Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Fredsrörelse präglad av ickevåld har rötter i Mahatma Gandhis, Martin Luther Kings, Nelson Mandelas, Oscar Romeros, Rachel Corries, Bertha von Suttners andligt betonade kamp mot rasism och kolonialism.

Också i den nationella, demokratiska och revolutionära socialismens tradition – Rosa Luxemburg, Emma Goldman, Olof Palme, Willy Brandt, Mordechai Vanunu, Pablo Neruda, Victor Jara, Julian Assange, Edward Snowden.

Samt i liberal, sekulär diplomati, Raul Wallenberg, Folke Bernadotte, Dag Hammarskjöld, Robert Kennedy

Av de nitton namn jag nämnde gav tretton sina liv som martyrer för fredsarbete, en satt i isoleringscell i trettio år, en var fängslad i 2 år, en är i arrest på livstid, en är olagligt fängslad på obestämd tid, en är i landsflykt.

Namnen ovan är vad jag, en svensk i ett land med 200 år av fred råkar känna till. Är säker på att varje nation som varit i krig el inbördeskrig sen 1945 har en unik lista på martyrer o fredskämpar.

Det är dags att ta fram hjältarna/hjältinnorna för fred, lära känna deras erfarenheter och organisera ett fredsarbete.
Jag vill tipsa om Ana Valdes eftersom hon som svensk författare tillhör denna kategori, har berättat om sin kamp i Uruguay i ”Er Tid Ska Komma!”

Skatt på männen?

Jag hörde en intervjuare på radion fråga en av deltagarna i feministpartiet FI om en ”mans-skatt” som föreslagits.

Hon byggde sin förklaring med att ”alla män tjänar ju på männens våld mot kvinnorna”.

Det slog mig att frågan är invecklad, leder till andra frågor. Vilka är det som tjänar på våldet? Kollektivet av män drabbas själva som grupp av det grövsta våldet – visar upp de största skadorna ( flesta dödade, invalidiserade ).

Det vi talar om är det laglösa våldet. Men det laglösa våldet hänger ihop med det lagenliga våldet – traditionen att ha arméer. Männen av folket har i många hundra år genom lagstiftning varit förpliktade att göra värnplikt, försvara nationen, arbeta som poliser, väktare. Också av tradition forma de stora fundamenten – bryta ny mark, röja, bygga nytt – fysiskt tunga, adrenalinkrävande arbetsuppgifter.

Frågan är vilka som har fördel av att ”manskollektivet” yrkesmässigt och socialt är associerade med våldsapparaten, de ryggknäckande jobben. Det givna svaret – de män och kvinnor som själva lever skyddade och uppbär privilegier. Den gruppen vore det naturligt att beskatta extra.

Ett politiskt parti som säger att ”alla män tjänar på männens våld mot kvinnorna” kan bara uppfattas som köns-rasistiskt, kan bara åstadkomma en sprängning av opinionen – analogt med rasistiska grupper och partier.

Den ekonomiska fördel vissa män har genom en ibland högre genomsnittslön äts upp av förslitning, social utstötning, risktagande. Männen transfererar av tradition egendom till kvinnorna – genom att de lever kortare ( arv ), genom att de uppfattar det självfallet att stödja sina kvinnor och familjer. Kvinnor har i viktiga avseenden makt över männen.

Männen hamnar till slut i de fattigare bostadsområdena jämfört med kvinnor. Deras mer tävlingsinriktade, slitsamma yrkesliv ger skador. Deras nominellt högre inkomst transfereras till kvinnor, som har bättre hälsa, har fördelar vid skilsmässor. Kvinnor överlever sina män med många år.

När jag går på olika kulturevanemang slår det mig hur vackra och livfulla kvinnor är högt upp i åldern. Deras män ter sig slitna, hårt åldrade, som lastdjur eller dragdjur.

Kvinnorna ägnat mer tid åt föräldraskap och mer tid åt att värna om sin hälsa, sitt utseende – det ingår i den kvinnliga identiteten.

Utseende och hälsa är ett viktigt tecken på status. Aristokratin har i alltid värnat om skönheten. Starka färger, långt hår osv. Attributen finns kvar i kvinnlig identitet. I en kvinna ser vi minnen av ett äldre samhälles aristokrati, ett ännu äldre samhälles gudinnekult.

