Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘#antiwar #peace #evolution #humanism #amnesty’

Massmedierna” – Den Fruktansvärda SladderTackan – har under hela sin existens spelat en speciellt avskyvärd roll, just vad gäller KRIGSPROPAGAGANDA.

Somliga av dem ”flåsar nu hysteriskt”, för att få igång ett Tredje Världskrig?
Ingen historisk info om hela kedjan av ”krig” sen 2001. Inga varningar för det kriminella vanvett mot mänskligheten som ligger i ”krig” mellan kärnvapenrustade stormakter.

”Fienden” och fiendens ledare personifieras och skändas i vanlig ordning, som av försåtliga skolmobbare.
Kom ihåg:
”Utan Media kan man inte Starta ett Krig. Handledning i Intellektuellt självförsvar”
(klassikern, av Jan-Olof Rönn! )

Vid ”krig” uppstår en sorts andlig och intellektuell kortslutning hos vår art.

Tror det har att göra med något som Hans Rosling säger, att mellanhjärnan (dvs känslocentrum) avgör snabbsortering ”vän/fiende” vilket är en urgammal överlevnadsmekanism.

Propagandisterna väljer därför alltid att spela på känslor. Det avskyvärda hos ”fienden” samt det ”ädla” hos vårt egen sida.

Genom detta kan de köra över det möjliga förnuftet, dvs den information för fred och diplomati, som är mer komplicerad, och som sorteras av stora hjärnan.

Med tanke på 2000-talets kärnvapenrustade stormakter är alltså massmediernas krigspropagaganda i dag bokstavligt talat ”monstruöst kriminell” – kan mycket väl leda till utplåning av all civilisation på ett fåtal dagar.

Några citat av Oswald Spengler 1922, ur Västerlandets Undergång. (Tack till Markus Andersson! )

”Presskampanjen uppstår som en fortsättning med andra medel på kriget – eller en förberedelse för det – och dess strategi med förpostfäktningar, skenmanövrar, överfall, stormangrepp, finslipas under 1800-talet till den grad att ett krig kan vara förlorat innan det har börjat – eftersom pressen redan vunnit det.”

”Pressen är idag en arme med omsorgsfullt organiserade vapenslag, med journalister som officerare och läsare som soldater. Men det är som i alla arméer; soldaten lyder blint, och ändring av krigsmål och operationsplan genomförs utan hans kännedom. Läsaren vet inte vad man gör med honom och skall inte heller veta det och inte heller förstå vilken roll han spelar. En våldsammare satir om tankens frihet får man leta efter. ”

”Den politiska pressen skapar ett behov av skolutbildning för alla, något som saknas under antiken. Omedvetet uppstår en önskan att utöka partipolitikens maktmedel med tidningspressen.. Den tidiga demokratins idealister ansåg att detta var en fråga om upplysning utan baktankar, och än idag finns dumbommar som entusiasmeras vid tanken på pressens frihet, men just tack vare den har världspressens kommande ceasarer fria händer. Den som lärt sig läsa dukar under för dess makt, och den drömda självständigheten förvandlas i den sena demokratin till folkens radikala följsamhet inför de makter som bestämmer det tryckta ordet.”

Porträtt av Oswald Spengler, konstnär Markus Andersson

Read Full Post »

Odenplan 22 02 20

Tyvärr blev den första ”fredsdemon” mestadels en manifestation av

  1. Söndrande statlig feminism,
  2. Antirysk, anti-Putin propaganda (som redan körs i alla massmedierna).
  3. Pro-Kiev – krigspropagaganda.

Fraseringarna om ”fred” framstod på sin höjd som ett litet fikonlöv. Inte ett ord om att USA bombat 5 länder nära Europa ”tillbaka till Stenåldern” (med minst 2 miljoner dödade och tiotals miljoner på flykt).

= Total Kollaps, inför pro-USA – hjärntvätt?? 😢😬🤔
De släppte loss en super-taggad Pussy-Riot-kvinna med megafon.
Det lät mest som ett rytande från Inferno..
Matchade INTE John Lennon, som dessförinnan inbjudit Fred via högtalarna.

