Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘#feminism’

Kulturella och tekniska innovationer konkurrerar genom sin funktionalitet för släkten, stammen, nationen.

Med funktionalitet  menas förmåga att skapa tillräckliga resurser, sammanhållning och stridbarhet. 

Konkurrens genom kopiering, härmning finns både inom den egna gruppen och  mellan främmande grupper — tex genom deras handel och  väpnade konkurrens. 

Konkurrens inbördes och utåt gäller också för system av tankar och symboler (tex  religioner, ideologier). 
En samlande benämning är ”kulturell evolution”, ”kultur-evolutionär förändring” . 

I sammanhanget  kan vi också nämna ”kultur-evolutionär arvsföljd” – att en viss  uppfinning bygger vidare på tidigare uppfinningar genom kopiering och överträffande. (Exempel, pilbåge utvecklas till armborst. Armborst till gevär, gevär till kanon, missil. Eller att en vagn med fyra hjul som dras av en häst, senare kombineras med en motor till en bil, till ett tåg osv )

Något likartat gäller för övergripande system som religioner. Avgudadyrkan (med ett galleri av intrigerande gudar) trumfas över av en allsmäktig gud med helgon, dvs av monoteism (de abrahamitiska religionerna judendom/kristendom/Islam). 

Genom renässans och upplysning införlivar religionerna filosofi och vetenskapsteori och blir sekulariserade. Utvecklas vidare till politiska ideologier – som inom sig fortfarande rymmer religionernas intolerans mot ”icke-troende”, ”vildarna”, ”de som icke hava lagen”, ”som icke skådat ljuset”,”som saknar civilisation”. (”Fritz” , ”Bosch”, ”Poofters” , ”Gooks”, ”Niggers” osv)

Vad gäller feminismen bör den ses som en kulturevolutionär succession från matriarkaten. Den frigör den kvinnliga befolkningen i Väst, genom reformer (rösträtt, aborträtt, födelsekontroll, sexualupplysning, rätt till utbildning, daghem, förskolor). 

När reformerna är genomförda omvandlas feminismen i Sverige till en statsideologi för karriärintressen och söndring av folkmakten. 

En version av matriarkat har alltid existerat inom patriarkatet i form av Maria Guds Moder, drottningarna, divorna osv. Det vill säga makteliten har använt  de kvinnliga attributen som komplement i sin maktutövning.

Vad som kan studeras mer (med fredsrörelse i sikte) är det komplementära förhållandet mellan män och kvinnor  i parförhållanden, i samhället i stort. Hur variationerna i manliga, kvinnliga egenskaper gynnat/missgynnat ekonomi, livsföring, socialisering. 

Doktrinen att kön är socialt konstruerat (= kan ”byggas om genom politik” etc) leder till ett sökande efter konflikt (moraliserande klander) alternativt till förvirrat sökande efter rätt identitet. Skillnader mellan könen är också biologiskt grundat, vilket måste kunna hävdas som en självklarhet.


En utgångspunkt för ny forskning kan vara att gå igenom skildringen av äktenskap och familj i den klassiska litteraturen, via könsidentitet värdera,  urskilja, karaktäristiska mönster som förekommit.

Något liknande kan också utföras med utgångspunkt från moderna familjer, med sociologiska, psykologiska metoder.

Read Full Post »

Om historiskt hat och favorisering (ambivalens) som ger intryck av att vara nedärvt.

Som beskrivits tidigare är judendomen en förelöpare till kristendom och Islam. Den judiska monoteismen är prototyp för tre stora civilisationer: den ortodoxt kristna, den romerskt kristna ( katolska/protestantiska) Och den muslimska.

Man kan i någon mening se det judiska folket som grundare av civilisationen i Väst och Östeuropa (tillsammans med greker, romare, egyptier, perser, araber).

Status, som grundare av monoteismen, förklarar den rivalitet som kom att existera mellan de kristna ”utbrytarna” – som expanderade företaget med vapenmakt – och ansåg sig behöva förfölja och trycka ner den kulturella aristokrati (av högre rang) som judarna manifesterat”. Antisemitism (”jewbaiting) följde i kristendomens spår såväl som filosemitism.

På liknande sätt finns en succession vad gäller könsmaktsordning. Kvinnorna var förgrundsgestalter genom matriarkat och fruktbarhetskult (i Gamla Europa) dvs den civilisation som fanns före patriarkaten.

De patriarkala uppstickarnas rivalitet tog sig uttryck tex i kvinnohatet som finns i Gamla och Nya Testamentet. Kvinnorna ska tiga. Nietzsche: ”när du går till kvinnor, glöm inte piskan”.

Samtidigt finns härmningen av matriarkatet införlivad i form av att kvinnor behållt aristokratiska, ”dyra” attribut (långt hår, färgrika dräkter) och är föremål för kult (Maria Guds Moder , Afrodite, feminism ) och i motsats till männen skyddas från våld i den egna nationens tidiga lagstiftning (kvinnofrid).

