Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Deaths of wars’

Visst ser jag felen och förbrytelserna hos USAs mäktiga rivaler, Ryssland och Kina!

De ser jag tydligt sen sjuttiotalet.
Vem kan undgå att känna till Gulag systemet, de militära intrången vid upproren i Ungern, Tjeckoslovakien. Repressionen i Baltikum, svälten i Ukraina.
På samma sätt, Kinas militara repression i Tibet. Övergrepp och fängslanden under kulturrevolutionen.

Man måste väl närmast vara illiterat om man i Väst inte kände till de övergrepp som USAs rivaler på världsarenan begått?

Under förra kalla kriget publicerades ibland dödssiffror för Stalins avrättningar i Sovjetunionen så man undrade om det överhuvudtaget kunde finnas kvar någon befolkning där.
Senare forskning i Kremlarkiven (J Arch Getty o Nicholas Werth) under Gorbatjovs töväder, reducerade siffrorna till en tjugondel av de påstådda..

Så detta känner vi till i Väst. Kan också rekommendera Rysard Kapucinski, Varland Sjalamov, Solsjenitsyn, Pasternak, Bulgakov, Jung Chang (systemkritiker i Öst )

Däremot tycks det i Väst stå sämre till med kunskapen om ”oss själva”, vår ”gobeläng av lögner” som Harold Pinter (en av ”våra” systemkritiker) beskrev det.

De flesta blir överraskade inför den ytterst omfattande listan över USAs regime-changes, proxykrig o bombkrig sen 1945. Och faktum att USA har 750 militärbaser utanför sitt eget territorium tycks flertalet knappt känna till, verkar inte störa deras tilltro till de trots allt goda avsikterna med Kiev-kuppen.

Enligt Pinter fungerar massmediernas propaganda hypnos på ”oss själva” som om alla krigsförbrytelser USA gjort sig skyldiga till ”egentligen INTE HÄNDE – och OM det verkligen hände saknar det i vart fall betydelse” (fritt ur minnet).

Dvs ”våra” massmedier nöter in och upprepar och överdriver RIVALERNAS förbrytelser, men glömmer bort och placerar vår egen sidas förbrytelser bland finstilt o i fotnötter…
”Kom glömska, med ditt drömska..”

Så kan masslaktandet av vår egen art fortsätta och fortsätta, trots hotet numera, om total utplåning.
En fredsrörelse tycks vara något i fjärran, overkligt.
En liten åderlåten byråkrati som stultar fram bakom vapenhandlare, terroristexperter, statschefer, flåsande nyhetsankare

Read Full Post »

US ÖVERSTE MACGREGOR VARNAR VÄRLDEN FÖR ETT KÄRNVAPENKRIG , OM USA INTE BACKAR, VAD GÄLLER UKRAINA (se YouTube)

Min kommentar:

Principiellt har ”folken” aldrig haft tillräcklig insikt kunskap om den masslakt på vår egen art som gått under namn av ”krig” (mot än den ene än den andre ”fienden”).
Och så är det fortfarande också i, våra ”ack så fina demokratier”.
En armé av lejda journalist- och akademiker-hjon är snabbt igång med att via ”massmedierna” skriva om historien o kunna peka ut den Nya Hin Onde.
Hos oss, alltså för närvarande Ryssland /Putin /Putler. Som med sin ”konstiga blick” och sina ”psykopatiska tendenser” ska locka oss att bejaka (el åtminstone inte protestera mot) ett kommande kärnvapenkrig.
Kvällspressen har (tror jag) i det här fallet bara en GRÖVRE , mer förenklad version av krigspropagaganda, än vad vi ser i DN, SvD, SR TV osv

Vid krigssituationer är massmedierna inordnade i totalförsvaret, såsom ”psykologiskt försvar”. Det är reglerat genom lagstiftning.
Efter Hiroshima Nagasaki, borde det snarare kallas ”DEPARTEMENTET för vidimerad lögnaktighet”.

Read Full Post »

