Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘ideology’

Vad betyder konspirationsteorier, finns konspiration?

Det är en ny värld, nya vapen, mäktigare massmedier, en global elit.
Så vad är syftet med konspirationer?
I vilka sammanhang har det fungerat nästan alltför bra för att ändra historiens förlopp?

Media vill gärna ge oss bilden av att praktiskt taget allt tänkande kring vad som kan vara konspiration, åstadkoms av obalanserade fanatiker, paranoiker, folk utan verkligt omdöme.

Men tittar vi på krigshistoria, – vad som dokumenterat varit falskflaggade aktioner byggda på konspiration, är bilden en annan.

Makten idag, i en global värld, fungerar inte centralistiskt, ”enligt någon plan el ideologi”, utan har sin styrka i opportunismen, förmågan att agera snabbt, dumpa tidigare allierade om så behövs, ”sadla om”, hålla ”all options on the table”.

Den använder sig av alla möjliga institutioner, banker, massmedier, domstolar, militär, Politik, ordningsmakt, utbildningsväsendet. Det avgörande är förmågan att skapa ett brett sken av konsensus.
Dvs skicklighet i manipulation.
Mångsidigheten kan intet fångas genom de gamla myterna tex om judarnas ondska, jesuiternas ondska, överklassens ondska, bankernas ondska osv

”Ondskan” är snarare tämligen jämnt fördelad. Och ägs också till avsevärd del av ”publiken” (vi själva, som hoppas vinna på att andra bombas, hoppas få det bättre av krig, spekulation etc)

Vad som avgör är en sorts retorisk, instrumentell intelligens.
Tillräcklig kreativitet för att dominera flera kulturer under långa tidsperioder.
Stora delar av kollektivet är i olika grad delaktigt i den konspirativa processen.

Read Full Post »