Feeds:
Inlägg
Kommentarer

En ny uppblomstring av humanismen!?

(som motvikt till den starka nyliberala, konservativa trenden…)

Här presenteras idéerna, via Youtube Pod..

The Patterning Instinct

Den ultimata boken om Palmemordet…

(När man läst hela, förstår man  varför det varit tyst om den, trots den höga kvalitén )

Författarna lyckas förklara ett större sammanhang genom vilket den tidens ”förenade Säkerhetstjänster”  förmådde sänka flera socialdemokratiska regeringar i världen, före mordet på Palme.

Det gällde falska beskyllningar mot Willy Brandt i Tyskland, Wilson i UK, och Whitlam i Australien.

Palme var sannolikt ”en i raden” som angreps. 

Man förstår av ”Inuti Labyrinten” vilken formidabel, oåtkomlig makt som döljer sig sig bakom begreppet ”säkerhetstjänst”. 

Dessa icke valda organisationer i Väst samverkar inbördes, och samarbetar ibland med  grupper på högerkanten som är i stånd att utföra lönnmord,  falskflaggade attentat – dåd som knappast tillåts att granskas av parlamentariker – isåfall på ett sätt, som bortser från motsägelser och  graverande omständigheter)l.

Inuti Labyrinten är logiskt betvingande, genom detaljgranskning av tidslinjen kring mordet. Förloppet är noggrant återgivet,  laddat med sardonisk humor. 

Man lär sig en hel del om varför det går så trögt med  ”fred och sociala reformer” i demokratierna. 

Enda nackdelen med Poutiainens stil är väl att det hinner blir en hel del omtagningar.

En lust att spika fast vissa centrala fakta.

Förmodligen är det ”nyttigt”. Till hjälp för minnet. 

Båda de ”ensamma galningarna” (först ”Trettiotreåringen” sen Christer Pettersson)  visade  sig ju ha  fullgoda alibin – men Hans Holmer ansträngde sig likväl, in i det sista, att ordna  ett justitiemord.

Han intrigerade  bort åklagaren, KG Svensson, som ingripit mot de grova manipulationer som polisen använt vid vittnesförhören med trettiotreåringen. 

Vid ett lönnmord på nyckelpersoner finns det sällan egentliga bevis,  fysiska objekt, DNA som kan bindas till mördaren/mördarna.

Däremot kan man säga att ”indicierna” så småningom ”hopar sig”, genom att det kommer fram alltfler motsägande fakta, och dessutom, att det blir allt tydligare vilka krafter som tjänat på mordet.

Potihainens ger en intressant orientering gentemot  Säkerhetstjänsterna.

Man får bevis för att det pågick en offensiv från extremhöger-kretsar i början på åttiotalet, som till sist gav utrymme för den nyliberala vågens genomslag (Reagan, Thatcher).

Falska anklagelser för spioneri och korruption riktades mot och fällde såväl Whitlam (Australien) , Wilson (UK) , Willy BRANDT (Västtyskland).

Palme hade också varit utsatt för en liknande förtalskampanj, men var antagligen för populär – (kanske inte i Sverige, men internationellt). 

Han ansågs ha visat oförlåtlig ”illojalitet” mot den Västliga maktsfären när han demonstrerade tillsammans med Nordvietnams ambassadör (Nord vietnam och FNL som hade stöd av Sovjetunionen, i segern över USA).
Här finns ”Inuti Labyrinten”, på Bokus

PayPal Me 🛑

Lyssnat på den som ljudbok.
Det jag uppskattar är ”fliten och översikten” vad gäller konspirationsteorier.

Samtidigt blir det en sorts ”ytlig överlägsenhet” i stilen som till slut tröttar. Det lätt genomskådade målet är att dra löje över en omfattande, väldigt skiftande genre.

Jag önskar att Kent hade stannat upp och fördjupat vissa frågeställningar. Till exempel kring 911.

För vad är syftet med konspirationer?

I vilka sammanhang har det fungerat nästan alltför bra, för att ändra historiens förlopp?
Istället ger Kent bilden av att praktiskt taget allt tänkande kring vad som eventuellt kan vara konspiration, åstadkoms av obalanserade fanatiker, paranoiker, folk utan realistiskt omdöme.

Det här ansluter till mainstream-uppfattningen, att allmänheten idag bör avfärda det mesta som diskuteras utanför den stora arenan, typ Dagens Nyheter, SRTV, SVD och så vidare.

I just den här avseendet blir Kents stora resumé av konspirationsteorier visserligen imponerande som en sorts maratonlöpning, men också sövande, långtråkig. Det finns inga höjdpunkter, det sker ingen egentlig bevisföring.
Författaren tycks ha övertygelsen att föremålen för analysen i grunden är så orimliga, löjeväckande att allt ligger i öppen dager.