Sammantaget en Sorglig Tillställning, om nu manifestationen skulle gällt ”fred” – eftersom de första Vietnam-demonstrationerna ägde rum vid Odenplan 1966 och framåt.
DÅ fanns ett spontant intresse hos allmänheten att vilja förstå varför detta blodiga krig öht ägde rum.
Idag verkade allt som sades ”färdigtuggat” av några slavlika organisationer.
Ja, man kan givetvis förstå besvikna Ukrainare och ryssar som uppträdde.
Men på nåt sätt borde arrangörerna ha registrerat att deras kritiska synpunkter på Putin och Ryssland redan finns RIKT REPRESENTERADE i nästan samtliga, statsunderstödda, svenska massmedier. Serverat som frukost, lunch, middag, supé.
De representerar därmed inte alls någon ”nedtystad minoritet som måste få komma till tals”.

Snarare representerar själva ”fredstanken/icke-våld/nedrustning” den nedtystade minoritet som desavouerades av arrangemanget.
En kvinna uttryckte lite trevande denna minoritets synpunkter i sitt inledande tal.
Men därefter blev det intet mer

(På sätt och vis ser jag en viss parallellitet mellan USAs Vietnamkrig – 5 miljoner döda – och vad som nu pågår nära oss, i Ukraina.
Dvs USA går in och hjälper fram en korrupt regim genom pengar o stöd till fascister, som de beväpnar tungt, och driver till krig mot en annan del av nationen /Donetsk. Det finns dock ytterligare en aspekt inblandad, som komplicerar på ett farligt sätt – att Ukrainare historiskt sett också varit koloniserat av Ryssland.)

Gunnar Thorell

Swish 0707597006

Read Full Post »

Befolkningarna i Europa kommer överhuvudtaget inte att ha något skydd av ”militär” om ett Krig mellan stormakterna bryter ut.
Ett sådant krig blir inte likt något tidigare krig.
Det finns ca 15000 kraftfulla kärnvapen redo att förinta städer, kärnkraftverk allt som kan försvaga ”fienden”.
Själva tankestrukturen i ”krig” är kriminell och bygger på våld, hot och krigslist – dvs som ursprunglig mafia, sk beskyddarverksamhet. När diplomatin upphört talar lögnen och våldet. Lögnen och våldet blir totala, tills ”fienden” tömt ut sina resurser.
Ingenting talar för att varesig massmedierna, de rika eller militären för närvarande har något klart tänkande om risken vad gäller en gemensam undergång.

Därför måste vi som lever och har familjer/släkter i vad som är embryon till demokratier, protestera mot krigsgalenskapen i sig – vilket vi började med under Vietnamkriget, som också manifesterades i början av Irak-kriget.

Det kan inte åstadkommas utan ett folkligt uppvaknande inför de nya, katastrofala riskerna.

Genom att – som tokfransen Hultqvist – vilja ansluta Sverige till den ”kraftigaste gangstern” (USA/NATO ) gör man Sverige till en direkt måltavla för angrepp.

Ett Krig mellan topprustade stormakter har aldrig tidigare i historien genomförts ”med måtta”.
Stormakter, imperier är som månghövdade organismer som strider för sitt ”intresse av dominans” – med lögner, med list, med tillgängliga vapen.
De har gjort detta ohejdat i 10.000 år.

Vi ska inte tro att stormakterna eller imperierna har vad vi kallar ”human intelligens”.
De har spioneri, mass-propaganda, falskflagg, stealth, minering, koncentrationsläger, sabotage, tortyr, kemiska vapen, biologiska vapen, kärnvapen.

De saknar human intelligens. De saknar medkänsla, måttfullhet, sympati.
Det är bara genom folkets motstånd som ”human intelligens” kan manifesteras i fredsrörelse.

Read Full Post »

Tid att älska dags att dö. Av Remarque:

En klassisk antikrigsroman om Andra Världskriget. Med udden mot både nazism och kommunism.
En dramatisk berättelse om oss själva som släkte – vad vi är kapabla till,
av grymhet,
dumhet,
kärlek
och godhet
Märker att det är värdefullt att pånytt läsa vissa historiska romaner som kom till under Första och Andra Världskriget!
Kanske för att krigen fortsatt, och blir allt värre? (kärnvapen, napalm, vit fosfor, splitterbomber, drönare, tortyr, uranhaltig ammunition)

Dessutom har vi som haft fred i 200 år utpräglat svårt att förstå de som flyr från krigen.
Många av dem ( de flesta) har svårt att berätta, eftersom det väcker upp outhärdlig ångest o depression (som regel förtränger de minnena).

Remarque var själv i WW1 och han lyckas vittna på ett begripligt sätt om mardrömmen och förbrytelsen i den perversion som kallas ”krig”.

