Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Filosofi’

En märklig läsupplevelse, att följa hans ändlösa, inre monolog sönderbruten av  genial gallimatias, blixtrande aforismer, skvaller, reflexioner om att dö, namedropping (av gloriösa ikoner) omväxlande med kärleksfullt iakttagande av sina barn,  uppräkningar av åldrandets krämpor.

Lars är nog vår mest färgstarka representant för det postmoderna tillståndet. Hans dagbok illustrerar dess triumf och tillkortakommande.  Den mest omtyckta refrängen efter starka påståenden och värdeomdömen är ett sympatiskt, ”jag vet inte!”

Som varande ett par år äldre än Lars känner jag igen den filosofi han refererar till. Först grekerna, sen tyskarna Schopenhauer, Schelling, Hegel. Marxism och existentialism.  Psykoanalys förstås. Antifascism. Lukacs, Adorno och Horkheimer.  Efter kommunismens fall 1991, Foucault, Derrida. 

Det intressanta är frånvaron av all naturvetenskap samt de upprepade referenserna till socialdarwinism som kapitalismen onda genius. Det typiska för de radikala i min generation (fyrtiotalister) var att bli troende vad gäller humanistisk filosofi, humaniora ( som vi prioriterade framför ekonomi, biologi, naturvetenskap).

Märker, när jag nu läser dagböckerna, hur bunden jag också varit vid Adornos/ Horkheimers/Marx’  teorier om varusamhällets förtingligande och alienationen – dvs, att människan egentligen förfrämligas, får det sämre av den rikedom som alstras av den liberala kapitalismen. 

Med tanke på utvecklingen inom Öststaterna och Kina, Vietnam ( ropet på ”socialism med ett mänskligt ansikte” , införandet av marknadsekonomi ) tycks varusamhället snarare  förmänskliga människorna (genom  bekvämligheter, lyx, resor,  konst, underhållning).

Det finns också en avsky hos Adorno o kulturmarxisterna för den hierarkiska ordningen i samhällena vilket bara kan åtgärdas med framtida revolution. Som jag ser det idag kan denna absolutism bara leda till en återvändsgränd. 

Hierarki är organisering. Också i ett samhälle med lika löner måste en social rangordning uppstå, också om den uttrycktes med andra attribut än pengar.

För Lars Norén verkar  hierarkin ligga i  djupet av kunskapen om de kulturella ikonerna? eller är det en sorts namedropping han håller på med (Herakleitos, Platon, Spinoza, Schopenhauer, Schelling, Fichte, Wagner, Heidegger, Freud, Sartre) Samt nere i gyttjan – hatobjekt:  DN, Gunnar Bolin, Karsten Thurfjell, Kerstin Ekman, Helena von Zweigbergk, som representerar det usla, liberala varusamhället.

En energisk excersis kring detta! 

Men i korthet.Vad ville Lars, Adorno, Freud mfl ha istället för varusamhället ?
Det är speciellt svårt att tro att kulturmarxism el postmodernism har en framtid när Lars även klagar över att han tvångshoppar dyra prylar, o går i terapi för det.

Men Noréns dagböckerna som helhet är bra för själen – inte minst för  gamla radikaler o lärdoms-fetischister.
Det mest originella  i dagböckerna är nog ambitionen att tömma ”sig själv” på allt innehåll. Att göra en dödsstädning – en grav för det egna jaget.  Det ger en helhetsupplevelse av gripande nakenhet

___________________________________________

”Världen är så vacker att man borde anstränga sig för att vara kvar i den”.

”Mitt försök att reducera verkligheten har drag av självsvält”.

”Regnet faller igen, vackert som ett språk som faller mot jorden”.

Read Full Post »

Vad betyder konspirationsteorier, finns konspiration?

Det är en ny värld, nya vapen, mäktigare massmedier, en global elit.
Så vad är syftet med konspirationer?
I vilka sammanhang har det fungerat nästan alltför bra för att ändra historiens förlopp?

Media vill gärna ge oss bilden av att praktiskt taget allt tänkande kring vad som kan vara konspiration, åstadkoms av obalanserade fanatiker, paranoiker, folk utan verkligt omdöme.

Men tittar vi på krigshistoria, – vad som dokumenterat varit falskflaggade aktioner byggda på konspiration, är bilden en annan.

Makten idag, i en global värld, fungerar inte centralistiskt, ”enligt någon plan el ideologi”, utan har sin styrka i opportunismen, förmågan att agera snabbt, dumpa tidigare allierade om så behövs, ”sadla om”, hålla ”all options on the table”.