Gunnar Thorell /

Otroligt – att vi 77 år efter Andra Världskriget, Hiroshima Nagasaki och Förintelsen står inför ett hot om ETT TILL VÄRLDSKRIG – den här gången med TUSENTALS KÄRNVAPENMISSILER.
Galna ”Massmedier” som jobbar för högtryck med den upprörande ”fiendebilden” hin Onde Putin – men såklart ”Vi Själva i Väst” (plus ”lilla Modiga Ukraina”) som höjden av sårad oskuld.
TROTS FAKTA om Storebrors rekordartade krigsanstiftan o proxykrig i 77 år, på fyra kontinenter, med 750 utomterritoriella militärbaser osv
Hur många ”tyranner med weapons of mass destruction” finns det egentligen?
Dessutom att Storebror är den ENDA nation som kallblodigt använt ”Massförstörelsevapnen”, dödade en kvarts miljon människor på några sekunder.
Är vi kapitalt dumma i huvudet som art?
Förtjänar vi då att ens finnas kvar på den här planeten?

Jeffrey Sachs, en röst för fred, talar om olika nationers våld mot världen i övrigt.

Han konstaterar att före WW2 var (kolonialmakten) England med sin demokrati på hemmaplan, den överlägset våldsammaste världsmakten.
Efter WW2 började kampen för koloniernas frigörelse, då trädde USA (även ”demokratiskt”) in på liknande sätt, för att med militärt våld (proxykrig, beväpna fascistiska rörelser) stoppa nationella, liberala, socialistiska befrielserörelser.

Här är USAs lista på militära interventioner angrepp. o subversioner utanför sitt eget territorium.

(För att hindra världskrig borde den publiceras dagligen i alla massmedierna. Men naturligtvis sker raka motsatsen).

Kina 1945
Syrien 1949
Korea 1950
Kina 1950
Iran 1953
Guatemala 1954
Tibet 1955
Indonesien 1958
Kuba 1959
Kongo 1960
Dominikanska republiken 1961
Vietnam 1961
Brasilien 1964
Kongo 1964
Guatemala 1964
Laos 1964
Dominikanska republiken 1965
Peru 1965
Grekland 1967
Guatemala 1967
Kambodja 1969
Chile 1970
Argentina 1976
Turkiet 1980
Polen 1980
El Salvador 1981
Nicaragua 1981
Kambodja 1981
Angola 1981
Libanon 1982
Grenada 1983
Filipinerna 1986
Libyen 1986
Iran 1987
Libyen 1989
Panama 1989
Irak 1991
Kuwait 1991
Somalia 1992
Irak 1992
Jugoslavien 1995
Iran 1998
Sudan 1998
Afghanistan 1998
Jugoslavien 1999
Afghanistan 2001
Irak 2002
Somalia 2006
Iran 2005
Libyen 2001
Nutid – Egypten, Libyen, Irak, Syrien!

(listan o texten efteråt sammanställd av Umit Dag)

Samtliga ovanstående länder har USA antingen bombat, attackerat eller försökt störta regeringen på, sedan 2:a världskriget. Inget annat land har härjat på vår planet som USA.

Man har skapat en militär allians i form at NATO och flyttat fram sina positioner ytterligare. Idag har man i stort sett sina militära baser över hela jorden.

Media styrs stenhårt. De har kastat land efter land i avgrunden och det är alltid för det invaderade landets bästa. Diktator efter diktator har man bombat bort, i demokratin och frihetens namn. Naturligtvis ska landets resurser tillfalla amerikanska företag som tack för hjälpen.

Att landet lämnas i ett inbördeskrig efter att man satt grupper mot varandra får man räkna med. USA är ju världens räddare, de är de som är de goda.

Diktatorer är ju av ondo, förutom den störste och grymmaste av alla diktatorer, Saudiarabien, dem knäböjer man inför. Europa, så även Sverige, applåderar och beundrar USAs vilja att hjälpa alla länder som behöver det.

För USA är ju de goda. Vi ser på amerikanska filmer, läser amerikanska nyheter och efterapar det stora landet i väst. Oj vad vi vill vara som USA. Är man allierad med USA får man också göra lite som man vill.

Man får stödja terrorism, låta terrorister resa fritt genom landet, bomba sin befolkning, kväsa all form av opposition, förbjuda byggande av kyrkor och hålla kristna utanför den offentliga sektorn, censurera sociala medier och förtrycka minoriteter. Allt detta går bra bara man upplåter sina baser till USA.

Slutsats: ”Det Militära” är ett på djupet intelligens-befriat system, från början uppbyggt som mafia. Kulturellt sett bara ett snäpp över konkurrensen mellan babianflockar.

Men fullkomligt livsfarligt ödeläggande för ett urbant, högteknologiskt samhälle – (kärnvapenmakter) .