Verkar som om Kent saknar kunskaper om krigshistoria, – vad som dokumenterat varit falskflaggade aktioner byggda på konspiration.

Med en mindre tvärsäker utgångspunkt hade boken definitive vunnit i värde.

PayPalMe

”Vi, de Goda” mot ”dem, de Onda”.
Den ”Fria världen” mot ”de Tyska Hunnerna”
Den Fria Världen mot Den Röda Faran,
Mot Den Gula Faran,
Den Fria Världen mot ”Ny Hitler med massförstörelsevapen”..
Att INTE förstå detta, o dess konsekvenser är lika korkat som att vägra förstå vad som händer när man ”rör om i en myrstack”.
Ända sen kolonialkrigen på 1800-talet har ”fientligheten för krig” enkelt byggts upp på sekulariserad propaganda.
Vi, De Goda, har alltid och allestädes en ”Nödvändig civiliserande uppgift” mot de Onda, primitiva mörkmännen, hunnerna, judebolsjevikerna, kommunisterna osv.
Just nu är vi förstås igång, att ”civilisera” Mellanöstern, samtidigt som vi (fattas bara! ) blir ”invaderade” av muslimska flyktingar samt diverse lycksökare…, undergrävda av Det Muslimska Brödraskapet, Mehmet Kaplan mfl 😎
(fråga, vad skulle hända om man bombade, dödade två miljoner människor i europeiska länder, totalt förstörde infrastruktur, hjälpte fram de värsta quisslingarna till ledande ställning osv?
Givetvis skulle vi själva bara ta en sådan bagatell ”med knusende ro”, ”tåla alltsammans”, ta emot ”hjälp på plats” osv? Ingen oro eller motståndsrörelse hos oss inte? ) 🤔
Värt att minnas – religionerna är intellektuella förlagor till de POLITISKA IDEOLOGIERNA.
Alltså, prototyper för ”binärt tänkande” – ett tänkande huvudsakligen grundat på föreställning om ”ont/gott”.
Det är (efter Hiroshima Nagasaki) att betrakta som en ”byfånemodell” ( sett från perspektiv av ”FREDSOPINION”, ”ARTENS ÖVERLEVNAD” ).
– binärt tänkande utgör motsatsen till vetenskaplig analys.
Den senare bygger på vad som logiskt och empiriskt är BEVISABART. Attityden är av medveten osäkerhet, uthållig skepticism.
Många till höger förstår det här på ett elementärt sätt när det gäller missionerande marxism/feminism/nazism, men torskar på samtidens egen stora konspirations-variant – det sk ”Kriget mot Terrorismen”.
Bondfångeriet för krig börjar med:
”Vi, de Goda” mot ”dem, de Onda”
Västvärldens kristna civilisation mot de GUDLÖSA judebolsjevikiska svinen. (Hitler).
Den ”Fria världen” mot ”de Tyska Hunnerna” (Churchill)
De Socialistiska länderna mot Den Aggressiva, kapitalistiska Imperialismen! (Stalin)
Den Fria Världen mot Den Röda Faran,
Samt Den Gula Faran,
De Blå Myrorna (icke att förglömma).
Den Fria Världen mot ”Ny Hitler med massförstörelsevapen”..
Det Västerländska Demokratiska Samfundet, mot den Islamska Terrorismen.
Den Västliga Demokraturen mot den Östliga Demokraturen (= NATO mot ”Ryssen”)
binärt tänkande.
Binärt tänkande.

Hemmalaget mot Bortalaget, men utrustade med kärnvapen! splitterbomber, biologiska vapen..

Jo det förekommer så klart onda avsikter, konspiration (speciellt inför militära angrepp).
Men evolutionen av kultur, teknik, ekonomi bygger i huvudsak på vetenskap, omfattande pragmatism, efterhärmning av framgång, tillfälligheternas spel. Man skulle också kunna uttrycka det så att evolutionen har fördelat egenskaper, som vi anser ”onda” respektive ”goda”, på ett relativt jämnt sätt.
Den Neolitiska Byfåne-modellen (som religioner o ideologier tar i bruk) bygger på att allt som tycks gå den egna ”byhålan” emot, beror på De Andras avsiktliga Ondska.
Och allt som den egna sidan lyckas med, är en triumf för den egna ledarnas godhet och beundransvärda visdom.

Vad vi måste företräda är det enda möjliga säkerhetstänkandet: skepsis – alltså ny ”opinionsbildning”.
Om det har någon inverkan på den kompakta stupiditet vi fn lever under, återstår att se.

PayPalMe

Dikter 2

FERN HILL; Dylan Thomas

Nu när jag var ung och fri under äppelgrenar kring det trallande huset och lycklig som gräset var grönt, natten över dälden stjärnströdd och tiden lät mig hojta och klättra gyllene i hans ögons glansdagar, ärad bland skrindor var jag furste av äppelstäder och det var en sång då jag värdigt lät träden och löven tåga med råg och tusenskönor fram längs floder av fallfruktsljus.