Den använder sig av alla möjliga institutioner, banker, massmedier, domstolar, militär, Politik, ordningsmakt, utbildningsväsendet. Det avgörande är förmågan att skapa ett brett sken av konsensus.
Dvs skicklighet i manipulation.
Mångsidigheten kan intet fångas genom de gamla myterna tex om judarnas ondska, jesuiternas ondska, överklassens ondska, bankernas ondska osv

”Ondskan” är snarare tämligen jämnt fördelad. Och ägs också till avsevärd del av ”publiken” (vi själva, som hoppas vinna på att andra bombas, hoppas få det bättre av krig, spekulation etc)

Vad som avgör är en sorts retorisk, instrumentell intelligens.
Tillräcklig kreativitet för att dominera flera kulturer under långa tidsperioder.
Stora delar av kollektivet är i olika grad delaktigt i den konspirativa processen.

Read Full Post »

Vi har som art en stor hjärna men inga huggtänder, inga klor, ingen giftgadd. Enligt Konrad Lorenz har det medfört att vi saknar inbyggd reflex mot att döda vår egen art (typ, vargarnas reflex, att vända upp strupen, när de besegrats i strid).
Vår stora hjärna har istället lett till en kulturell evolution där vi utvecklar sinnrika vapen, samt ideologier för inbördes (Ibland väpnad) konkurrens. Mafia, statsbildning, imperier.
Den enda hämningen mot kollektivt självmord finns antagligen I världsreligionernas ursprungliga fredsbudskap (som dock vantolkas på många uppfinningsrika sätt)

Read Full Post »

Kan inte nog berömma Kristian Gerners bok RYSSLAND
!
Ett måste för alla som svärmar för, eller HAR svärmat för kommunism…

Gerner talar Ryska flytande och är väl beläst i historia, religionshistoria, ekonomisk historia, i rysk litteratur, musik, konst.

Må vara att han är kritisk till Putins auktoritära drag och efterlyser en mycket grundligare uppgörelse med stalinepokens många grymheter mot både ryssar och grannfolken
(han jämför Stalintidens politiska praxis med Hitlers nazism).
Men, än sen?
Ska inte rysslandsvänner (som jag räknar mig till) tåla skarp motsägelse och isåfall kunna gå i svaromål

Ryssland av de Västliga (kristna) Imperierna har ett unikt historiskt djup, med rötter i det bysantinska väldet. Detta ger, i denna tid, en egenartad, storslagen kultur med starka inre motsättningar mellan Gudsstaten (envälde) och modernitet (folkvälde).

Jag skulle vilja säga att Kristian Gerner verkar fascinerad av rysk kultur, och vill bidra med en kritisk förståelseform angående de auktoritära drag som medförde Sovjetunionens upplösning.
Det han säger ger stöd för tanken att Rysslands gamla autokrati alltid sökt inspiration för sin modernisering i Väst, men vid avgörande tillfällen regredierat, tillbaka till autokrati.
Det är denna pendling genom århundraden han beskriver.
Alltså, upprepade försök till liberalisering, som kommit allt närmare sitt förverkligande.

Han har inte vetenskapliga anspråk med boken.
Den innehåller en hel del intressanta motsägelser, slutsatser av frågande, diskuterande karaktär.

Jag läser Gerner och ser honom som en liberal tänkare som reflekterar över det ryska folkets kamp för att vinna frigörelse under olika perioder av historien.
Det han hävdar stödjer han huvudsakligen med referenser till rysk litteratur, en del av den är jag bekant med.
Vad man kan säga är att han (oerhört förenklat) anser att bolsjevikerna i Oktoberrevolutionen förstörde möjligheterna till en genomgripande demokratisering, och egentligen (genom Stalin) fortsatte på (och förvärrade) den autokrati som rått tidigare.

Vid Glasnost och Perestroika öppnades arkiven och det ryska folket fick kännedom om den terror och de förbrytelser som ägt rum under decennier, men inget ansvar utkrävdes, ingen diskussion fördes om hur allt detta hade kunnat ske, och hur felen skulle rättas till.
Istället kom ett decennium av ekonomisk anarki under oligarkerna, som plundrade planekonomin.

Efter Jeltsin kom Vladimir Putin, som skapade ordning i ekonomin, men enligt Gerner, inte heller ställde frågorna om hur terrorn och angiveriet tidigare, kunnat bli möjligt, vilka som skulle ställas till svars, om gottgörelse kunde ske osv

Som jag uppfattar saken är Gerners sätt att resonera högst relevant. Mot bolsjevikerna knyter han an till de folkliga, liberala strömningar som funnits i rysk kultur, dekabristupproret, februarirevolutionen, Krapotkin, Kronstad, Tjechov, Gorkij el till individualister som Solsjenitsyn, Sjalamov mfl

🌹🌹🌹
💗💗💗
🌟🌟🌟🌟🌟

Read Full Post »