Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Sweden’

Read Full Post »

Det verkliga ifrågasättandet och undersökningen av 9/11
fanns istället att få tag i genom små sajter på internet,
Griffins publiceringar...

Sen återgav medierna (utan ifrågasättande) de officiella lögnerna om massförstörelsevapen i Irak, och bidrog alltså till att främja kriget. Det pågår fortfarande och över 1 miljon (mest civila) har dödats. Vad Hans Blix sa ignorerades och Per Ahlmark gick närmast ner i spagat för att få USA att angripa Irak. DN hade t.ex. vid ett tillfälle en principiell artikel för kriget som ”nyttigt fenomen” av någon akademiker, som visade på hur ”gynsamma” krigen var för samhällenas dynamik. Att Irak-kriget handlade om olja och var ett folkmordskrig liksom Vietnamkriget, kunde man bara läsa om på små sajter på internet. Inte i mainstream media.

När det gällde finanskrisen 2007 kunde dessa medier inte heller förutsäga och varna för den omfattande kraschen och nedgången (som fortfarande pågår). Också i det fallet fick man bättre, sannare besked (och besked i god tid!) genom att följa med på nätet: ställen som Information Clearinghouse, Reader Supported News, Truthout – som helt kostnadsfritt återgav kritisk information, trovärdiga analyser.

I fråga efter fråga finner man att mainstream medierna ljugit och förvrängt synen – dels genom att utelämna fakta. Dels genom att ignorera alternativa synsätt. Ljugit genom att bygga på auktoritetstro (endast politiskt korrekta experter tillfrågas).

Massmedierna utger sig för att skydda freden, demokratin och den lilla människan. Som det ser ut i dag känns riktigare att säga att de skadar freden, undergräver demokratin och bidrar till att försämra existensen för flertalet människor.

De underlåter att kritiskt granska ett dåd som 9/11 där 3000 människor miste livet – något som ett flertal seriösa granskare anser måste ha krävt förberedelser av militär expertis (bruket av nanotermit) och som har misstänkt karaktär av false flag operation.

Man förordar ivrigt ett angreppskrig mot Irak och är idag med på att bygga upp propaganda för ett liknande, och ännu värre krig mot Iran. Värre därför att det kan komma att innebära kärnvapenkrig.

Man förmådde inte heller varna för en annalkande ekonomikrisen som har kastat tiotals miljoner människor in i arbetslöshet, fattigdom och hemlöshet (USA o Europa).

PayPal Me! Gunnar Thorell

Read Full Post »