Och när jag var grön och sorglös, ryktbar bland ladorna kring den lyckliga liden och sjungande som gården var hem i solen som bara en gång är ung och tiden lät mig leka och vara gyllene i hans tillgångars barmhärtighet, grön och gyllene var jag jägare och herde, kalvarna sjöng till mitt horn, rävar på höjderna gav skall och kallt och sabbaten ringde sakta i de heliga flodernas stenar.

Att springa hela solen lång, det var luft, det var härligt, melodier från skorstenar, slåttervallar höga som huset, det var luft, lek och vågor och eld grön som gräs Om natten och under enkla stjärnor när jag red mig till sömns bar ugglor iväg med gården, salig bland stallar hörde jag hela månen lång nattskärrorna flyga bort med hövolmar och hästarna ljunga in i mörkret.

Att sedan vakna och gården återvänd som en vandrare silvrig av dagg och med tuppen på axeln: allting glittrade, jorden var Adam och orörd, himlen åter samlad, och solen mognade rund just denna dag. Så måste det ha varit när det enkla ljuset föddes vid den första kretsande boplatsen med förtrollade hästar vandrande varma ut ur det gnäggande gröna stallet bort över lovsångens ängar.

Och ärad bland rävar och fasaner vid det glada huset under nygjorda moln och lycklig som hjärtat var liv, i solen född gång på gång sprang jag mina tanklösa vägar mina önskningar banade sig genom det hushöga höet och aldrig bekymrade mig i mina himmelsblå näringar att tiden i sin växelringning endast medger så litet och så tidig sång innan barnen gröna och gyllene följer honom ut ur nåden,

aldrig bekymrade mig dessa lammvita dagar att tiden skulle ta mig vid skuggan av min hand upp till det svalvimlande loftet i skenet av månen som alltid stiger, ej heller att jag skulle höra honom fly med de höga ängarna när jag red mig till sömns och vakna med gården för alltid flyktad från ett barnlöst land. Å när jag var ung och fri i hans tillgångars barmhärtighet och tiden höll mig grön och döende fast jag sjöng i mina kedjor som ett hav.

Väg 153; Ingela Strandberg

Jag längtar att likt ett våldsamt skyfall få rinna längs din asfaltshud, bort, bort, få följa dina kurvor förbi skogarna, få ligga dallrande i timmerbilarnas kåddoftande möten, få sugas in i dina vita streck och uppgå i färdandet.

Längtan bort, o väg, du vet! Du hör långtradarnas sång om morronen, bromssuckarnas utdragna rop i frostluften. Du ser ostfrallan och kaffet på motellet, där en nyskild kvinna med stora bröst klirrar med porslinet och där semlorna svettas under glas i sina pösiga gräddblusar.

Som jag längtar till värmen där, till morronkaffet och skratten, till svordomarna och resan vidare! Som jag längtar till truckdriverns händer, en kyss, en enda, mellan vehiklarnas tystnad, där granskogen ännu andas i lasten, där de tämjda bilarna från Södertälje ännu drömmer om sina ofödda farter!

O, väg 153, en natt ska jag gå ut och lyfta dig upp ur landskapet och rista dig som en trasmatta i glädje över dina sträckors möjligheter!

Zenrin

Nothing is hidden away.
Since the beginning of time,
Man’s thoughts are insignificant,

like footprints in the sky.

Over, not the smallest cloth to hide the head.
Below, not an inch of ground to put your foot on.

Be still. Don’t fret.

Spring comes, the grass grows by itself.
Water before, water after,

now and forever flowing, following itself.
A certain word determines the whole world.
A certain sword creates peace between heaven and earth.
If you can’t get it from within –

where do you look for it?

If you want to find the path to the mountain top,
Ask those who walk on it daily.

The falling mists fly with the wild geese.

In the autumn, the lakes have the same color as the sky.

If you don’t believe it, look at September, look at October.

Yellow leaves fall, cover mountains and rivers.
The geese do not intend to cast reflexion.

The water doesn’t mean to receive it.

Scoop up water with your hands, you hold the moon!

When you pick a flower, your clothes also get the fragrance.

Mountains and rivers, the whole earth

manifests the essence of all that exists.

The voice of the rocks is from a giant.

The mountains and hills, are they not purity,

the body of Buddha?

On the great mystery there are no inside and out.

The pathways of the birds abolish east and west.

Since long time ago there are not so many roads.
Those who arrived always used the same one.

Day after day the sun rises to the east and goes down west.

Always ahead, to lead the rivers to their end, or

Waiting motionless that white clouds shall arise.

