Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Familjen

Undran.
Familj är någonting som har utvecklats bland primater under minst två miljoner år.
För att fatta vad ”mänsklig” familj är, måste man ha ett perspektiv av ca 200.000 år.
(Homo Sapiens, “lagarbete för överlevnad / fortplantning”? )
Att anse att kategorin ”män” bildar en ”maktstruktur” ( förtryck av kvinnor och barn) är väl släkt med vanföreställning?

Om nu mänskligheten har utvecklat sin civilisation, sitt välstånd (och ”framgång”) i tusentals år genom väpnad konkurrens mellan stammar – hur ska vi isåfall kunna ”ta bort männens våldskapital” ?
Feminismens strategi är ”krossa patriarkatet”, reformera ”männen” – men när kvinnor hamnar i ledande ställning visar det sig att de agerar ungefär som männen.
Dvs, använder våldsmonopol, för att konkurrera, hålla ”lag och ordning”.
Finns det inte en enfald i ett upprepat klander av ”männen=förtryckare”?
(ungefär som gamla Sovjet-affischer på kapitalister med feta magar, höga hattar, utstrålande ”maktlysten ondska”).
Visst har män fördelar, slipper vara rädda i en del hotfulla situationer. Men på liknande sätt kan man säga säga att kvinnor har privilegier genom sin identitet (vilket avspeglas i statistik: färre självmord, färre allvarliga arbetsskador, mindre mentalsjukdom, längre livslängd, fler fall av tilldömd vårdnad, speciella skydd vid misshandel ).

För att kontrollera våldsmonopolet och verka för fred, krävs en omfattande enighet i befolkningen.

Lyssnade på radion idag, 11e September.
Nästan inga kommentarer om 911 och dess konsekvenser (dvs, 16 år av krig, förstörelsen av 5 nationer i Mellanöstern, upp mot 4 miljoner dödade).
Däremot pratades en hel del om flyktingkvoter, skarpsinniga frågor, om ambivalensen beträffande humanitär politik, om bekymren angående ökande våldsbrott.
SÅ är det alltså, att leva i skuggan av en ”Stor Lögn”.
Vissa tydliga sammanhang får bara inte kommenteras.
Ingen kan tex säga i en bred offentlighet: ”den officiella berättelsen om 911 var uppenbart en lögn! sannolikt, för att få igång alla dessa krig.”
”Krigens konsekvenser är förstås migration, sociala problem som splittrar andra befolkningar.”
”Alltså. Sverige måste sluta stödja de amerikanska krigen, sluta sälja vapen, och se över sitt samarbete med NATO.”

Nej, så naivt! det är förstås Hesekiel 9:5 som forfarande gäller.

Vad jag tycker om i den här boken är Fredrik Segerfeldts förmåga att formulera tillspetsningar. 

Till exempel säger han (inför vissa politiska, ideologiska förenklingar) : ”som att se någon gång på gång kasta upp en kortlek i luften och vänta sig att korten ska forma ett korthus”.

Han lyckas också knyta ihop resonemang om kulturblandningar (efter kolonialism) med matkultur, musikstilar, konst, språk, minnen från egna resor. En hel del att känna igen sig i. Svar på, och bekräftelse av iakttagelser många har gjort. 

Styrkan i den här typen av arbete är attityden: ”frågorna vad gäller kolonialepoken är inte  besvarade genom politiska ideologier”. ”Mycket av det vi tror oss veta, motsägs av empiriska fakta”. 

Alltså, om det brokiga,  ojämlika och egenartade i världens utveckling! 

Det existerar tex inte ”etniskt rena” nationer, det vill säga folk som aldrig tvingats gå igenom erövringar, koloniseringar. 

Den civilisation vi har idag består av lager efter lager av historiska härmningar av olika ”segrare” (jodå, ibland riktiga skurkar). 

Den anglosachsiska koloniseringen tycks ha lett till vissa ekonomiska fördelar vad gäller standard under den postkoloniala utvecklingen som följde (i motsats till den spanska, portugisiska, franska). 

De Västliga Imperierna blev inte rika genom kolonialismen. Snarare började de utveckla kolonier när de redan var rika därför att alla imperier har kvar ett feodalt drag av conquistador.

Men guldet och silvret som spanjorer/portugiser plundrade hamnade i fickorna på en reaktionär överklass och bidrog inte till utveckling, snarare till stagnation. 

Till sist, alla stora etniska grupper har ägnat sig åt kolonisering och imperiebygge. Det gäller såväl afrikaner, ameroindianer, som araber, mongoler, kineser och européer. Genom främlingsrädsla existerar ”rasism” som ett utbrett, evolutionärt framkallat fenomen.

Det är närmast ett etnocentriskt drag att endast tro att européer ägnat sig åt imperiebygge och kolonisering.

Våra personliga liv är korta, jämfört med historien. Därför kan vi sällan vara tvärsäkra och döma i förväg om saker som ännu inte har hänt. Om vilka som är våra verkliga vänner, vilka som är våra fiender.