De Nakna och de Döda, Norman Mailer

Kan också rekommendera De Nakna och de Döda. Utspelas under Andra världskriget, på en ö, under USAs offensiv mot Japan.
(Norman deltog som soldat i WW2)

Bland annat låter författaren huvudpersonen uttala något absolut väsentligt om ”krigets väsen” :

Det går inte att besegra en ”fiende” utan att införliva och överträffa dennes grymhet.
Det vill säga, den egna armén tenderar att förvandlas till ”fienden” (dvs till fascister) av kriget.

Nog det intelligentaste argumentet för Pacifism jag hittills stött på.
(Det mest universella OCH sakinriktade…)

Och just detta har givetvis hänt med den amerikanska militären!
Vilket bland annat visas av filmen ”Collateral Murder”, som Chelsea Manning o Julian Assange lät publicera.

Samt av Abu Graib, tortyren, den uranhaltiga ammunitionen (som gett tusentals fosterskador), den iskallt, lögnaktiga krigspropagagandan, atombomberna över Hiroshima Nagasaki, osv…

Read Full Post »

Citat. Nya Tider:

Sverige har förlorat en modig intellektuell. Lars Wilhelmson, född 1941, var en politisk gränsöverskridare som inte gick att sätta i något
ideologiskt fack. Han kunde tala politik med folk från den politiska vänstern till den yttersta högern och väcka intresse och förskräckelse på båda sidor. Lasse var född jude. De sista tjugo åren av sitt liv blev en djuplodande uppgörelse med det han kallade judisk identitetspolitik. En svår hjärnblödning ändade plötsligt hans liv den 5 augusti.

Hela artikeln: (4 sidor) NyaTider

En kämpe och sökare

Read Full Post »

Vi är själva uppbyggda som ett mikrokosmos, i ständig rörelse. När döden inträder, vad betydde vi? vad betydde våra kulturer, parader och processioner?
Kanske: ”A tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing”?
Det låter förmodligen märkligt att påstå att djur och natur är ”andliga”? men i vart fall finns det något hos djur ( liksom hos oss själva som barn), som otvetydigt reflekterar det vi kallar andlighet.
När det gäller djur kan man vara säker på att de har känslor ( t.ex. av tillfredställelse i att finnas till ) som liknar våra egna känslor. En hund som vilar sig. En katt som spinner. En tupp som gal.
Djuren har större förmåga än oss att vara hela, enkla. De är inte neurotiserade av kultur o civilisation.
De flesta djur i frihet verkar befriade från långsinthet, paranoia, och kronisk oro. När två djur drabbar samman uttrycker de aggressivitet som liknar vår egen, men snart är den över. Ett djur skulle inte grubblav i åratal och gillra fällor för nya angrepp på sin ”fiende”.
Inte heller förstör ett djur i det fria sin tillvaro genom att gnälla o beklaga sig, utan agerar, gör något av sin livsgnista, tills döden kommer.
Det är något storslaget hos mänskligheten som har gått förlorat i och med att vi uttrycker oss så mycket genom klagomål, krigföring, utnyttjande, hämnd. Baudelaire uttrycker det i sin liknelse av människan med en patient, som alltid tycker sig ligga på fel ställe.

Var som helst, bara det blir bortom denna världen (Charles Baudelaire)


Vad är kärnan i världsreligionerna (det som alltid missförståtts, förvanskats)? Fredsbudskapet skulle jag vilja säga, All One. Att allt levande hör ihop, har gemensamt ursprung.
Varför skulle inte kosmos, den dans av energier och den tomhet som vi finns uti (är uppbyggda av och kommer ifrån) kunna kallas för något annat än ”materia”?
Snarare är det något typiskt 1800-tals-hybris att upprätta en hierarki och överst sätta människan (hennes andlighet, hennes nationellt-judiskt-muslimskt-kristna andlighet ) underst ha infödingarna, djuren, växterna och Materien (som kokar kaffe och tar ut soporna).
Våld o fientlighet verkar utgöra grunden för våra egen och nationernas (imperiernas) utveckling o hittillsvarande existens.
Vi beklagar det – men vad vi gör och säger tyder på att vi anser att det är oundvikligt – eftersom vi känner oss själva. Vi berömmer oss av att vara vara ”realister”.
Psykoanalytikern Harry Guntrip har sagt att det stora tabuet i Västvärlden (med dess religioner, dess vetenskaper o tekniker) är tabuet mot ömhet.
Jag håller med. Revolution kan på 2000-talet bara vara fredsrevolution, att vakna upp till den robusta, uthålliga sidan i vår natur – och bygga in den i civilisationen. Starkare än ”tron och hoppet” – det outsägbara, som världsreligionerna grundats på, men som förvanskats till att gälla enbart ”mig och de mina”.