Listen, the wind subsides, flowers continue to fall!

A bird cries out, the silence in the mountains deep.

If you want to save your life, the false self must die.
For the first time, you have peacefully destroyed.
You hold a small leaf – a five meter long Buddha of gold.
Zens Big Disease:

In the middle of the rain, you see the sun.

You get water from the center of the fire.

Riding your horse along a sword egg

Hiding in fire flames.
A tiger with many horns, a cow without a tail.

When you fetch water, you think the mountains are moving.
With sails raised, you think the rocks are on their way.
Blue hills are always blue hills.

White clouds are always white clouds.

The spring landscape is not high or low.
Branches that bloom, grow naturally to long, some short.

In life you won’t enter the celestial circles.

In death, you are not scared of the underworld

When you enter the water there isn’t a single ripplem

If you meet someone who is enlightened,

do not greet with words, nor with silence.

If you meet you will laugh.

The forest grove, the many falling leaves.
You sleep with your legs outstretched.

Free from truth, free from lies.

PayPalMe

Om ”toxiskt beteende” diskuterades på ett vettigt sätt, skulle man inte enbart publicera utredningar om toxisk maskulinitet – ”männens våld mot kvinnor”. Om ”Heterosexuella Mäns belastning på miljön” (Jfr Åsa Romsons Almedalstal) osv. Utan också, givetvis, om toxisk femininitet.

När det gäller hat och förakt mot ”män utan makt” har jag 30 års erfarenhet genom mitt jobb med socialtjänsten.
Det vill säga, jag har lyssnat både till män och kvinnor som hamnat i misshandelsituationer, kränkningar och svåra konflikter.
Det är sällan så att enbart mannen stått för aggressiviteten och våldet.
Vill man på allvar förändra dessa situationer bör man, som i parterapi, lyssna på, och visa respekt för båda parternas utsagor.
Givetvis kan kvinnor också vara ”angripare”, tex vid dryckesslag, när de utvecklar ett verbalt och emotionellt övertag, använder tillhyggen osv.
Det är banalt att  peka på det ”toxiska” hos ”männen” för att de är fysiskt starkare.
De progressiva lämnar walk over till  konservativa, när de väljer den  ståndpunkten.

Sanningen är snarare att misandri (manshat) är så grundligt inarbetat i kulturen att det ”går under radarn”.

Män har varit kanonmat, o ”förbrukningsmaterial” (som slavar/grovarbetare) sen antiken.

Det finns  inte bara kvinnohat, utan också en inbyggd, negativ fördom mot ”män av folket”.

Vi har också dess raka motsats, dvs idealisering av det manliga, idealisering av det kvinnliga.

Däremot finns det sen ca 50 år tillbaka en ORGANISERAD LOBBY , feminismen, för att idealisera det kvinnliga och nedsätta männen. Att kvinnor också kan agera våldsamt, skadligt, parasiterande, lögnaktigt, utpressande, etc är sällan föremål för uppmärksamhet i offentligheten.

Det vore otänkbart att till exempel ha en reklamfilm som i likhet med Gilettes, suggestivt radade upp typiskt destruktiva beteenden hos kvinnor, förmanade kvinnorna angående dessa olater, vädjade till de dygdiga, och samtidigt sålde en skönhetsprodukt.

Feminismens politiska ”misstag” är att de, i sin ensidiga ”jämlikhetssträvan” vill ha kvar den positiva fördomen angående kvinnor – männens chevalereska uppskattning, romantiken, kulten av moderskap.

Men de vägrar att se (eller vilja hindra) det vitt spridda förakt och hat som existerar just mot den största gruppen män, som saknar makt.

Vänstern, som utan kritik sprider det feministiska

budskapet förlorar stort på detta.
Inte undra på att LO-männen går till SD.
Att V mest samlar på sig välsituerade akademiker och tjänstemän. .

Detta är också vad ANTIFEMINISMEN handlar om. Varför den är viktig.

Den bärs upp av TIDIGARE FEMINISTER , som haft djärvhet att ta upp frågan om männens mänskliga rättigheter. De har prompt mobbats ut ur rörelsen.

I stil med Christine Hoff Sommers

Cassie Jay (the Red Pill l
Karen Straughan,

Camille Paglia,
Doris Lessing,
Lauren Southern,
Diana Davison,
Janice Fiamengo.

Antifeminism bärs också upp av män, som har varit feminister, men insett det nuvarande draget av kvasi-teori, trenden till statspropaganda (liknar rasism o rasforskning).

Warren Farrell är en sån, kunnig kritisk antifeminist. Också Jordan Peterson.
Vår egen Pär Ström.
(jag själv, inte att förglömma.. ☺)

PayPal Me 🛑

181 miljoner dollars lotteri-vinnare finner sitt livs kärlek bara efter två dagar