Min erfarenhet när det gäller Islam: Jag jobbade i 16 år på en stor arbetsplats (Stockholms Stad) och hade muslimska kollegor och klienter mesta delen av tiden.
Jag har, vidare, rest i Malaysia, Indonesien, Marocko, Turkiet, Indien – haft goda erfarenheter.

Varje vecka torghandlar jag numera hos muslimer i förorten. Man kan inte undgå att se hur de beter sig i affärer, med sina familjer.

OM jag under dessa decennier av mitt liv hade stött på flera ohederliga, aggressiva muslimer, skulle jag kanske tillmätt de numera spridda farhågorna betydelse. Men vad jag har mött är som regel hårt arbetande, företagsamma, hederliga, hövliga personer.

Med tanke på alla hatord, rädsla och fördomar som sprids i sociala medier, är jag snarare förvånad över deras vänlighet, omtanke. Jag ser definitivt stora likheter med den lite äldre, kristna värld som fanns i Sverige på landsbygden under min uppväxt. En viss fromhet och integritet som följer av detta.

En i vår mening förlegad syn på kvinnor. Jo, men det är också det enda ”ofördelaktiga”.

Riskerna, om de existerar, är isåfall beträffande unga, krigsskadade män som kommit hit från krig, hamnar i gäng osv. Typ Bergsjö, Kista. I det fallet har politikerna definitivt tagit in för många.

Den bedömning jag gör är utifrån ett 50 år långt yrkesliv, resor i fem år. Många möten. Studier, intresse för världsreligionerna, för utrikespolitiken. Jag ser mest det gemensamma mellan judar, kristna och muslimer.
Självklart existerar också (som i alla folkgrupper) kriminalitet.

Måste säga att högern har en hel del bra idéer, men detta med att ställa underprivilegierade grupper mot varandra leder till ökade spänningarna och kan sluta i katastrof.

Det mest ”svenska” vi har är antagligen den kristna andan, kombinerat med folkhemstanken, dvs respekt för flertalet – ”att göra rätt för sig” , och verka för breda reformer.

(OK. Jag har inte bott i Malmö. Kan hända att det är väldigt, väldigt annorlunda?? )

Tror absolut inte att vårt samhälle är ett sönderfallande, ett moras, med grasserande våld som det framställs i SD-propaganda.

Klart att vi påverkas negativt av USAs 17 år av angreppskrig i Mellanöstern. Men varför gå tragiska händelser i förväg om det finns möjlighet att undvika dem?

Jag reser dagligen i Stockholm, en miljonstad med människor från hela världen. Förvånas över det tålamod och den respekt för varandra som det stora flertalet visar.

Samma ämne: ”Hotet från muslimerna”

https://gunnarthorell.blog/2019/04/08/islam-kontra-kristenheten/

https://gunnarthorell.blog/2011/07/25/islamhat/

https://gunnarthorell.blog/2019/07/09/evolution-of-religion/

Det sk hotet från Islam är inte mycket att komma med jämfört med hotet från USA

Läs också : ”Hotet från muslimerna”

Ett experiment, med stor risk för förvirring – särskilt för de yngre som förutom ”han och hon” nu har ytterligare 70 varieteter av könsroller, och möjlighet till kirurgi, hormonbehandling.

Pride var onekligen en progressiv idé för tolerans, som dock i realiteten har förverkligats, och liksom feminismen blivit mainstream – därefter snarare förvandlats till det nuvarande klassamhälles sätt att splittra och uttrycka sin överlägsenhet.
”Demokratin, Friheten, toleransen är på VÅR Sida – inte tex på Ryssens, eller de länder vi hjälper till att bomba”.
Därför måste alla som Kapten Klänning, göra sitt knäfall, bekänna sig till ”läran”. Knytblus på. Annars är man en mansgris, homofob, eller värre.
Nog måste Pride vara mainstream, när polis, media, militär, kyrka, synagoga, partierna tågar med?
Och när paraden har med satir-innehåll riktat mot allas vår ärkefiende ”Ryssen” (som påstås vara homofobiskt)?
Kan det bli mer mainstream, ”holier than thou” , ”Gud på Vår Sida”?
Vi måste förstås medge att det existerar en kulturell, historisk aspekt när det gäller kön.
Trots det kan vi hävda att biologiskt kön bestämmer antalet möjliga utfall vid fortplantning.
Grunden är kvinnan/moderns fundamentala sårbarhet i samband med graviditet, amning moderskap kombinerat med mannen/faderns större rörlighet, fysiska styrka.
I mater-laterala samhällen var kvinnans bror ”beskyddare”. De biologiska fäderna (okänt då) kom, och gick som älskare.
I det tidiga patriarkatet förekom månggifte. En resurstark man (typ kung Salomon) hade hundratals fruar.
Och senare, i de katolska systemet, kombinerades äktenskap, med prostitution.
Det strängare, protestantiska systemet med ”att älska varandra i nöd och lust, tills döden skiljer er åt”, har antagligen resulterat i mer framgångsrika, jämlika samhällen.
Vad händer när den ”borgerliga kärnfamiljen” stämplas som förlegad? Tror vi på allvar att ett vitalt samhälle kan göra sig av med alla regler och tabun, när det gäller en central funktion som fortplantning? alltså frågan om artens fortbestånd?
Om kön ska anses ”socialt konstruerad” och kunna byggas om – genom offentlig propaganda, kampanjer i media – är det inte snarare att betrakta som ett experiment, med stor risk för förvirring – särskilt för de yngre som förutom ”han och hon” nu har ytterligare 70 varieteter av könsroller, och möjlighet till kirurgi, hormonbehandling.

