Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘politik’

DEN REPRESENTATIVA DEMOKRATIN HAR BLIVIT ORKESLÖS och GAMMAL.
Allt har gått snabbt framåt, utom sättet att rösta och tänka i frågan om folkmakt.
Det skulle på flera sätt gå att modernisera demokratin. Ta bort Direktörslönerna, trimma antalet ledamöter i riksdagen (rekrytering av kunskap, heder och ära – inte av girighet). Också partierna är i stort sett obsoleta. Låt dem självdö!

Låt folket DIREKTRÖSTA i alla viktiga frågor, genom en app, o sitt mobila BankID.
Vox populi, vox Dei!
Poängen är att det aktiva deltagandet i demokratin skulle vara enkelt, pålitligt och populärt. Ungefär som deltagandet i handel, aktiespararande, skattebetalande, sociala medier. Nu är ju demokratin föraktad för korruption, trista TV debatter, kändiseri, jönsiga affischkampanjer (=tonvis av skräp), allmän impotens.
+Jobba i bankers styrelser efteråt.

Jag nämnde mobilerna eftersom säker identifiering (fingeravtryck, 2stegsidentifiering), betalsystem, skatt, deklaration medmera redan används genom dem. Systemet skulle förstås vara giltigt också via datorer.

Read Full Post »

Vad betyder konspirationsteorier, finns konspiration?

Det är en ny värld, nya vapen, mäktigare massmedier, en global elit.
Så vad är syftet med konspirationer?
I vilka sammanhang har de fungerat nästan alltför bra för att ändra historiens förlopp?

Media vill gärna ge oss bilden att praktiskt taget allt tänkande vad gäller påstådd konspiration, åstadkoms av obalanserade fanatiker, paranoiker, folk utan omdöme.

Men tittar vi på krigshistoria, – vad som dokumenterat varit falskflaggade aktioner byggda på konspiration, är bilden en annan. Inte bara Riksdaghusbranden i Berlin, Tonkinbay episoden utan en rad historiska exempel på attentat, lönnmord och krigslist.

Makten idag, i en global värld, fungerar inte centralistiskt, ”enligt någon plan el ideologi”, har snarare sin styrka i opportunismen, förmågan att agera snabbt, dumpa tidigare allierade om så behövs, ”sadla om”, hålla ”all options on the table”.

Den använder sig av alla tänkbara institutioner, banker, massmedier, domstolar, militär, Politik, säkerhetspolis, ordningsmakt, utbildningsväsendet. Det avgörande är förmågan att skapa ett brett sken av konsensus genom skicklighet i manipulation.
Mångsidigheten kan på intet sätt beskrivas genom de gamla myterna tex om judarnas ondska, jesuiternas ondska, överklassens ondska, bankernas ondska osv

”Ondskan” är snarare tämligen jämnt fördelad. Och ägs också till avsevärd del av ”publiken” (vi själva, som i stillhet hoppas vinna på att andra bombas, hoppas få det bättre av krig, spekulation etc)

Vad som avgör är en retorisk, instrumentell intelligens. Tillräcklig kreativitet för att dominera flera kulturer under långa tidsperioder.

Stora delar av kollektivet är i olika grad delaktigt i den konspirativa processen.

Read Full Post »

Ser vi på historien så har konspiration, dvs sammansvärjning ofta använts för lönnmord på regenter, falskflaggade attentat för att starta krig.
Förvisso existerar stolliga konspirationsteorier, speciellt i USA.
Men det är naivt att klistra denna etikett på alla och envar som vill undersöka korruption, falskflagg etc.

Tanken är då att ”vi själva, är numera så upplysta att vi har övervunnit tillståndet av lögn, angreppskrig, förräderi”.

Ingenting tyder på att så vore fallet. Se tex hur massmedierna unisont ljög, för att få igång krigen i Mellanöstern.
Ingen har utkrävt något ansvar för dessa lögner som förmodligen bringat flera miljoner människor om livet, och satt igång en folkvandring som politiskt destabiliserat flera länder i Europa.

Jag har svårt att tro att censur leder till något bättre. Censur är ett uttryck för aggression.
Nästa gång blir det en ny maktkonstellation som riktar samma vapen (el värre) mot den gamla.

Jag har ibland kollat på SwebbTV, en sorts brokig höger, ja.
Men antisemiter – för att några där nämner om Rotschilds finansiella makt? Knappast.
Jurij Linna har säkert fel i det mesta men är främst antikommunist.

Eller är man ”förnekare”, för att de ansluter till en oppositionell uppfattning i klimatfrågan?

Det blir ett sätt att kleta negativa etiketter på åsikter man ogillar. Bättre att argumentera – också om man inte alltid vinner.


De som ljuger för krig gör det i mainstream media, i stort sett oantastade. Assange, som avslöjade lögnerna har suttit inspärrad i åratal.
Detsamma gäller Mordicai Vanunu (om Israels kärnvapen)

Så ligger det till.

Read Full Post »

Olof Lagercrantz har en märkligt profetisk text här..

Read Full Post »

Jan-Olof Rönn förklarar strukturen i massmediernas dramaturgi – att ständigt återskapa ett ”Vi” (som har Rätt) och ett ”Dom” (som är den tänkta fienden, och har Fel). Detta är själva navet i det som kallas krigföring och medias produktion kretsar medvetet eller omedvetet kring den här upprepade dramatiseringen.

Att läsa boken är en mäktig upplevelse. Författaren skapar ett ”kompendium” av flertalet viktiga händelser de senaste femtio åren och visar på de vita fläckarna, det som massmedia har lämnat ute, för att få fram identifieringen, att ”Vi” (västvärlden) varit den goda kraften som värnar friheten, demokratin och att Dom (som bombats, avlivats o torterats) varit förbrytare som gått diktaturernas ärenden.

Den här sortens mediakritik finns annars bara på andra språk – t.ex. engelska. Så Jan-Olof Rönns arbete måste sägas vara unikt.. Det är helt stilenligt att han inte får några omnämnanden i de svenska massmedierna, att han ger ut boken på eget förlag!

Gunnar Thorell

PayPal Me here!

Read Full Post »