Otroligt egentligen, att vi 77 år efter Andra Världskriget, Hiroshima Nagasaki och Förintelsen står inför ett hot om ett till världskrig – denna gång med TUSENTALS KÄRNVAPENMISSILER.
Galna ”Massmedier” som jobbar för högtryck med den upprörande ”fiendebilden” hin Onde Putin – men såklart ”Vi Själva i Väst” (plus ”lilla Modiga Ukraina”) som höjden av sårad oskuld.
TROTS FAKTA om Storebrors rekordartade krigsanstiftan o proxykrig i 77 jävla år, på fyra kontinenter, med 750 utomterritoriella militärbaser osv
Dessutom att Storebror är den ENDA nation som kallblodigt använt ”Massförstörelsevapnen”, dödade en kvarts miljon människor på några sekunder.
Är vi kapitalt dumma i huvudet som art?
Förtjänar vi ens att finnas kvar på den här planeten?

USAs hundratals militära interventioner sen 1945

Läs mer »

Sorgligt, men vår art av primater fungerar ofta på ett oerhört banalt sätt, och det är vad massmediernas krigspropagaganda spelar på.
Att skapa ett ”varmt, heroiskt VI SJÄLVA” och mot detta peka ut ”Den Onda Makten” och de som kramar Den Onda Makten. ”Putin-kramarna”.
Fienden.
Till och med en del vänster-veteraner från Vietnamrörelsen (som verkligen borde veta bättre) torskar nu på krigspropagagandan. Dvs de KAN inte se komplexiteten i den intrig som byggts upp i Ukraina, med USAs kraftiga bidrag och anstiftan.
Nej, nu ska det ondskefulla Ryssland ”regime-change’as” delas upp, med USA/Väst’s benägna vapenhjälp.
En riktigt fet godbit som många velat hugga för sig genom historien (inte bara Hitler och Napoleon)
Egentligen är alltsammans som rör krig en sorts otidsenliga ”släktfejder”, ”brödrastrider” – som hos chimpanser el babianer.
Med skillnad att vi under historiens gång utvecklat alltmer fruktansvärda vapen.
Själva ”idiotin” i krigspropagandan – dvs hetsen för en fejd – påminner om vårt ”enkla ursprung” när vi pucklade på varandra (men då endast med trädgrenar).

En fråga.
Kan vi nå ett steg längre, eller tar vår saga slut snart ?

Armageddon sucks

Och ”Utan Media kan du inte Starta ett Krig”.
Krigspropagaganda uppvisar samma infantila nivå som i gängkrig. Skadeglädje, lögnaktighet, ingen ände på rivalernas hemskheter –

Men ”vår egen sida”, förstås alltid präktig, rättsinnig oavsett hur destruktiv.

Man kan också likna den militära logiken vid hur treårigar i en sandlåda reagerar mot varandra. ”Treåringar” som har kärnvapen o kan spränga sig själva, ”sandlådan” + ”hela bostadsområdet” i luften.

Ja ”massmedierna” ljög lika konsekvent i början på Vietnamkriget, i slutet av sextiotalet.

Det hette att USA med sina ”rådgivare” o vapen måste ”rädda världen undan kommunismen”. Så detta Vietnamkrig var enl media visserligen ”tragiskt”, men dock ett Krig underförstått av godo för mänskligheten
(5 miljoner dödades)

Så det första steget i min egen veteran-generation var att publicera en tidskrift, VIETNAMBULLETINEN, som drog fram den franska kolonialhistorien, de svikna fredsavtalen, frihetskampen – de katolska fascister i Vietnam, som både Frankrike o USA använde som sina ”proxies”.
Nu finns internet, video, sociala medier – andra sätt att arbeta på.
Men ett liknande upplyst motstånd mot medias krigspropagaganda måste spridas till allmänheten.

På den tiden fanns Olof Lagercrantz som efter hand släppte in antikrigs artiklar i DN. Sara Lidman, Lars Forsell, Folke Isaksson, Jan Myrdal.
I dag existerar inte ngt motsvarande – diktare/författare är inordnade som PR-agenter för att sälja böcker.
Svenska Massmedier utgör följaktligen en mur av lögnaktig krigspropagaganda.
Det är mycket farligare nu än på sextiotalet.
Mer kärnvapen, kortare varningstid.
Kritisk journalistik existerar inte, eller blir straffad, fängslad, torterad (som i fallet Assange, Snowden, Manning) .

Visst ser jag felen och förbrytelserna hos USAs mäktiga rivaler, Ryssland och Kina!