Ryssland (Sovjetunionen) förlorade 26 miljoner liv i kampen mot nazismen. När USAs ”NeoCons” startade sitt samarbete med ukronazi vid Kiev-kuppen 2014 var målet att hetsa och angripa Ryssland. Vad vi ser är Rysslands motangrepp på ett av USAs alla proxykrig som de har anstiftat sen 1945.
Den verkliga fascismen i dag ryter och heilar inte eller kommer släpande på en swastika, har snarare filttofflor, sammetshandskar, är medietränad, verserat leende. Fascism av i dag yttrar sig i att staten smälter samman med finansvärlden och förverkligar en genomgripande militarisering, vapenhandel, sofistikerad propaganda ala Hollywood (eller Kreml).
Kriteriet på fascism är oavbruten Krigsanstiftan, tortyr, censur, massdödande av vår egen art.
Angreppskrig för dominans har pågått år efter år, sen 1945.
Vilka har ostraffat anstiftat de flesta av dessa krig? Låtit mörda statschefer, spionerat, krävt underkastelse?
Vilken stormakt har 750 militärbaser utanför sitt eget territorium?
Det är ett trick att dölja det under propaganda om ”krig för demokratisering”, ”krig ”genusfrigörelse”, ”krig för fred”.
”Fascism” har alltid lyckats appelera till massorna med falsk popularitet, men skapat upptrappade krig, undergång för miljontals.
De faktiska, pågående massmorden som ägt rum på flera kontinenter är det främsta kriteriet på vår tids fascism. Julian Assange sitter fängslad för att ha avslöjat karaktären av dessa krig.
Det är ett ödesdigert misstag att spana efter en ”ny, rytande 30-tals Hitler”. (Eller en liknande ”Putler”)
Om en rörelse för fred och nedrustning inte förmår ta sig an ”bjälken i vårt eget öga”, dvs kritik av ”vår egen” militärt, dominerande Västvärld, blir protesterna mot Rysslands krig bara en del av den pågående krigspropagagandan för oavbrutet, upptrappat krig.

USA var det imperium som skonades helt från Andra Världskriget.
De kunde hjälpa Europa på fötter med Marshall-hjälpen och har genom flera decennier åtnjutit en särställning genom sin bättre ekonomi, sitt informationsövertag, sin populära, folkliga kultur (Tänk, den svenska invandringen, Hollywood, jazzen, rockn roll, blue jeans). De uppfann mer eller mindre reklam och PR – alltså ”sofistikerad propaganda” ( = ”till synes utan partisk avsändare” )

Det här gör att vi har svårt att se ”den mörka sidan” hos Storebror – dvs 75 år av omfattande krigsanstiftan på fyra kontinenter.
Vi ”ser det” iofs, men ”glömmer det”, som om vi är under hypnos genom USAs starka informationsövertag.
Harold Pinter beskrev det i sitt nobeltal, som ”Västvärldens gobeläng av lögner”.
Jag skulle snarare vilja kalla det LÖGNAKTIGHET, kollektiv oförmåga att se ”den egna sidans” drag av högmod, arrogans och blodtörst.
Istället vill vi på denna sida stoltsera med vårt omfattande våld såsom ”goda krig”. Krig för högre ändamål.
Bara den utpekade fiendens krig är ”Onda”, farliga.
”Våra krig” är liksom på ett egendomligt sätt alltid ”för det Allmännas bästa”.

😬

Read Full Post »

Vår art av primater har bevisligen massmördat mängder av ”våra egna” åtminstone under 10.000 år.

Då tänker jag inte på dråp eller mord, utan på det som kallas ”krig”, som är systematiska massakrer på genetiska släktingar.

En viktig faktor i dessa mordorgier tycks vara att vi som art inte har någon automatisk reflex mot att döda ”våra egna”.
Konrad Lorenz anser att det beror på att vi som predatorer betraktat, saknar inbyggda, dödliga vapen, som huggtänder, giftgadd, klor etc.

Vi har däremot en stor främre hjärna som gör att vi under den kulturella evolutionen allt snabbare utvecklar verktyg och vapen – vilket gjort oss till fantastiska rovdjur och utrotare.

Till detta bör läggas att mellanhjärnan som reglerar känslor (”vän, fiende”) inte alls har utvecklats lika hastigt som stora hjärnan. Det betyder att vi bedömer vän/fiende kategoriskt, utan dröjsmål och är dessutom intensivt beroende av ”flockens” omdöme.

Trots att vi alltså – efter en lång historia – utvecklat en komplicerad, teknologiskt sårbar civilisation, är vi extremt lätta att påverka vad gäller potentiellt farliga konflikter.

Också propagandan för krig har utvecklats lika snabbt som vapnen. Massmedierna gör ett allt skickligare jobb för att suggerera att vi har ”fiender där borta” som vill förgöra oss. Tyranner med Massförstörelsevapen, som (vanligtvis) dödar sitt eget folk, våldtar, spetsar späda barn på sina bajonetter osv.

Vi själva (som lyckligtvis lever inom ”Det fredliga o demokratiska Internationella Samfundet”) måste därför vara ständigt alerta, beredda på en slutlig uppgörelse med kärnvapen, gentemot den avskyvärda Fienden.

Så ser gärningsmannaprofilen för vår art av primater ut för närvarande. Två antagonistiska maktblock försedda med supervapen, som rör sig robotartat mot en slutstrid.

Nästan ingen fredsrörelse, ganska svaga protester som rymmer kollektiv självinsikt.

Desto fler som hurrar och ropar på showdown

Read Full Post »