Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Om ”toxiskt beteende” diskuterades på ett vettigt sätt, skulle man inte enbart publicera utredningar om toxisk maskulinitet – ”männens våld mot kvinnor”. Om ”Vita Heterosexuella Mäns belastning på miljön” (Jfr Åsa Romsons Almedalstal) osv. Utan också, givetvis, om toxisk femininitet.

Sanningen är att misandri (manshat) är så grundligt inarbetat i kulturen att det ”går under radarn”.
Män har varit kanonmat, o ”förbrukningsmaterial” (som grovarbetare) sen antiken.

Det finns alltså inte bara kvinnohat, utan också en inbyggd, negativ fördom mot ”män av folket” i det system vi lever i.

Vi har också dess raka motsats, dvs idealisering av det manliga, idealisering av det kvinnliga.

Däremot finns det sen ca 50 år tillbaka en ORGANISERAD LOBBY , feminismen, för att idealisera det kvinnliga och nedsätta männen. Att kvinnor också kan agera våldsamt, skadligt, parasiterande, lögnaktigt, utpressande, etc är sällan föremål för uppmärksamhet i offentligheten.

Det vore otänkbart att till exempel ha en reklamfilm som i likhet med Gilettes, suggestivt radade upp typiskt destruktiva beteenden hos kvinnor, förmanade kvinnorna angående dessa olater, vädjade till de dygdiga, och samtidigt sålde en skönhetsprodukt.

Feminismens politiska ”misstag” är att de, i sin ensidiga jämlikhetssträvan vill ha kvar den positiva fördomen angående kvinnor – männens chevalereska uppskattning, romantiken, kulten av moderskap.

Men de vägrar att se (eller vilja hindra) det vitt spridda förakt och hat som existerar just mot den största gruppen män, som saknar makt.

Vänstern, som utan kritik sprider det feministiska

budskapet förlorar stort på detta.
Inte undra på att LO-männen går till SD.
Att V mest samlar på sig välsituerade akademiker och tjänstemän. .

Detta är också vad ANTIFEMINISMEN handlar om. Varför den är viktig.

Den bärs upp av TIDIGARE FEMINISTER , som haft djärvhet att ta upp frågan om männens mänskliga rättigheter. De har prompt mobbats ut ur rörelsen.

I stil med Christine Hoff Sommers

Cassie Jay (the Red Pill l
Karen Straughan,

Camille Paglia,
Doris Lessing,
Lauren Southern,
Diana Davison.

Antifeminism bärs också upp av män, som har varit feminister, men insett det nuvarande draget av kvasi-teori, trenden till statspropaganda (liknar rasism o rasforskning).

Warren Farrell är en sån, kunnig kritisk antifeminist. Också Jordan Peterson.
Vår egen Pär Ström.

PayPal Me 🛑

181 miljoner dollars lotteri-vinnare finner sitt livs kärlek bara efter två dagar

Läs mer »

Wilkinson does not imagine that equality can be achieved in any utopian sense (ala Communism’s New Man or Heaven on Earth). A social ranking will always exist, but the question is whether it forms a pyramid that is very steep, or if it is flattened to varying degrees.
He believes that it is natural for man to use both status-seeking and egalitarian strategies in his social action.
The important thing is proportions.
In a distinctly unequal society, the status seeking becomes central.
Economic equality attracts more of diplomacy, friendly behavior, and strategy thereafter.
Companieros (those with whom you share bread, pane).
An similar behavior can be seen in chimpanzee flocks, when the dominant male is NOT by far superior and aggressive. Then, delegation, negotiation behavior, gifts and gifts are developed.
Rather, if the leader has superior strength and aggressiveness, a tyranny unfolds where members seek confirmation through submission and self-assertive behavior.
The research (by the gini measure) shows that the entire population is more healthy and well-off with equality. It is not about living standard, or poverty per se, but rather about the distances in the social hierarchy.
In the case of large differences in income, one is disproportionately concerned about one’s status, and the body generates stress hormones. The brain is affected.
The person who is at the bottom of the hierarchy gets poor self-image, feels self-contempt – also contempt of the members of his family.
In such a society, bullying, violent behavior for self-assertion arise.
It also becomes more common there with an inflated, narcissistic self-image to reach recognition, respect. Ostentatious consumption.
Others recedes, isolate themselves, feeling unworthy.
The subjective experience of prolonged self-contempt is internalized and spread to the children.
Three quarters of all Britons have experienced suicide impulses
Financial repression affects the brain and intelligence. It is now proven that signs of intellectual inconsistency are caused by poverty, not the other way around.
The book is called ”The Inner Level” by Richard Wilkinson and Kate Picket.

PayPal Me 🛑

Vad kan vi göra åt det offentliga förtalet mot männen och maskuliniteten?

Lite bakgrund:

Genusteorin (att kön övervägande är en social konstruktion) skapades av John Money, på 50-talet, Hopkins Institutet.
Teorin byggde på en tvillingstudie, där den ena tvillingen som litet barn, vid en omskärelse råkade få sin penis avlägsnad (ett missgrepp).
John Money fick reda på detta, och övertalade föräldrarna (en fattig familj) att låta pojken ingå i ett experiment.

Man tog bort också pojkens testiklar. Gav honom dockor, flickkläder, kallade honom, och uppfostrade honom som ”Brenda”.

Tvillingarna träffade regelbundet John Money och utsattes för behandling, som idag nog närmast skulle uppfattas som övergrepp.
Nåväl, John Money publicerade sin avhandling, som fick stort genomslag.
Plockades upp tex av Simone Beavoire i Det Andra Könet (som ”bevis” för att kön är en del av ett indoktrineringssystem, för att ”förtrycka kvinnorna”)
Resten är historia, som det heter.
INGEN i det ideologiska triumtåget brydde sig dock om att kolla hur det gick för tvillingarna.