De ser jag tydligt sen sjuttiotalet.
Vem kan undgå att känna till Gulag systemet, de militära intrången vid upproren i Ungern, Tjeckoslovakien. Repressionen i Baltikum, svälten i Ukraina.
På samma sätt, Kinas militara repression i Tibet. Övergrepp och fängslanden under kulturrevolutionen.

Man måste väl närmast vara illiterat om man i Väst inte kände till de övergrepp som USAs rivaler på världsarenan begått?

Under förra kalla kriget publicerades ibland dödssiffror för Stalins avrättningar i Sovjetunionen så man undrade om det överhuvudtaget kunde finnas kvar någon befolkning där.
Senare forskning i Kremlarkiven (J Arch Getty o Nicholas Werth) under Gorbatjovs töväder, reducerade siffrorna till en tjugondel av de påstådda..

Så detta känner vi till i Väst. Kan också rekommendera Rysard Kapucinski, Varland Sjalamov, Solsjenitsyn, Pasternak, Bulgakov, Jung Chang (systemkritiker i Öst )

Däremot tycks det i Väst stå sämre till med kunskapen om ”oss själva”, vår ”gobeläng av lögner” som Harold Pinter (en av ”våra” systemkritiker) beskrev det.

De flesta blir överraskade inför den ytterst omfattande listan över USAs regime-changes, proxykrig o bombkrig sen 1945. Och faktum att USA har 750 militärbaser utanför sitt eget territorium tycks flertalet knappt känna till, verkar inte störa deras tilltro till de trots allt goda avsikterna med Kiev-kuppen.

Enligt Pinter fungerar massmediernas propaganda hypnos på ”oss själva” som om alla krigsförbrytelser USA gjort sig skyldiga till ”egentligen INTE HÄNDE – och OM det verkligen hände saknar det i vart fall betydelse” (fritt ur minnet).

Dvs ”våra” massmedier nöter in och upprepar och överdriver RIVALERNAS förbrytelser, men glömmer bort och placerar vår egen sidas förbrytelser bland finstilt o i fotnötter…
”Kom glömska, med ditt drömska..”

Så kan masslaktandet av vår egen art fortsätta och fortsätta, trots hotet numera, om total utplåning.
En fredsrörelse tycks vara något i fjärran, overkligt.
En liten åderlåten byråkrati som stultar fram bakom vapenhandlare, terroristexperter, statschefer, flåsande nyhetsankare

US ÖVERSTE MACGREGOR VARNAR VÄRLDEN FÖR ETT KÄRNVAPENKRIG , OM USA INTE BACKAR, VAD GÄLLER UKRAINA (se YouTube)

Min kommentar:

Principiellt har ”folken” aldrig haft tillräcklig insikt kunskap om den masslakt på vår egen art som gått under namn av ”krig” (mot än den ene än den andre ”fienden”).
Och så är det fortfarande också i, våra ”ack så fina demokratier”.
En armé av lejda journalist- och akademiker-hjon är snabbt igång med att via ”massmedierna” skriva om historien o kunna peka ut den Nya Hin Onde.
Hos oss, alltså för närvarande Ryssland /Putin /Putler. Som med sin ”konstiga blick” och sina ”psykopatiska tendenser” ska locka oss att bejaka (el åtminstone inte protestera mot) ett kommande kärnvapenkrig.
Kvällspressen har (tror jag) i det här fallet bara en GRÖVRE , mer förenklad version av krigspropagaganda, än vad vi ser i DN, SvD, SR TV osv

Vid krigssituationer är massmedierna inordnade i totalförsvaret, såsom ”psykologiskt försvar”. Det är reglerat genom lagstiftning.
Efter Hiroshima Nagasaki, borde det snarare kallas ”DEPARTEMENTET för vidimerad lögnaktighet”.

