krigspropagagandan, atombomberna över Hiroshima Nagasaki, osv…

Read Full Post »

Citat. Nya Tider:

Sverige har förlorat en modig intellektuell. Lars Wilhelmson, född 1941, var en politisk gränsöverskridare som inte gick att sätta i något
ideologiskt fack. Han kunde tala politik med folk från den politiska vänstern till den yttersta högern och väcka intresse och förskräckelse på båda sidor. Lasse var född jude. De sista tjugo åren av sitt liv blev en djuplodande uppgörelse med det han kallade judisk identitetspolitik. En svår hjärnblödning ändade plötsligt hans liv den 5 augusti.

Hela artikeln: (4 sidor) NyaTider

En kämpe och sökare

Read Full Post »

Med de förutsättningar som är märkbara (miljöförstöring, kärnvapen, ekonomisk obalans) finns det tusen skäl att framhäva människors essentiella likhet i förutsättningarna – vi är ”medvetet liv”, vi har allt väsentligt gemensamt.

Vi har DNA som är 99.99 % samma för alla folk.

Vi är primater, vi är flockdjur som tusentals andra djur.

Vår art behöver ett avgörande ställningstagande för altruism och inbördes fred.

Det är så mycket som är förutsägbart i det mänskliga beteendet – historien av all krigföring var antagligen oundviklig, på grund av vad vi är (varit) som djur som skaffar sig verktyg och teknologi.

En plågsam men nödvändig utveckling med våld – en parentes på 10000 år.

Frågan är: vad gör vi under de nya förutsättningarna, inför kärnvapenkrig, global heating?

Fördjupar vi oss i tanken på att det finns något som heter ”De Andra”? dvs en fiende (känd eller okänd) som vill oss illa?

– eller skapar vi en rörelse där fientlighet som sådant blir något som ses som otidsenligt, som ett förflutet, att inte återgå till?

En del odlar just tanken på en mörk makt av eliter som försöker reducera arten människa.

Man återkommer gång på gång till skräckscenarier (vaccinationerna var massavrättning, politikerna är en sorts ödlor, räddningen finns endast genom rymdvarelser ). Antisemitism ingår också i den här föreställningsvärden, liksom motsatsen: hat mot islam och araber.

Det finns förmodligen också verklig dårskap o extremism bland ledare, men det är ett försumbart hot jämfört med det som vi godtar genom våra lagligt valda regeringar: kärnvapen, miljöförstöring. Dvs det som är mainstream och som folk tror att man måste foga sig i. (Nödvändigt för ”vår” välfärd, vår ”säkerhet”).

I sinnevärlden förekommer helt enkelt inte att skurkar upplever sig själva som skurkaktiga.

Det är snarare som i Roy Anderssons Sånger på Andra Våningen, där affärsmannen som ruinerat o bedragit sin kompanjon-o-bästa vän (som p.gr. av detta tagit livet av sig) säger:

”jag ville bara ha lite trevligt”.

Det vill säga, det onda i oss är egentligen egocentricitet, vilket översatt till stater blir nationalism, vilket genom religion o massmediala lögner kan piskas upp ytterligare ett steg till rasism o angreppskrig p.gr. av girighet.
Motgiftet mot detta ligger i upplysning – framför allt individuellt, dvs i mognad – vad som i världsreligionerna (sen 800 FK ) har kallats All One – att livet är en enhet, insikten att vi är en del av denna stora enhet.

”Ta vara på din nästa” (inte bara din närmaste släkt, din ras, din samhällsklass). ”The milk of human kindness” (Shakespear).

Sen har religionernas stora o ursprungliga budskap igen och igen förvrängts p.gr. av vår naturgivna egocentricitet o tendens till stam- och klantänkande.

Prästerskap, hierarkier, partier uppstår om och om igen. Det är som hackordningar – se flockdjurs beteenden. Hos oss är de endast livsfarligt uppförstorade av vår teknologi, vårt varusamhälle, vår dominans över andra arter.

Men den andra, större insikten om “all one” finns förstås kvar i förnyade uppror – i de heterodoxa religionsströmningarna, i ”kätterierna”,

i de politiska ideologiernas begynnelsestadier.

I evigt tvivel på det bestående.

Som jag ser det är det en evolutionär strömning: att vi för att överleva, på ett avgörandee sätt måste förankra oss i ”här och nu”, i det Större jaget ( att vi är medvetet liv).

Ingenting annat! Inte i intellektualism, inte i hemligheter! inte i teorier. Det får gå i bakgrunden o vara sekundärt.

Bara den enkla insikten att vi står inför en avgrund, och den enda lösningen är att vända om o kliva ut ur den paranoida drömmen , att vi skulle vara Ego,

en sorts wannabees,nationer,partier

(med olika hemskheter, kränkningar, brott bakom sig som ”vi” måste hämnas för i evighet etc).

Det är fred, amnesti för hela arten som behövs.

Varken mer, eller mindre.

Read Full Post »

« Newer Posts