I puberteten blev ”Brenda” trots alla åtgärder åter maskulin, och ville göra samma saker som tvillingbrodern.
Han fick så småningom veta om vad som hänt honom, och beslutade att operera om sig till man. Kallade sig David.
Hans tvillingbror utvecklade schizofreni och tog livet av sig.
Också David Rheimer tog till sist livet av sig.
Trots det fortsätter man i universitetsvärlden att betrakta teorin (att kön är en social konstruktion) som vetenskaplig.
Det rör sig snarare om en doktrin, som bevisligen är felaktig och vållar stor skada.
I själva verket kan man säga att Genusteorin är pseudo-vetenskap, precis som Herman Lundborgs skallmätningar.

Att den fått ett sånt genomslag beror antagligen på teorins förmåga att söndra (ungefär som rasreorierna).
”Makten” behöver väl alltid nya verktyg för att behärska populasen?
(Rasteorierna skämdes ju ut av Hitler..)

PayPalMe 🛑


David Reimer, som flickan ”Brenda”

Det förvånar mig verkligen, att vi 73 år efter Hiroshima Nagasaki, och efter 100 år av forskning om evolutionen, fortfarande politiskt sett, delar in oss i ”höger mot vänster”.
Och tillika – att det existerar en mer eller mindre ”dödlig fientlighet” mellan högerns och vänsterns mer extrema former!!
Den extrema vänsterns (marxismens) ”fel” är det messianska hotet om att rasera samhällets hierarki i grunden (krossa kapitalismen, krossa patriarkatet).

Den extrema högerns (fascismens) ”fel” är hotet om att rasera en samhällsordning som gått igenom en serie av humana reformer. (strypa ”vänstern”, fackföreningarnas inflytande, minoritersgruppernas representation osv ).
Det är något måttlöst i dessa kvardröjande militanta attityder, som knyter an till 1800-talets krigsideologier – och som bara kan leda till total förstörelse i nuvarande århundrade.

2000-talet, om något, måste präglas av dialog mellan ideologier, vägledd av vetenskap, artificiell intelligens.
Om vi inte klarar det, är vi destinierade för en snabb undergång.

PayPal Me 🛑

En obsolet tradition?

Vi bör kunna vara överrens om att Officiell Historieskrivning har blivit grundligt fifflad med. Det gör det svårt att låta bli att se världen naivt: som om den handlade om de Goda mot de Onda, hjältarna mot skurkarna.
Men världen är inte så beskaffad. Genom evolutionen finns gott/ont, högt/lågt i ett kontinum, jämnt fördelat.
Och därför, uppstod förmodligen också det eviga behovet hos ideologerna, att rigga upp ”motsatta sidor”, uppmuntra konflikt.
I en tid av potentiellt kärnvapenkrig (=total förintelse), har vi alla rätt att ta kontroll över vår varseblivning, kontroll över våra liv.
Oavsett hur udda våra åsikter är i förhållande till ”partilinjen” – låt aldrig Andra föreskriva sättet att tänka.
Om du INTE sticker av i den här världen av dödlig konformitet, vad gör du isåfall på planeten?(fritt efter en känd konspiratör, vars namn inte bör uttalas)

PayPal Me 🔻

Tillvaron är ett sjukhus, där varenda patient är besatt av en längtan att byta säng. Den ene vill ligga mitt emot kakelugnen, den andre tror att han skulle tillfriskna, om han bara kom vid fönstret. För mig känns det som om jag alltid skulle kunna trivas just där jag inte befinner mig, och detta flyttningsproblem hör till dem som jag ständigt dryftar med min själ.
Säg mig, min själ, du min arma, förfrusna själ, hur skulle du tycka om att slå dig ner i Lissabon? Där bör det vara varmt, och du skulle kvickna till igen som en liten ödla. Staden ligger vid vattnet, man påstår att den är byggd av marmor och att invånarna hyser ett sådant hat mot allt slags vegetation att de rycker upp träden med rötterna. Det vore väl ett landskap efter din smak, ett landskap av ljus och sten och speglande vatten.
Själen svarar inte.
Eftersom du är så förtjust i att vila och att se på rörelse – vill du komma och bo i Holland, detta lyckogivande land? Det vore kanhända en trakt som skulle förströ dig, sedan du så ofta beundrat den i bild på museerna. Vad säger du om Rotterdam, du som älskar master och fartyg, förtöjda vid husens stenfot?
Själen förblir stum.
Batavia kanske skulle tilltala dig mera? Där finge vi förresten stifta bekantskap med den europeiska anden förmäld med den tropiska skönheten.
Inte ett ljud. – Är månne själen död?
Har du alltså kommit till den grad av försoffning att du bara finner nöje i ditt eget onda? Om det är så – låt oss då fly till länder som liknar döden… Nu har jag det – arma själ! Vi packar och far till Torneå. Låt oss resa längre bort till Östersjöns yttersta ände, eller ännu längre bort från livet om det är möjligt – vi kan slå oss ned vid Nordpolen. Där snuddar bara solen snett vid jorden och den långsamma växlingen mellan ljus och natt upphäver alla olikheter och ökar ödsligheten, denna halva tomhet. Där kunde vi ta oss långa bad i mörkret medan norrskenet, för att förströ oss tid efter annan strödde ut sin säd i rosiga kärvar liksom återskenet från ett fyrverkeri i helvetet.
Äntligen exploderar min själ, och i sin vishet ropar den till mig: ”Var som helst! Var som helst! Bara det blir bortom denna värld!”

PayPal Me 🛑