Ryssland (Sovjetunionen) förlorade 26 miljoner liv i kampen mot nazismen. När USAs ”NeoCons” startade sitt samarbete med ukronazi vid Kiev-kuppen 2014 var målet att hetsa och angripa Ryssland. Vad vi ser är Rysslands motangrepp på ett av USAs alla proxykrig som de har anstiftat sen 1945.
Den verkliga fascismen i dag ryter och heilar inte eller kommer släpande på en swastika, har snarare filttofflor, sammetshandskar, är medietränad, verserat leende. Fascism av i dag yttrar sig i att staten smälter samman med finansvärlden och förverkligar en genomgripande militarisering, vapenhandel, sofistikerad propaganda ala Hollywood (eller Kreml).
Kriteriet på fascism är oavbruten Krigsanstiftan, tortyr, censur, massdödande av vår egen art.
Angreppskrig för dominans har pågått år efter år, sen 1945.
Vilka har ostraffat anstiftat de flesta av dessa krig? Låtit mörda statschefer, spionerat, krävt underkastelse?
Vilken stormakt har 750 militärbaser utanför sitt eget territorium?
Det är ett trick att dölja det under propaganda om ”krig för demokratisering”, ”krig ”genusfrigörelse”, ”krig för fred”.
”Fascism” har alltid lyckats appelera till massorna med falsk popularitet, men skapat upptrappade krig, undergång för miljontals.
De faktiska, pågående massmorden som ägt rum på flera kontinenter är det främsta kriteriet på vår tids fascism. Julian Assange sitter fängslad för att ha avslöjat karaktären av dessa krig.
Det är ett ödesdigert misstag att spana efter en ”ny, rytande 30-tals Hitler”. (Eller en liknande ”Putler”)
Om en rörelse för fred och nedrustning inte förmår ta sig an ”bjälken i vårt eget öga”, dvs kritik av ”vår egen” militärt, dominerande Västvärld, blir protesterna mot Rysslands krig bara en del av den pågående krigspropagagandan för oavbrutet, upptrappat krig.

USA var det imperium som skonades helt från Andra Världskriget.
De kunde hjälpa Europa på fötter med Marshall-hjälpen och har genom flera decennier åtnjutit en särställning genom sin bättre ekonomi, sitt informationsövertag, sin populära, folkliga kultur (Tänk, den svenska invandringen, Hollywood, jazzen, rockn roll, blue jeans). De uppfann mer eller mindre reklam och PR – alltså ”sofistikerad propaganda” ( = ”till synes utan partisk avsändare” )

Det här gör att vi har svårt att se ”den mörka sidan” hos Storebror – dvs 75 år av omfattande krigsanstiftan på fyra kontinenter.
Vi ”ser det” iofs, men ”glömmer det”, som om vi är under hypnos genom USAs starka informationsövertag.
Harold Pinter beskrev det i sitt nobeltal, som ”Västvärldens gobeläng av lögner”.
Jag skulle snarare vilja kalla det LÖGNAKTIGHET, kollektiv oförmåga att se ”den egna sidans” drag av högmod, arrogans och blodtörst.
Istället vill vi på denna sida stoltsera med vårt omfattande våld såsom ”goda krig”. Krig för högre ändamål.
Bara den utpekade fiendens krig är ”Onda”, farliga.
”Våra krig” är liksom på ett egendomligt sätt alltid ”för det Allmännas bästa”.

😬

Fruktansvärda kommentarer nu på sociala medier (- efter långvarig hatpropaganda i massmedierna.)
Folk kommer alltså med offentliga uppmaningar till MORD på en statschef vars land Sverige haft 200 år av fred med.
Om man nu får Putin mördad måste man logiskt sett också mörda statschefer i nästa och nästa land som USA fixar ett proxykrig med. Och samma logik kommer att drabba ”oss själva”.

De som uttrycker det här är själva offer för den värsta, mest enfaldiga propaganda som Sverige sett prov på sen många decennier tillbaka.
Inte ens under förra Kalla Kriget nådde den blodtörstiga dumheten såna rekord.

Det finns något värdefullt i vår kristna kultur som kanske ska framhävas i en farlig situation som vuxit fram?
Behovet, att se bjälken i sitt eget öga innan man pekar på grandet i broderns.

”Vi själva” har – efter lönnmordet på Olof Palme – införlivats alltmer med ett maktblock lett av USA, som tillämpat tortyr, utomrättsliga fängslanden, utomrättsliga avrättningar, utelämnande till tortyr, storskaligt spionage på den egna befolkningen, som har 750 militärbaser utanför sitt eget territorium och bedriver angreppskrig och ”regime-changes” under namn av ”demokratisering”, ”förebyggande krig”, krig mot terrorism” osv sen 1945.

Dessutom är det det enda maktblock vars dominerande nation använt kärnvapen och på några sekunder utplånade en kvarts miljon människor (Hiroshima Nagasaki)

Har vi då särskild anledning att vara så FRUKTANSVÄRT UPPRÖRDA över vad Rysslands statschefs militära aktioner i Ukraina – så upprörda att vi publicerar mordhot?

Bör vi inte erinra oss att Ryssland förlorade 26 miljoner människoliv i kampen mot nazismen, och att USA har försett ukrainska fascister med militära rådgivare och vapen?

Är det inte på sin plats också att minnas att Rysslands ledare vid upprepade tillfällen sökt närma sig NATO EU för att skapa en plan för ”gemensam säkerhet”, men att detta viftats bort, och att NATO istället (mot tidigare löften) utvidgats till 13 angränsande länder?