/GT 2022 Stöd min fredsfilosofi!

PayPalMe

Read Full Post »

Med de förutsättningar som är märkbara (miljöförstöring, kärnvapen, ekonomisk obalans) finns det tusen skäl att framhäva människors essentiella likhet i förutsättningarna – vi är ”medvetet liv”, vi har allt väsentligt gemensamt.

Vi har DNA som är 99.99 % samma för alla folk.

Vi är primater, vi är flockdjur som tusentals andra djur.

Vår art behöver ett avgörande ställningstagande för altruism och inbördes fred.

Det är så mycket som är förutsägbart i det mänskliga beteendet – historien av all krigföring var antagligen oundviklig, på grund av vad vi är (varit) som djur som skaffar sig verktyg och teknologi.

En plågsam men nödvändig utveckling med våld – en parentes på 10000 år.

Frågan är: vad gör vi under de nya förutsättningarna, inför kärnvapenkrig, global heating?

Fördjupar vi oss i tanken på att det finns något som heter ”De Andra”? dvs en fiende (känd eller okänd) som vill oss illa?

– eller skapar vi en rörelse där fientlighet som sådant blir något som ses som otidsenligt, som ett förflutet, att inte återgå till?

En del odlar just tanken på en mörk makt av eliter som försöker reducera arten människa.

Man återkommer gång på gång till skräckscenarier (vaccinationerna var massavrättning, politikerna är en sorts ödlor, räddningen finns endast genom rymdvarelser ). Antisemitism ingår också i den här föreställningsvärden, liksom motsatsen: hat mot islam och araber.

Det finns förmodligen också verklig dårskap o extremism bland ledare, men det är ett försumbart hot jämfört med det som vi godtar genom våra lagligt valda regeringar: kärnvapen, miljöförstöring. Dvs det som är mainstream och som folk tror att man måste foga sig i. (Nödvändigt för ”vår” välfärd, vår ”säkerhet”).

I sinnevärlden förekommer helt enkelt inte att skurkar upplever sig själva som skurkaktiga.

Det är snarare som i Roy Anderssons Sånger på Andra Våningen, där affärsmannen som ruinerat o bedragit sin kompanjon-o-bästa vän (som p.gr. av detta tagit livet av sig) säger:

”jag ville bara ha lite trevligt”.

Det vill säga, det onda i oss är egentligen egocentricitet, vilket översatt till stater blir nationalism, vilket genom religion o massmediala lögner kan piskas upp ytterligare ett steg till rasism o angreppskrig p.gr. av girighet.
Motgiftet mot detta ligger i upplysning – framför allt individuellt, dvs i mognad – vad som i världsreligionerna (sen 800 FK ) har kallats All One – att livet är en enhet, insikten att vi är en del av denna stora enhet.

”Ta vara på din nästa” (inte bara din närmaste släkt, din ras, din samhällsklass). ”The milk of human kindness” (Shakespear).

Sen har religionernas stora o ursprungliga budskap igen och igen förvrängts p.gr. av vår naturgivna egocentricitet o tendens till stam- och klantänkande.

Prästerskap, hierarkier, partier uppstår om och om igen. Det är som hackordningar – se flockdjurs beteenden. Hos oss är de endast livsfarligt uppförstorade av vår teknologi, vårt varusamhälle, vår dominans över andra arter.

Men den andra, större insikten om “all one” finns förstås kvar i förnyade uppror – i de heterodoxa religionsströmningarna, i ”kätterierna”,

i de politiska ideologiernas begynnelsestadier.

I evigt tvivel på det bestående.

Som jag ser det är det en evolutionär strömning: att vi för att överleva, på ett avgörandee sätt måste förankra oss i ”här och nu”, i det Större jaget ( att vi är medvetet liv).

Ingenting annat! Inte i intellektualism, inte i hemligheter! inte i teorier. Det får gå i bakgrunden o vara sekundärt.

Bara den enkla insikten att vi står inför en avgrund, och den enda lösningen är att vända om o kliva ut ur den paranoida drömmen , att vi skulle vara Ego,

en sorts wannabees,nationer,partier

(med olika hemskheter, kränkningar, brott bakom sig som ”vi” måste hämnas för i evighet etc).

Det är fred, amnesti för hela arten som behövs.

Varken mer, eller mindre.

Read Full Post »

« Newer Posts