En trend, när feminism blir mainstream, är offentligt manshat, olika former av ”genderbaiting”. Säkert mer effektivt för politisk söndring i en multi-etnisk, post-nazi miljö än tidigare rasism.

Read Full Post »

Har just läst och lyssnat på Fredrik Virtanens bok, ”Utan Nåd, en rannsakning”.

Citat: ”Att bli rövtagen av Stockholms medievärld är en intressant upplevelse. Fruktansvärd förstås, rent av livshotande, men också lärorik på flera plan.” 

Om mobbningen: ”razzarna och metoo dårarna hade gemensam fest”.


Speciellt ljudboken känns värdefull – skickligt inläst av honom själv.
Det blir en dokumentation om livskrisen som kostade honom jobbet, och nära kostade honom livet, på grund av mediedrevet som följde av #metoo .
Som bonus en komisk och bitande exposé över den svenska medievärldens förvandling från sober, granskande journalistik till måttlös lynch-justis – i sin tävlan att svansa efter sociala medier.

Fredrik har dessutom en proffsig hemsida! Missa inte han intervju med Jan Myrdal, och mycket annat!

Andra exempel på hur individer skadats av den här typen av mobbning via offentligheten är Benny Fredriksson (självmord)
Julian Assange (tortyr, fängelse)
Flera som förlorat jobben.

Tidigare, ryktesmord på ”obducenten o allmänläkare”.

Familjen med de mordanklagade pojkarna i fallet Kevin.
Familjerna till mordoffer (vars fall aldrig utreddes) i Thomas Quick härvan..

Intressant är att det ofta är gayfolk som Alexander Bard eller kvinnor som urskiljer och törs svara upp mot destruktiviteten i samtida feminism.
Kanske för att de begriper o kan nyttja något en emotionell måttlöshet inom sig själva? Milo Yannopoulis, Camille Paglia mfl

När mer ridderliga typ hetero-män, som Pär Ström, Horace Engdahl, eller Jordan Peterson kritiserat feminism framkallas det värsta megära-hatet, krossa-krossa!
Vilket tycks vara effektivt mot dem.

Vänsterkoryfeer, som Göran Therborn, befinner sig fortfarande på det förvirrade stadier, där man frågar sig ”vad är det egentligen för fel på männen?” (när dessa röstat höger).

Glad Nyhet, det ÄR inget fel på männen. Inte heller på judarna.. ☺Hedervärt folk som gör rätt för sig.

Virtanen kommer nog att ha en mer reserverad inställning till ”feminism” i fortsättningen..

Fredrik Virtanen hemsida

Mitt SWISH 070-7597006

Read Full Post »

Efter omfattande forskning på däggdjur talar man om könsspecifika beteenden.

Till exempel säger Richard Dawkins att individer av hon-kön / för människoarten, kvinnor/( med ägg, livmoder, bröst) energimässigt sett gör en mycket större investering vid fortplantningen, än individer av han-kön /mannen.

Kvinnan är gravid först i 9 mån och ammar sen i ett år. En lång period av sårbarhet, bundenhet, som mannen inte har.

Ingenting hindrar mannen från att i princip ”sprida sin säd”, om han är attraktiv och önskar det.

Isåfall genomför han ett ”nollsummespel” med kvinnorna, överger sin avkomma.

Patriarkatets innovation av trohet (romantik, ridderlighet, det chevalereska ) innebär att kvinnan med barn får skydd och resurser som är väl behövda.

Äktenskap i kristen mening (”tills döden skiljer er åt”) blir då = kooperativt icke nollsummespel. Samarbetet kring avkomman, dvs Man/Kvinna(/släkt grupp-nation) vinner. Den biologisk fadern får en stark relation till sina barn. Ekonomin byggs upp osv

Det oriktiga med radikalfeminismen är att hävda att ovanstående är en social konstruktion. Självklart finns det aspekter av kultur, rollspel i det – men det avgörande är att den biologiska ”designen” begränsar antalet ”spel” som är möjliga.

Monogamin i patriarkatet betyder att mannen och kvinnan är trogna och samarbetar omkring barnen. Optimalt för släktet, de inblandade.

Polygami i patriarkatet betyder att mannen har flera fruar. Antingen måste han då vara mycket rik, ofantligt rik, eller också sliter han ut sig. Ett stort antal andra män finner sig istället utkonkurrerade, barnlösa. Mindre optimalt ur genetisk synpunkt?

Promiskuitet, männen ser kvinnor som utbytbara. Han får många ”barn på bygden”, men kvinnan och barnen förlorar, eftersom moderns biologiska ”design” omöjliggör ett likartat beteende från hennes sida, modern blir överansträngd, ekonomiskt sett.

