Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘#Massmedierna #dagliga lögnaktighet’

US ÖVERSTE MACGREGOR VARNAR VÄRLDEN FÖR ETT KÄRNVAPENKRIG , OM USA INTE BACKAR, VAD GÄLLER UKRAINA (se YouTube)

Min kommentar:

Principiellt har ”folken” aldrig haft tillräcklig insikt kunskap om den masslakt på vår egen art som gått under namn av ”krig” (mot än den ene än den andre ”fienden”).
Och så är det fortfarande också i, våra ”ack så fina demokratier”.
En armé av lejda journalist- och akademiker-hjon är snabbt igång med att via ”massmedierna” skriva om historien o kunna peka ut den Nya Hin Onde.
Hos oss, alltså för närvarande Ryssland /Putin /Putler. Som med sin ”konstiga blick” och sina ”psykopatiska tendenser” ska locka oss att bejaka (el åtminstone inte protestera mot) ett kommande kärnvapenkrig.
Kvällspressen har (tror jag) i det här fallet bara en GRÖVRE , mer förenklad version av krigspropagaganda, än vad vi ser i DN, SvD, SR TV osv

Vid krigssituationer är massmedierna inordnade i totalförsvaret, såsom ”psykologiskt försvar”. Det är reglerat genom lagstiftning.
Efter Hiroshima Nagasaki, borde det snarare kallas ”DEPARTEMENTET för vidimerad lögnaktighet”.

Read Full Post »

Det är en våldsam förenkling, när vi slår oss för bröstet, som ”vi i Väst”, ”de nobla demokratierna” /mot ”diktaturerna” (med sina ständigt nya Hitlers med Massförstörelsevapnen).
Väst (med ”den bästa demokrati som kan köpas för pengar” ) tålde ju inte ens sanningsägare om ”våra krig” som Julian Assange eller Edward Snowden.
USA har torterat och fängslat människor sen 911. Såg vi aldrig bilderna från Abu Ghraib?
Var de påhittade?
Hur stolt ska man då egentligen vara över en ”demokrati” som bygger på reklam? Med byrakratiserade institutioner, traskande patrull efter den starkaste makten?

Det är ju ”demokratier” (USA, UK) som startat flest krig, förstört 5 folkrika nationer nära Europa sen 2001.
Fick Folken rösta om dessa krig?
När fick människor rösta om krig öht? (Hm, hur kan jag ens ställa en sån fråga? Måste tala med min terapeut)

Vad angår militarism o utrikespolitik gäller inte ”human intelligens” , ”normal mänsklig etik”.
Det beror på att nationerna, dvs ”statsmakterna” historiskt sett har vuxit fram ur mafia, dvs beskyddarverksamhet. En väpnad konkurrens.
Logiken där är helt annorlunda. När diplomatin misslyckats, övergår procedurerna till ”underrättelsetjänst, propaganda, terror och våld”.

På grund av det har vi en synnerligen blodig historia, 10.000 år av ”krig”.
Krig, är varken mer eller mindre en sorts glorifierade gangster-uppgörelser.

Efter Hiroshima Nagasaki försvann all civilisatorisk, kultur-evolutionär rationalitet från det som kallats ”krig”. Eftersom hela människoarten hotas av undergång.
Bara lögnerna och massmord på den egna arten återstår.

Allting ”praktiskt” i civilisationen (verktyg, födoämnen, läkekonst, information ) utvecklas smart, intelligent!!
Bara information om nationella konflikter är kvar på skrämmande ”medeltida nivå”.
Varför har ledare för fred lönnmördats och mördats ? (Olof Palme, Dag Hammarskjöld, Folke Bernadotte, Martin Luther King, JFK, Oscar Romero, Jesus Kristus mfl )?
Andra skandaliseras, kletas ner (Bertrand Russel, Willy Brandt, Wilson)
Man blåser upp den egna sidans storstilade ”godhet” och ”frihet”, och svärtar ner den tilltänkta ”fienden” som ”Hitlers med Massförstörelsevapnen” – djävlar från underjorden.
Dags för mer sofistikerad teknik och publicitet när det gäller fredsarbete.

Stormakternas krig är analoga med gangsterkartellers uppgörelse om dominans, men har gäller det geopolitiska revir, militära säkerhetszoner. USA deltog aktivt i Kiev-kuppen med pengar, vapen och stöd till högerextremistiska nationalister. Det kan jämföras med när Sovjetunionen installerade missiler på Kuba, vilket ledde till Kubakrisen, dess hot om kärnvapenkrig.

OM folkets flertal förstått vansinnet i det militära tänkandet sen Kalla Kriget (”Mutual Assured Destruction” , strävan efter ”First Strike Capability” , hotet om ”Nukleär vinter”) skulle protesterna just nu vara mot krigsgalenskapen som sådan.

Men massmedierna har aldrig upplyst om, eller varnat för detta.
(Jämför med vilket sagolikt rabalder de haft om Corona).

Det visar på en grundläggande lögnaktighet, inbyggd i nästan samtliga massmedier.
De uppfattar sig som en del av det ”militära säkerhetssystemet”.

För övrigt visade de upp ett liknande stolleri under de tusentals ubåtsiktningarna på åttiotalet.

Det är i praktiken enstaka individer med plats i offentligheten, som måste orka bryta igenom det vansinne som pågår.

Under Vietnamkriget gjordes det av humanister och författare.
Var är dessa nu?
Reducerade till försäljare, hovfolk?

Ukrainarna har minnen både av tyrannisk kommunism och blodtörstig nazism.
Genom kuppen i Kiev 2014 lyckades USA – med pengar o krypskyttar – få igång dessa svårläkta motsättningar.
Ungefär som de för övrigt gjorde i Korea, Vietnam, Indonesien, Irak/Iran, Chile, Guatemala, Nicaragua, Argentina, Angola, El Salvador, Afghanistan, Libyen, Syrien.
(FÖRSÖKTE göra också i Kina, men inte lyckades)

Dessa USAs kupper och krig behandlas genomgående med ”diskretion” i ”våra massmedier”.
För att få grepp om dem krävs att man läser böcker, tar del av av oberoende journalister och författare.
De flesta av dem skriver på engelska. (Några är översätta till svenska, bla genom Ordfront o liknande, mindre förlag).

Read Full Post »