Pride in Stockholm

(via Småstadsliv):

Intressant artikel. Ett nytt sätt att se på sexualitet och parbildning:

”det erotiska kapitalet hos en attraktiv kvinna påverkar mäns beteende och ger den attraktiva kvinnan många sådana möjligheter i livet som en icke-attraktiv kvinna eller det stora flertalet män inte har.

Pengar eller kvinnors sexuella makt kan även innebära negativa följder för ägaren, dvs. icke-önskvärd användning av motmakt. Den rike kan bli rånad eller en kvinna våldtagen. Den rike kan bli tvungen att stå ut med dem som tjatar efter pengar, en kvinna kan bli tvungen att stå ut med dem som tjatar efter sex.”

Här finns länken till artikeln: http://genusdebatten.se/gastinlagg-kvinnors-sexuella-makt-vad-ar-det/

Spaning:
Gjorde min egen lilla genusforskning i Pressbyråns tidskriftshyllor. Kvinnligt kontra manligt intresse.

Kön sägs vara ”socialt konstruerat“. Mitt intryck blev väl, “isåfall är det nog en jävligt, stadig betongkonstruktion”?

Har levt nu i 77 år, varav 50 under feministisk politik – dvs en tydlig, radikal ideologi för jämställdhet ( genomsyrar media, universitet, skolundervisning).
Men inte mycket har ändrats i intresseprofiler sen min barndom, trots all indoktrinering?

Kvinnor bryr sig om utseende, giftermål, sitt mående. Män om teknik, bilar, sport, förvärv.
(En skillnad mot 50-talet, kvinnor joggar, motionerar, idrottar mer) .
Men själva teorin verkar skev. Dvs snarare att ”biologin dominerar”, och att det ”konstruerade” tycks en smula marginellt?

(Eller måste det gå typ 50, 100, 500 år till, innan de politiska kampanjerna ger resultat?)

Sen märks att det också finns en ålderrelatering.
Hittade en hylla med tidningar för korsord, spel, tidsfördriv, TV-menyer också.
Kanske typiskt när äktenskap väl inletts? När man fetmat en del.

Intressant att noterar detta med att bilar är ”manligt intresse”.
Jag växte upp på landet i Dalarna. Där var hästen husbondens angelägenhet.
Korna var hustruns.
Hästen och korna var de viktiga djuren, som drog in resurser, näring och gav status.
Sen kom traktorerna, och det blev männens område.
Min tanke är att det finns en biologisk ”design” som utgår från att kvinnan (med livmoder, bröst, kvinnliga hormoner osv ) har en utsatt situation under 9 månaders graviditet, 1 års amning, sen modersband).
I jämförelse med det har mannen en friare, rörligare position – kan försvara sin familj, skapa resurser.
Ur den här biologiska olikheten uppstår olika anpassnings-möjligheter, men vad som tar form i varje period (och blir karaktäristiskt för ”män” resp ”kvinnor”) är bestämt av den givna ”biologiska designen”.
Denna förändras bara ytterst långsamt över tid.
Så att vi till exempel utan vidare känner igen oss och kan förstå tex symboler, grottmålningar osv, som skapades för tiotusentals år sen.
(Den tidens ”pressbyrå”? 🤓)

Jag vet sen min barndom vilka som köpte hem damtidning, veckorevyn, romantik osv (mor och systrar). Och vem som köpte tidningar om historia, motor, teknik, äventyr (far och jag o min bror). Det är nog i stort sett detta mönster som går vidare.
Men jag har trots allt också en systerdotter som jagar älg. Och en annan som har spelat fotboll.

Så det har uppenbart hänt en del.
Sådant var otänkbart för mina systrar och min mor.

Som sagt sker alltså en utveckling, en modernisering (av könsrollerna) men den styrs av de biologiska realiterna. Det vill säga, de begränsningar och förmågor som anges genom en evolution på 2 miljoner år eller mer.

Det betyder inte att ”allt förblir vid det gamla”. Bara att vissa teman tycks ha permanens.

Kanske vi ska uppskatta den här kontinuiteten…. bekräfta att heterosexuella, manliga män och kvinnliga kvinnor är suveräna i sitt ”lagarbete för arten”? Sluta propagera för att likrikta och bygga om.