Polyandri (kombinerat med materlateral arvsgång o förhistorisk gudinnekult). Modern har beskydd av sin bror (oftast) och männen kommer och går som älskare.

Den biologiska faderns ”investering” räknas inte alls. Han blir oengagerad i avkomman, en avelshingst.

Existerar det fler möjligheter?

(förstås de samtida experimenten med adoption, kollektiv, samkönade äktenskap, single mödrar, konstgjord befrukning. Experiment som utförts under kort tid o vi inte vet resultat av).

Läs SCUM-MANIFESTET,som hyllas av Svenska Akademin o delar av PK-vänstern. 🤔

Det är en radikal-feministisk utopi som skisserats i detta manifest.

Man skulle kunna översätta det med kult av det kvinnliga, männen är onödiggjorda o bortkörda som fäder

– och istället för beskydd av brodern får den gravida kvinnan sitt skydd från staten.

Den typen av utveckling verkar till viss del ha ägt rum i USA och Kanada. Med resultat att fäder, av staten, mer eller mindre tvingas bli skuldslavar åt sin tidigare hustru.

Därför har Men’s Rights Movement uppstått, med företrädare som Doris Lessing, Camille Paglia, Karen Straughan, Christina Hoff Sommers, Esther Vilar, Diana Davison, Lauren Southern, Warren Farell, Jordan Peterson..

I Sverige har vi Pär Ström, som verkat i denna anda, men blev tystad genom trakasserier.

Den här videon ger en liknande pedagogisk utläggning:

Stöd mitt oberoende tänkande!

PayPal Me 🛑

SWISH 070-7597006

Read Full Post »

Man behöver egentligen bara ”öppna sina ögon”, för att se hur det gått med ”jämlikheten” efter 30 år av feminism vid rodret.

Gatubilden, alltid dessa utslitna, haltande män – i olika stadier av förfall.

Samtidigt, dyrt klädda kvinnor som försynt markerar sitt aristokratiska förakt, sveper förbi ”stackarna” – losers, som ingen bryr sig om.

En del av dessa män har haft, men förlorat sina familjer, efter att de råkat ut för skador.

En del börjar dricka, som smärtstillande. Fd Flyttkarlar, byggjobbare, chaufförer, sopgubbar, lagerarbetare.

Vår tids paria. Alla tittar förbi. Ingen vill se. Dessa är ju (enligt den ”rätta läran”) före detta privilegierade ”förtryckare av kvinnor och barn”.

Är de inte till och med förtjänta av sin långsamma undergång? Så tycker i varje fall ibland den kvinnliga personalen på ”Soc”.

(VET! – jag jobbade där ett antal år, som ”manligt alibi” ) 😎

Det är svårt att tänka klart, när man i 30 år vant sig vid en förljugen ideologisk berättelse (om patriarkatet: kvinnor = offer; män = förövare).. Inse hur det ligger till därute

Fortfarande styrs vi av den ideologiskt präglade, inlindade hatpropagandan mot ”männen”.

Det vill säga, vi ser och förstår till exempel inte att kvinnor har makt, över reproduktionen (genom modersbandet).

Att kvinnor inte sällan därav manipulerar män, bestämmer över mäns liv och öde.

Att kvinnor kan agera, aggressivt, brottsligt, bedrägligt (och samtidigt bli friade, lindrigare dömda – det sk ”patriarkatet” är riggat på det sättet..
har alltid varit riggat på det sättet ).

Vi går igenom en kulturell kamp för upprättelse av ”manligheten” och ”männen av folket”. Det sker från ett underläge.

De stora resurserna för att sprida radikalfeminismens lögnaktighet finns på universitet och i massmedierna.

Den mer sannfärdig bilden av förhållandet mellan könen bygger på modern evolutionsforskning, ny sociologi, ekonomisk statistik, folkrörelse (Men’s Rights ) och formulerar sig mest via internet, men har också börjat nå in på universitet, i media i den anglosaxiska delen av världen.

Många har börjat förstå vilket pris vi i längden får betala för feminismens lögner, dess klander mot och utstötning av pojkar och män.

Heder åt Camille Paglia som drog igång anti-feminismen med sina grundläggande böcker om sextiotalsRevolten.

Också Doris Lessing var tidigt klar över den vändning 3e vågen feminism tagit.

Esther Vilar som 1970 gav ett ironiskt svar på SCUM-MANIFESTET: ”The Manipulated Man”.

Man kan också som pionjär nämna Erica Jong ( påhoppad av feminister för sina skildringar av kvinnlig sexualitet i Rädd att Flyga).

Pär Ström i Sverige.

Karen Straughan, Diane Davison, Lauren Southern, Christina Hoff Sommers, Jordan Peterson, Cassie Jay, Janice Fiamengo. Youtube universitetet.

(donera gärna en slant!)

PayPal Me!🛑🛑🛑

SWISH 070-7597006

Read Full Post »